Welkom‎ > ‎Wensen‎ > ‎

Ruimtelijke ordening nu

  • er is geen inzicht hoe groot deze kern wordt....
  • de Drechtbrug vormt een flessenhals met name in de richting van Alphen a/d de Rijn op spitsuren ( invoegstrook te kort)
  • de geplande ondertunneling van de N 207 wordt als onplezierige ontwikkeling gezien
  • de geplande afsluiting van de huidige kruising BBlaan/Stapenseastraat en de N 207 wordt als onaangenaam beschouwd
  • er ontbreekt een tweede ontsluitingsweg
  • veiligheid, geen zichtbare dorpsagent
Subpagina''s (1): N 207 dossier nu
Comments