Welkom‎ > ‎Wensen‎ > ‎

Enquette

Waarover zouden bewoners willen mee-praten

een project Enquête Leimuiden kan hier helpen

Wat wil een dorpskern Leimuiden en waar mag/moet die kern aan voldoen? 
    Dorpskern = 4350 inwoners en 1800 woningen 
    Wat zien de politieke partijen als de wensen en verlangens van de Dorpskern? 

Ooit is er een bewonersenquête Leimuiden (Jacobswoude) uitgevoerd die èn kon bogen op een grote ‘respons’ èn op een diepgang van het verzamelde materiaal. Een hoeveelheid gegevens waarop een bestuursplan zou kunnen worden opgesteld voor de korte en middellange termijn. 

Het Praethuys ziet een project Enquête Leimuiden als een realistische manier tot het verzamelen van basis gegevens van wensen en verlangens van inwoners van Leimuiden (van huis tot huis) èn het beter betrekken van de bevolking bij in uitvoering zijnde projecten maar zeker ook bij nog vorm te geven projecten. Tevens zou deze enquête een onderdeel dienen te hebben waarmee gelijksoortige informatie wordt gevraagd van de politiek en het Gemeentehuis. 

Gevraagd zou kunnen worden aan de Gemeenteraad om een goede inhoudelijke enquête te (laten) ontwerpen en deze ook huis aan huis te verspreiden en wederom op te halen en te totaliseren. Het Praethuys zegt bij voorbaat haar intensieve medewerking toe aan dit project. 

Comments