Welkom‎ > ‎Huidige situatie‎ > ‎Samenleving nu‎ > ‎

N 207 passage

Uitgangspunten

Om uiteindelijk
 een vierbaansweg N207 van Hillegom tot Alphen aan den Rijn te realiseren is het goed na te denken over een verstandige passage van de N 207 bij Leimuiden. Wat zijn hiervoor de uitgangspunten:

 • Om het landelijke karakter van Leimuiden voor goed te handhaven zou op termijn de N207 om het dorp heen of verdiept moeten worden aangelegd.
 • Gezien de dorpskern uitbreidingen Kroondomein en Beukenlaan is een tweede gelijkwaardige ontsluitingsweg van Leimuiden nu al noodzakelijk. Eerdere plannen betroffen o.a. een aansluiting over de Ringvaart ten zuiden van de Meerewijck, richting rijksweg aan te leggen. 
 • Een streven zou moeten zijn het lokale verkeer op maaiveld af te willen handelen. Een nadrukkelijke doorsnijding van de dorpskern zou vermeden moeten worden en het industrie gebied Drechthoek met de aanliggende woningen Oosterweg, Burgemeester Bakhuizenlaan dient een aangename aansluiting bij de te vernieuwen dorpskern behouden.
 • minimale milieu aantasting dus positief in een MER (geluidsoverlast, luchtverontreiniging voor bewoners), 
 • minimale hinder in de aanleg bouwfase, 
 • een langdurige oplossing

Vreemde situatie

Woordvoerders van de Gemeente vertellen rond dat de bewoners van Leimuiden tevreden zijn met de thans in voorbereiding liggende uitvoering van de Omrij-variant plus met een tunnel en een circulatieplein voor de Tuinderij. 

Is dit nu werkelijk zo? Of hebben direct betrokkenen het maar opgegeven en reageren de andere dorpsbewoners niet? 

Een verstandige aanpak van de voorgenomen werkzaamheden

Veel bewoners dringen aan op het eerst realiseren van de verbreding van de Drechtbrug tot 4-baans met busstrook en daarna nagaan of de kruising N 207 met de BBlaan en de Dr Stapenseastraat nog wel een aanpassing behoeft. 

Bespaart veel geld voor de uiteindelijk gewenste ondertunneling!


Waar nog over gedacht moet worden en waarover een antwoord moet komen

 • Is een enkele uitgangsweg uit de Dorpskern wel geoorloofd? 
 • Wat is de ontsluiting van Leimuiden m.n. bij calamiteiten. De bevolking kan nauwelijks weg en hulpverlening er niet in
 • Is er een vigerend calamiteiten plan? Van wanneer dateert dit plan?
 • Wat zijn de huidige verkeersstromen en wat kan er verwacht worden in de komende jaren? 
 • Wat is er voor en tegen het verleggen van het N 207 tracé met een Meerewijcktunnel ?
 • Wat is er voor en tegen het Tunneltracé voorstel van de werkgroep 4B Passage N 207?
 • Wat is er voor en tegen het huidige voorstel van de Provincie en de Gemeente, de Omrijvariant Plus?
 • Waarom wel een tunnel bij Voorschoten in de Rijnlandroute?
 • Waarom Leiden een pracht oplossing op de Willem Buitenweg!
Comments