Welkom‎ > ‎Huidige situatie‎ > ‎

Samenleving nu

Over de huidige Samenleving in de kern Leimuiden hebben we nog steeds meer vragen dan antwoorden. We rekenen met 4500 inwoners gegroepeerd in circa 1800 samenlevingsvormen. We weten niet hoeveel Wajongers Leimuiden opvangt in zijn gelederen. Volgens de gemeente worden in 2014 35 inwoners ondersteund door de Wwb en 5 door de Wsw. Deze bewoners vallen met ingang van 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Over de gevolgen van deze wet voor hen is geen zicht medio maart 2014. 

Hieronder ziet u een aantal hoofdpunten waarvan wij iets weten en ziet u dat wij van de meeste punten slecht geïnformeerd zijn. Help ons!
 • voor senioren worden voldoende bezigheden georganiseerd door de Stiwo
 • is gepaste verzorging aanwezig?
 • is een aangepaste behuizing mogelijk in een eigen woonvorm? 
 • zijn er gemeenschappelijke woonvormen?
 • zijn er verpleeghuizen?
 • is er voldoende bejaarden zorg? 
 • is er voldoende woonruimte voor Leimuidenaars?
 • wij denken dat er onvoldoende woonruimte is voor jongeren
 • een eigen honk voor jongeren is in het dorp niet aanwezig (wel voor een deel van de bevolking in het kerkelijk centrum De Ontmoeting)
 • is een zelfstandige woonvorm voor jeugdigen mogelijk?
 • de zorg voor een aantrekkelijk Dorpshart stagneert geweldig!
 • er bestaat onvoldoende bewustzijn bij de bewoners voor duurzaamheid 
 • de Gemeente wil voldoen aan de 2015 norm en de 2050 norm voor duurzaamheid
 • Over een visie op duurzaamheid of een beleid over zelflevering van energie, gebruik/stimulering van zonnecellen, toepassing van windkracht en of biogas, over stimulering van een betere isolering van de bestaande huizen ontbreekt inzicht
 • Welke stimuleringregelingen kent de gemeentelijke en kunnen hiermede gestelde doelen worden bereikt?
Subpagina''s (2): N 207 passage Openbare ruimte nu
Comments