Welkom‎ > ‎Bijeenkomsten‎ > ‎

Nieuwjaarsinloop 2014

    

Op 9 januari 2014 was er een Nieuwjaarsinloop in de Boerderij van 6 tot 9 uur. Wel 75 inwoners gaven gevolg aan de uitnodiging en wensten elkaar een gezond jaar met vooruitgang van de Dorpshart ontwikkeling. 

Naast de inwoners van Leimuiden gaven de burgemeester en zeker twee wethouders blijk van hun belangstelling voor dit initiatief van de praters van het Praethuys. Aan de hand van een maquette van het oude Leyten plan, een plan voor een vernieuwd Wapen van Leimuiden en schetsen over mogelijke oplossingen, werd geanimeerd nagedacht over mogelijke en wenselijke ontwikkelingen. 


  
Bij het weggaan van deze avond werd een kleine vragenlijst gevraagd in te vullen. De uitslag van de kleine vragenlijst vindt u ook hieronder (Dorpshart enquête reacties vragen 2014.pdf en Dorpshart enquête reactie schetsen 2014.pdf).

In de bijlage een compilatie van alle besproken voorstellen ( Dorpshart Compilatie Mogelijkheden.pdf)  en het voorstel van Koos Waasdorp (voorstel dorpsplan Waasdorp.pdf). Het zijn allemaal gedachten die nader onderzoek waard zijn. Verder overleg en nadenken over deze mogelijkheden zal naar wij aannemen ter hand worden genomen door enkele vakbekwame dorpsgenoten. Heeft u andere gedachten, beschikt u over vakkennis om verder te werken aan het schetsen van mogelijkheden voor ons Dorpshart... laat het ons weten.
ą
Praethuys Leimuiden,
17 jan. 2014 10:30
Ċ
Praethuys Leimuiden,
2 feb. 2014 09:41
Ċ
Praethuys Leimuiden,
2 feb. 2014 10:09
Ċ
Praethuys Leimuiden,
2 feb. 2014 10:30
ą
Praethuys Leimuiden,
13 jan. 2014 04:01
ą
Praethuys Leimuiden,
13 jan. 2014 04:01
Ċ
Praethuys Leimuiden,
2 feb. 2014 09:42
Comments