Welkom‎ > ‎

Bijeenkomsten

Donderdag 9 januari 2014 tussen 6 en 9 uur vond een Nieuwjaarsborrel inloop plaats. Werkthema was de invulling van de Dorpshart ruimte: Komt u ons uw gedachten vertellen? Voor meer informatie over het verloop van deze inloop zie aparte bladzijde Nieuwjaarsinloop 2014.

Op 26 november 2013 kwamen alle politieke partijen naar Leimuiden en vond de aftrap plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Na een pauze schetste Floris Schoonderwoerd wat de toekomst ons nog zal brengen: een Politiek Perspectief. De avond werd afgerond met een discussie met alle aanwezigen. Voor een samenvatting zie hieronder.

Op 19 maart 2013 vond ons laatste dorpsoverleg plaats in café en partycentrum Keijzer. Ruim 120 dorpsbewoners kwamen naar dit overleg met wethouders en met een Hoogheemraadschap bestuurder. Voor een verslag kijk bij Bijeenkomsten.Zie voor een uitgebreid verslag de bijlage hieronder.

De geplande september 2012 bijeenkomst werd niet gerealiseerd wegens te weinig nieuwe informatie...

Woensdagavond 23 november 2011 zorgde het Praethuys voor een nadere informatie uitwisseling met de aanwezigen over de Dorpshart ontwikkelingen.Tevens is  die avond geholpen om de gedachten van de werkgroep 4B Passage N207 te verspreiden. Zij zijn tegen de Omrijvariant van de Provincie en zien veel meer in  een toekomst gerichte, ongelijkvloerse kruising met een  vierbaans passage. Zij brachten eerder dit jaar het gemeentebestuur en de provincie op de hoogte van hun visie. zie hun brief aan de Provincie  en bestudeer hun Presentatie aan de Gemeenteraad. Op 23 november informeerden zij de bewoners van Leimuiden en startte ze een handrekeningactie tegen de Omrijvariant N 207: zie het formulier van de handtekeningsactie .

Op  28 april 2011 vond tussen 16.00 en 18.00 uur een gedachten wisseling plaats tussen praters van het Praethuys en vertegenwoordigers van Politieke partijen in de Gemeente Kaag en Braassem. Als onderwerp werd gesproken over Leefbaarheid in onze dorpskern  Leimuiden. Wat zijn de noodzakelijke voorzieningen voor een dorpskern als Leimuiden? En hoe krijgen wij dat dan met elkaar voor elkaar?

24 mei 2011  "Leimuiden luistert rustig naar uitleg Projectontwikkelaar"  
Het Praethuys organiseerde een eerste bijeenkomst voor 31 maart 2011 over de voortgang van het Dorpshart project. Helaas werd deze bijeenkomst ter elfde uren met twee maanden vertraagd daar de project uitvoerder nog geen antwoorden had op vragen onzerzijds. Eind mei, en wel 24 mei tussen 16.00 en 18.00 uur is deze bijeenkomst alsnog gerealiseerd in café René in de Dorpsstraat .


Subpagina''s (1): Nieuwjaarsinloop 2014
ĉ
Praethuys Leimuiden,
24 mrt. 2012 05:36
ĉ
Praethuys Leimuiden,
23 mei 2013 04:53
ċ
Praethuys Leimuiden,
23 mei 2013 04:49
ĉ
Praethuys Leimuiden,
24 mrt. 2012 05:35
ą
Praethuys Leimuiden,
4 jan. 2014 08:56
ą
Praethuys Leimuiden,
4 jan. 2014 08:57
ĉ
Praethuys Leimuiden,
23 mei 2013 04:37
Comments