Welkom

Op 20 februari 2014 is een Werkgroep tot Oprichting dbo Leimuiden, een Dorpsraad gevormd.

Na een korte bespreking van het waarom en hoe van een Dorpsraad vormde donderdagavond 20 februari Johan de Graaf, Willem Weijers (14e op de kieslijst van ProK&B), Luc van Egmond, Orne Angenent, Leen Overbeek Wieze van Elderen (6e op de kieslijst van de VVD)  en Co van de Wetering uit Rijnsaterwoude, vlot een Werkgroep tot Oprichting van een Dorpsraad Leimuiden . Vanuit Leimuiden waren tevens aanwezig Paul de Greeve en Rosella Broekaart die eveneens te kennen hadden gegeven bestuurlijke werkzaamheden ter hand te willen nemen, alsmede Rob Roye en Nanet van Braam Houckgeest. Marcel Doze 2e op de CDA kieslijst, Ingrid Straathof (6), Koen Mollers (10) van ProK&B alsmede Roel Terraneo uit de Kaag en Conny Punt uit Rijnsaterwoude van D66 vertegenwoordigde duidelijk de belangstelling vanuit de politiek. De schrijvende pers werd vertegenwoordigd door Ellen Verhaar en raadslid Job Grovenstein CDA. De praters (Adriaan Hoelen en Wim Ouwerkerk) leidde de bijeenkomst met verwijzingen naar de notitie: Gemeenten en Dorpsraden: werken aan samenwerking

Zie onder bijlage de besproken avondpresentatie.


Onze eerste Bijeenkomst in 2014 was een geanimeerd succes

Donderdag 9 januari 2014 kwamen veel inwoners van Leimuiden (zeker 75) binnen op de Boerderij op de Nieuwjaarsreceptie die volledig gewijd was aan ontwikkelingen rond het Dorpshart. Velen onderstreepte het belang om op niet al te lange termijn iets gerealiseerd te krijgen in de Dorpshart-ruimte. Voor meer informatie over gepresenteerde mogelijkheden en de uitslag van de gehanteerde vragenlijst zie onder Bijeenkomsten/Nieuwjaarsinloop 2014.

Op 26 november 2013, 20.00 uur was er in De Ontmoeting een aimabele bijeenkomst met alle politieke partijen. Voor een verslag zie onder bijeenkomsten. Alle partijen kregen 10 minuten om aan te geven wat zij voor Leimuiden willen gaan betekenen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Na een aanvullende discussie met de bewoners van Leimuiden volgt een pauze waarna Floris Schoonderwoerd schetste wat de toekomst ons nog zal brengen: een Politiek Perspectief. De avond werd afgerond met een discussie tussen alle aanwezigen.


Wie zijn wij
Het Praethuys is een nog kleine wekelijkse gesprekskring van 50+ op de donderdagmiddag tussen 16.00 uur en 18.00 uur.in café René in de Dorpsstraat, uiteraard in Leimuiden.  Sedert geruime tijd, alweer 3 jaren, praten inwoners van Leimuiden over wat er al dan niet gebeurt in de dorpskern Leimuiden. Zij hebben als 'Praethuys' geen mening over iets anders dan dat het uitwisselen van informatie over projecten (zowel voortgang als achterstand) nuttig is voor de bewoners van een dorpskern als Leimuiden en hun 'bestuurderen'. Dit ter ondersteuning van begrip voor uitvoerende partijen en het meeleven van de bewoners ..in ontwikkelingen van Leimuiden. Zij zien openbaarheid van bestuur en informatie over lopende projecten als wezenlijk voor een goed functioneren van democratische processen. Onze bijdrage nu is het organiseren van informatie bijeenkomsten op deelgebieden.

Op deze website wordt in de rubriek 'Waarover' aangegeven waar de praters onderling en met u, bewoner van Leimuiden, graag over van gedachten wisselen. Over de  inhoud, de stand van zaken en.de kwaliteit van gerealiseerde zaken. Deze kennis en waarnemingen worden in de rubriek 'Huidige situatie' zo goed mogelijk kort vastgelegd. Eventueel is een apart dossier toegevoegd met meer details over de huidige, bekende situatie (Dorpshart, N 207 etc.). Alle zaken waarover iets te wensen blijft worden vastgelegd in de rubriek 'Wensen'.

Help ons aan uw kennis, help ons met het formuleren van uw Wensen! Laat ons zo streven naar een betere verstandhouding tussen bewoners en bestuur, naar een realisatie van onze wensen en verlangens als dorpskern door de door ons gekozen Gemeenteraad!


Reacties zijn altijd welkom: praethuysleimuiden@gmail.com!