SURAT PEKELILING

 Pekeliling-pekeliling ini diipetik dari www.moe.gov.my
 
  
 
 
Kategori Pekeliling Ikhtisas
Subjek Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1976 Pameran/Ceramah Pencegahan Penyalahgunaan Dadah di Sekolah-sekolah
Bil. 1
Tahun 1976
Jabatan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Fail Download
Tarikh 05/01/1976
 
 
Kategori Pekeliling Ikhtisas
Subjek Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1979 Laporan Murid-Murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan
Bil. 2
Tahun 1979
Jabatan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Fail Download
Tarikh 26/03/1979
 
 
Kategori Pekeliling Ikhtisas
Subjek Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2004 Memperkasakan Pendidikan Pencegahan Dadah di Sekolah
Bil. 3
Tahun 2004
Jabatan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Fail Download
Tarikh 11/03/2004
 
Kategori Pekeliling Ikhtisas
Subjek Pelaksanaan Kuasa Disiplin dan Hukuman di Sekolah
Bil. 4
Tahun 1996
Jabatan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Fail Download
Tarikh 19/03/2008
 
 
Kategori Pekeliling Ikhtisas
Subjek Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok
Bil. 4
Tahun 1997
Jabatan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Fail Download
Tarikh 19/03/2008
 
 
Kategori Pekeliling Ikhtisas
Subjek Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok
Bil. 5
Tahun 1997
Jabatan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Fail Download
Tarikh 19/03/2008
 
Kategori Pekeliling Ikhtisas
Subjek Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1975 Disiplin - Murid-murid Menghisap Rokok
Bil. 6
Tahun 1975
Jabatan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Fail Download
Tarikh 05/09/1975
 
Kategori Pekeliling Ikhtisas
Subjek Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6A/1975 Salahguna Dadah - Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Guru Besar
Bil. 7
Tahun 1975
Jabatan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Fail Download
Tarikh 05/09/1975
 
Kategori Pekeliling Ikhtisas
Subjek Pengharaman Pensil Berbentuk Alat Suntikan (Syringe) di Sekolah-Sekolah
Bil. 7
Tahun 1992
Jabatan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Fail Download
Tarikh 02/04/2008
 
Kategori Pekeliling Ikhtisas
Subjek Pemantapan Pengurusan Disiplin Di Sekolah
Bil. 8
Tahun 2001
Jabatan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Fail Download
Tarikh 19/03/2008
 
 
Kategori Pekeliling Ikhtisas
Subjek Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2004 Panduan Penglibatan Murid-murid Sekolah Dalam Program atau Aktiviti Anjuran Agensi-agensi Selain daripada Agensi di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia
Bil. 9
Tahun 2004
Jabatan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Fail Download
Tarikh 16/09/2004
 
 
Kategori Pekeliling Ikhtisas
Subjek Disiplin di Sekolah Peraturan-peraturan Sekolah untuk Murid-murid
Bil. 9
Tahun 1975
Jabatan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Fail Download
Tarikh 28/05/2008
 
Kategori Pekeliling Ikhtisas  (Terkini)
Subjek Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/2010 Pelaksanaan Ujian Urin Murid Sekolah
Bil. 4
Tahun 2010
Jabatan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Fail Download
Tarikh 08/02/2010
 
Perihal Perkhidmatan
 
Manual Garis Panduan Cuti Belajar Separuh Gaji dan Cuti Belajar Tanpa Gaji Download 15/10/2009 1567KB
Garis Panduan Broadband Download 02/10/2009 99KB
Polisi Pemakaian E-mel KPM Download 14/07/2009 55KB
 
 
Ċ
ppda melaka jabatan pelajaran melaka,
Jan 2, 2010, 1:50 PM
Ċ
ppda melaka jabatan pelajaran melaka,
Jan 2, 2010, 1:50 PM
Ċ
ppda melaka jabatan pelajaran melaka,
Jan 2, 2010, 1:51 PM
Ċ
ppda melaka jabatan pelajaran melaka,
Jan 2, 2010, 1:52 PM
Ċ
ppda melaka jabatan pelajaran melaka,
Jan 2, 2010, 1:52 PM
Ċ
ppda melaka jabatan pelajaran melaka,
Jan 2, 2010, 1:52 PM
Ċ
ppda melaka jabatan pelajaran melaka,
Jan 2, 2010, 1:53 PM
Ċ
ppda melaka jabatan pelajaran melaka,
Jan 2, 2010, 1:53 PM
Ċ
ppda melaka jabatan pelajaran melaka,
Jan 2, 2010, 1:54 PM
Ċ
ppda melaka jabatan pelajaran melaka,
Feb 28, 2010, 5:12 AM
Ċ
ppda melaka jabatan pelajaran melaka,
Jan 2, 2010, 1:56 PM
Ċ
ppda melaka jabatan pelajaran melaka,
Jan 2, 2010, 1:55 PM
Ċ
ppda melaka jabatan pelajaran melaka,
Jan 2, 2010, 1:51 PM
Comments