Oferta edukacyjna

 •  Semestr pierwszy w klasie pierwszej jest pod każdym względem inny od pozostałych. W tym czasie realizujecie program podstawowy z obowiązkowych przedmiotów tj.: historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia, przedsiębiorczość, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o kulturze. Przedmioty kończą się wraz z semestrem pierwszym oceną końcoworoczną. Wyjątkiem jest przedmiot wiedza o kulturze który realizowany jest w klasie pierwszej cały rok (to dodatkowe przygotowanie do egzaminów humanistycznych). Język polski, matematyka, języki obce i wychowanie fizyczne, w programie podstawowym prowadzone są przez trzy lata nauki 
 •  W drugim semestrze klasy pierwszej rozpoczyna się również „profilowanie”  czyli przygotowanie do matury. W tym czasie deklarujecie w zakresie rozszerzonym, co najmniej j dwa przedmioty. Wymiar godzin tych przedmiotów w semestrze drugim klasy pierwszej uzależniony jest od potrzeb indywidualnych ( minimum 2 godziny). W klasie drugiej natomiast wymiar godzin tych przedmiotów wynosi od 4 do 5 godzin lekcyjnych tygodniowo na każdy realizowany przedmiot! 

 • Pragniemy zaznaczyć, że istnieje duża swoboda w wyborze przedmiotów rozszerzonych, co oznacza pracę w małych grupach, i możliwość łączenia przedmiotów z programowo innych bloków (np. wos i geografia) , jedynym ograniczeniem są możliwości organizacyjne szkoły 

 • Od drugiego semestru klasy pierwszej, dochodzą również przedmioty dodatkowe: historia i społeczeństwo (uczniowie którzy nie będą realizować w zakresie rozszerzonym przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie) i przyroda (uczniowie którzy nie będą realizować w zakresie rozszerzonym przedmiotów: fizyka, biologia, chemia, geografia). Przedmioty rozpoczynają się w semestrze drugim klasy pierwszej i kończą po semestrze pierwszym klasy drugiej, od drugiego semestru realizujemy również uzupełniające zajęcia artystyczne: plastyka (przygotowanie do egzaminu na studia artystyczne), fotografia, 
 • Jako przedmiot rozszerzony można wybrać dodatkowe zajęcia z malarstwa, rysunku które przygotowują do egzaminu na wydziały plastyczne, 
 •  Języki obce: Wszystkich obowiązuje nauka co najmniej dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz do wyboru jednego z trzech języków: francuskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego.  Języków uczymy w małych grupach, w zależności od stopnia zaawansowania- kwalifikacja do grup(poziomów) językowych odbywa się na podstawie testu na początku września. Zajęcia dodatkowe ( pozalekcyjne)
 • Proponujemy wiele zajęć dodatkowych w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów; koła historyczne, artystyczne, organizowanie wystaw uczniowskich, warsztaty dziennikarskie , zajęcia z architektury krajobrazu 
 • Prowadzimy rozległą działalność pozalekcyjną m.in. lekcje otwarte dla wszystkich szkół z historii najnowszej prowadzone we współpracy z pracownikami IPN, wolontariat ( Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Podkowińska Dycha, współpraca z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy przedstawieniach teatralnych), spotkania z osobami z regionu.

 •  Współpracujemy z wieloma instytucjami kulturalnymi i pedagogicznymi: Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim, Instytut Pamięci Narodowej, Dom Spotkań z Historią, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim, Miejska Biblioteka Publiczna w Podkowie Leśnej. 

 • Uczestniczymy w wielu projektach edukacyjnych: edukacja filmowa- od wielu lat uczestniczymy w kształceniu filmowym organizowanym przez kino MURANÓW. Bierzemy udział w imprezach organizowanych przez działający w Podkowie Dom Kultury realizujemy innowacyjny trzyletni międzywojewódzki projekt edukacyjny „Żelazny Most”, za co szkoła uzyskała certyfikat Dobrze Zaprojektowanej Szkoły, nasi uczniowie podejmują również, starania o pozyskiwanie środków na swoje pomysły z minigrantów miejskich. 

 • Nasi uczniowie wraz z nauczycielami organizują wystawy tematyczne, biorą udział (jako współorganizatorzy) w Festiwalu Otwarte Ogrody (Wystawa Psów Kochanych) oraz Europejskich Dniach Dziedzictwa Narodowego w Podkowie Leśnej ( Festiwal Gier Historycznych) 

Informacje dodatkowe:
 • Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o 8:15 i kończą o 17:15. Wszystkie lekcje odbywają się w budynku szkoły przy ulicy wiewiórek 2/4 ( 100 metrów od stacji WKD PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA) poza zajęciami wychowania fizycznego, które odbywają się w nowej przestronnej sali gimnastycznej w Podkowie Leśnej
 • Szkoła posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych 

 • Na długiej przerwie korzystamy z ofert obiadowych ( zewnętrzny catering)

 • Co roku na przełomie września i października organizujemy wycieczki integracyjne krajowe i zagraniczne, w ciągu roku wycieczki przedmiotowe, wyjazdy do teatru i do muzeum, lekcje historii we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Domem Spotkań z Historią, Muzeum Dulag 121, Muzeum Hutnictwa w Pruszkowie.
 • Na terenie szkoły istnieje możliwość korzystania z Internetu- (wifi dostępne jest dla uczniów bez ograniczeń) 

 • Do dyspozycji uczniów na terenie szkoły pozostaje biblioteka i filmoteka, galeria szkolna, sala nauki z wygodnymi kanapami, stół do ping ponga, niesamowity ogród przed szkołą, oraz szkolne boisko  

Praca naszej szkoły, regulowana jest wewnętrznymi przepisami, które dostępne są na naszej stronie internetowej www.wiewiory.edu.pl , na której publikujemy również życie szkolne. 

Dyrektor 
Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60
Izabella Olędzka – Kaźmierczyk