Oferta edukacyjna po gimnazjum


Planujemy przyjęcie jednej klasy ( 17 osób)

 • Semestr pierwszy jest pod każdym względem inny od pozostałych. W tym czasie uczniowie realizują program podstawowy z obowiązkowych przedmiotów tj.: historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia, przedsiębiorczość, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o kulturze.  Realizacja tych przedmiotów w zakresie podstawowym  kończy się wraz z semestrem pierwszym oceną końcoworoczną, dzięki temu mamy pół roku dłużej rozszerzenia. Wyjątkiem jest przedmiot wiedza o kulturze który realizowany jest w klasie pierwszej cały rok (to dodatkowe przygotowanie do egzaminów humanistycznych)
 • Język polski, matematyka, języki obce i wychowanie fizyczne, w programie podstawowym prowadzone są przez trzy lata nauki.

 • W drugim semestrze klasy pierwszej rozpoczyna się również „profilowanie” przygotowanie do matury. W tym czasie uczniowie deklarują przedmioty realizowane z zakresie rozszerzonym. Proponujemy swobodny wybór co najmniej dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Wymiar godzin przedmiotów w zakresie rozszerzonym w semestrze drugim klasy pierwszej podaje szkolny plan nauczania. W klasie drugiej wymiar godzin tych przedmiotów wynosi 4 godziny lekcyjne  tygodniowo na każdy realizowany przedmiot. Pragniemy zaznaczyć, że swoboda w wyborze przedmiotów rozszerzonych, oznacza pracę w małych grupach. Ograniczeniem, są możliwości organizacyjne szkoły,
 • Jako przedmiot rozszerzony można wybrać dodatkowe zajęcia z malarstwa, rysunku które przygotowują do egzaminu na wydziały plastyczne,
 • Od drugiego semestru klasy pierwszej, uczniowie realizują również przedmioty dodatkowe: historia i społeczeństwo(uczniowie którzy nie będą realizować w zakresie rozszerzonym przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie) i przyroda (uczniowie którzy nie będą realizować w zakresie rozszerzonym przedmiotów: fizyka, biologia, chemia, geografia). Przedmioty rozpoczynają się w semestrze drugim klasy pierwszej i kończą po semestrze pierwszym klasy drugiej, od drugiego semestru realizujemy również uzupełniające zajęcia artystyczne: plastyka (przygotowanie do egzaminu na studia artystyczne), fotografia

 • W klasie drugiej przeprowadzamy egzamin sprawdzający po klasie pierwszej i drugiej tzw.: "mała matura" równolegle z egzaminem maturalnym
 • Jako przedmiot rozszerzony można wybrać dodatkowe zajęcia z malarstwa, rysunku które przygotowują do egzaminu na wydziały plastyczne, 
 •  Języki obce: Wszystkich obowiązuje nauka co najmniej dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz do wyboru jednego z czterech języków: francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i niemieckiego.  Języków uczymy w małych grupach, w zależności od stopnia zaawansowania- kwalifikacja do grup(poziomów) językowych odbywa się na podstawie testu na początku września.
Informacje dodatkowe:
 • Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o 8:15 i kończą o 18:00. Wszystkie lekcje odbywają się w budynku szkoły przy ulicy wiewiórek 2/4 ( 100 metrów od stacji WKD PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA) poza zajęciami wychowania fizycznego, które odbywają się w nowej przestronnej sali gimnastycznej w Podkowie Leśnej lub boisku szkolnym
 • Na terenie szkoły istnieje możliwość korzystania z Internetu- (wifi dostępne jest dla uczniów bez ograniczeń) o przepustowości  300 Mb/s. 
 • Posiadamy nowoczesną pracownię komputerową, a każda sala lekcyjna wyposażona jest w komputer z dostępem do internetu.  
 • W obecnym roku szkolnym powstał również szkolny zespół muzyczny, który mamy zamiar rozwijać. 
 • Na długiej przerwie korzystamy z ofert obiadowych ( zewnętrzny catering)
 • Uczestniczymy w projektach oraz innowacjach edukacyjnychmiędzywojewódzki projekt edukacyjny „Żelazny Mostedukacja filmowa
 • Organizujemy  wystawy tematyczne,  a od 25 lat lokalną imprezę środowiskową (Wystawa Psów Kochanych) od pięciu ( Festiwal Gier Historycznych)  - do udziału w/w imprezach zapraszamy mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic.
 • Co roku na przełomie września i października organizujemy wycieczki integracyjne krajowe i zagraniczne, w ciągu roku organizujemy wycieczki przedmiotowe, wyjazdy do teatru i do muzeum, warsztaty np. we współpracy Domem Spotkań z Historią, Muzeum Dulag 121, Muzeum Hutnictwa w Pruszkowie. W ofercie mamy również wyjazd na obóz językowy do Hiszpanii (przełom maja czerwca).
 • Do dyspozycji uczniów na terenie szkoły pozostaje biblioteka i filmoteka, galeria szkolna, sala nauki z wygodnymi kanapami, stół do ping ponga, niesamowity ogród przed szkołą, oraz odnowione szkolne boisko