Oferta edukacyjna

 • Semestr pierwszy w klasie pierwszej jest pod każdym względem inny od pozostałych. W tym czasie realizujecie program podstawowy z obowiązkowych przedmiotów tj.: historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia, przedsiębiorczość, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o kulturze. Przedmioty kończą się wraz z semestrem pierwszym oceną końcoworoczną, dzięki temu mamy pół roku dłużej rozszerzenia Wyjątkiem jest przedmiot wiedza o kulturze który realizowany jest w klasie pierwszej cały rok (to dodatkowe przygotowanie do egzaminów humanistycznych). Język polski, matematyka, języki obce i wychowanie fizyczne, w programie podstawowym prowadzone są przez trzy lata nauki 
 •  W drugim semestrze klasy pierwszej rozpoczyna się również „profilowanie”  czyli przygotowanie do matury. Proponujemy swobodny wybór rozszerzeń, co najmniej j dwóch przedmiotów. Wymiar godzin tych przedmiotów w semestrze drugim klasy pierwszej uzależniony jest od potrzeb indywidualnych ( minimum 2 godziny). W klasie drugiej natomiast wymiar godzin tych przedmiotów wynosi od 4 do 5 godzin lekcyjnych tygodniowo na każdy realizowany przedmiot! 
 • Pragniemy zaznaczyć, że istnieje duża swoboda w wyborze przedmiotów rozszerzonych, co oznacza pracę w małych grupach, i możliwość łączenia przedmiotów z programowo innych bloków (np. wos i geografia) , jedynym ograniczeniem są możliwości organizacyjne szkoły 
 • Od drugiego semestru klasy pierwszej, dochodzą również przedmioty dodatkowe: historia i społeczeństwo (uczniowie którzy nie będą realizować w zakresie rozszerzonym przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie) i przyroda (uczniowie którzy nie będą realizować w zakresie rozszerzonym przedmiotów: fizyka, biologia, chemia, geografia). Przedmioty rozpoczynają się w semestrze drugim klasy pierwszej i kończą po semestrze pierwszym klasy drugiej, od drugiego semestru realizujemy również uzupełniające zajęcia artystyczne: plastyka (przygotowanie do egzaminu na studia artystyczne), fotografia, 

 • W klasie drugiej przeprowadzamy egzamin sprawdzający po klasie pierwszej i drugiej tzw.: "mała matura" równolegle z egzaminem maturalnym
 • Jako przedmiot rozszerzony można wybrać dodatkowe zajęcia z malarstwa, rysunku które przygotowują do egzaminu na wydziały plastyczne, 
 •  Języki obce: Wszystkich obowiązuje nauka co najmniej dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz do wyboru jednego z czterech języków: francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i niemieckiego.  Języków uczymy w małych grupach, w zależności od stopnia zaawansowania- kwalifikacja do grup(poziomów) językowych odbywa się na podstawie testu na początku września. 
Informacje dodatkowe:
 • Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o 8:15 i kończą o 17:15. Wszystkie lekcje odbywają się w budynku szkoły przy ulicy wiewiórek 2/4 ( 100 metrów od stacji WKD PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA) poza zajęciami wychowania fizycznego, które odbywają się w nowej przestronnej sali gimnastycznej w Podkowie Leśnej lub boisku szkolnym,
 • Na terenie szkoły istnieje możliwość korzystania z Internetu- (wifi dostępne jest dla uczniów bez ograniczeń) dodatkowo na przełomie czerwca/ września szkoła zostanie włączona do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) uzyskując podłączenie do światłowodu i korzystanie z internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. 
 • Posiadamy nowoczesną pracownię komputerową, a każda sala lekcyjna wyposażona jest w komputer z dostępem do internetu.  
 • Szkoła posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych 
 • Na długiej przerwie korzystamy z ofert obiadowych ( zewnętrzny catering)
 • Do dyspozycji uczniów na terenie szkoły pozostaje biblioteka i filmoteka, galeria szkolna, sala nauki z wygodnymi kanapami, stół do ping ponga, niesamowity ogród przed szkołą, oraz odnowione szkolne boisko