Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

Spotkania informacyjne z rodzicami kandydatów do klas pierwszych.

22 luty 2019 r (piątek)godz. 18:00 dla rodziców kandydatów kończących ośmioletnią szkołę podstawową (cykl czteroletni)

- 01 marca 2019 r (piątek)godz. 17:00 dla rodziców kandydatów kończących gimnazjum (cykl trzyletni)

W trakcie spotkania z Dyrektorem szkoły,  zostanie omówiona oferta edukacyjna.


-  22 marca 2019 r. (piątek) - dla kandydatów do klas pierwszych (obydwu poziomów)
Program:
- spotkania z nauczycielami i uczniami,
- smaczny poczęstunek
- prezentacja szkoły i oferty edukacyjnej

2. Zapisy kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne–od 22 lutego  do 7 czerwca 

3. Rozmowy kwalifikacyjne- 17-18 czerwca

4. Ogłoszenie listy osób przyjętych: - 21 czerwca

5 Przyjmowanie dokumentów: 24 czerwca - 5 lipca

Zapisów na rozmowy kwalifikacyjne,można dokonywać w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie.
My na szczęście jesteśmy przy kolejce WKD Podkowa Leśna Wschodnia(100 m) :) .
Comments