Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020


Spotkania informacyjne z rodzicami kandydatów do klas pierwszych.

- 22 luty 2019 r (piątek)godz. 18:00 dla rodziców kandydatów kończących ośmioletnią szkołę podstawową (cykl                                                   czteroletni)
- 01 marca 2019 r (piątek)godz. 17:00 dla rodziców kandydatów kończących gimnazjum (cykl trzyletni)

W trakcie spotkania z Dyrektorem szkoły zostanie omówiona 
oferta edukacyjna oraz:

1) zasady rekrutacji
2) Wybór przedmiotów rozszerzonych
3. Zajęcia dodatkowe
4. Działalność szkoły w środowisku lokalnym


-  22 marca 2019 r. (piątek) godz.13:00-17:00  dla kandydatów do klas pierwszych (obydwu poziomów)
Program:
- spotkania z nauczycielami i uczniami,
- smaczny poczęstunek
- prezentacja szkoły i oferty edukacyjnej w szczególności:

1) Zasady rekrutacji
2) Wybór przedmiotów ( rozszerzonych)
3) Zajęcia dodatkowe
4) Działalność szkoły w środowisku lokalnym

Serdecznie zapraszamy

2. Zapisy kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne–od 22 lutego  do 7 czerwca 

3. Rozmowy kwalifikacyjne- 17-18 czerwca

4. Ogłoszenie listy osób przyjętych: - 21 czerwca

5 Przyjmowanie dokumentów: 24 czerwca - 5 lipca

Zapisy na rozmowy kwalifikacyjne,można dokonywać w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie.

My na szczęście jesteśmy przy kolejce WKD Podkowa Leśna Wschodnia(100 m) :) .
Comments