Platoninen painiseura


Platoninen painiseura on kaikille avoin filosofinen keskustelukerho. Se pyrkii kokoontumaan ravintola Telakalla noin kerran kuukaudessa. Toimintaa on ollut jo vuodesta 2007 alkaen.

Yleistä

Platoninen painiseura on keskustelukerho, joka järjestää filosofisesti orientoituneita ja motivoituneita keskustelutapahtumia tunnelmallisella kulttuuriravintola Telakalla (http://www.telakka.eu/ravintola/). Keskustelun aiheet ovat laajalta alalta ja ne ovat filosofisesti mielenkiintoisia. Keskustelu on vapaamuotoista ja keskusteluun osallistumista pyritään pitämään suhteellisen helppona aiheeseen kuuluvuuden ja asiallisuuden rajoissa. Keskustelu ei ole sisäänpäin kääntynyttä ja teknistä aiheeseen aiempaa perehtymistä ja spesialisoitumista vaativaa, vaan vapaamuotoista ja keskusteluun osallistujien mielenkiintojen ja motivaatioiden mukaista, niin paljon kuin suinkin mahdollista.

Platonisen painiseuran toiminnasta vastaa Tampereen yliopiston filosofian ainejärjestön Aatoksen nimittämä vastuuhenkilö, jolta voi kysellä Platoniseen painiseuraan liittyviä kysymyksiä. Keskustelut ovat avoimia ja vapaita akateemisista kahleista. Tervetulleita ovat kaikki filosofisesta argumentaatiosta ja perustelusta sekä laajassa mielessä rationaalisesta keskustelusta filosofisten aiheiden ympärillä ja ytimessä kiinnostuneet. Tervetulleita ovat myös muutkin kuin filosofian pääaineopiskelijat.

Platoninen painiseura löytyy myös facebookista:https://www.facebook.com/Platoninen-painiseura-239456812774365/timeline/

KESKUSTELUN KÄYTÄNNÖISTÄ

Tapahtuma alkaa tapahtumavastaavan tervetulo-toivotusten saattelemana. Pyrimme aloittamaan mahdollisimman lähellä ilmoitettua alkamishetkeä akateemisen vartin huomioiden. Jokaisessa tapahtumassa on alustaja, joka johdattaa aiheeseen tai virittää keskustelua keskustelun varsinaiseen aiheeseen. Alustajan esitettyä aihe tai esitettyä keskustelun viritys kysymyksiä tai väitteitä siirrytään vapaaseen keskusteluun.

Keskusteluun voi osallistua vapaasti kunnioittaen muita osallistujia. Osallistuminen keskusteluun ei ole luonteeltaan muodollista, vaan rentoa, vapaata ja asiallista. Toivottavaa (mutta kenties utopistista) olisi että keskusteluun osallistutaan mahdollisimman selkeillä puheenvuoroilla ja sisällön kannalta keskeisten asioiden tiiviillä esittämisellä ilman aiempaa aiheeseen perehtymisen tai spesialisoitumisen oletusta. Keskustelun ei tule olla luonteeltaan lynkkaavaa vaikka sanallinen painiminen saattaa ajoittain olla vauhdikasta ja voimakasta. Mikäli paikallaolija haluaa osallistua keskusteluun, mutta tuntee jääväänsä keskustelussa sivuun tai ulkopuolelle, hän voi viitata tapahtumavastaavalle. Tällöin tapahtumavastaava pyrkii ottamaan huomioon osallistumishalukkuuden. Keskusteluun osallistumiskynnys pyritään pitämään mahdollisimman pienenä asiallisuuden ja aiheeseen kuuluvuuden rajoissa. Alustaja voi vastata välittömästi osallistujan puheenvuoron jälkeen tai ohjata keskusteluun osallistuvan kommenttia, mikäli tunnistaa kommentin keskustelusta haittaavan paljon etääntyväksi irralliseksi puheenvuoroksi. 

Tapahtumavastaava ilmoittaa kun virallinen tapahtuma on loppupuolella ja kysyy vielä paikallaolijoilta halukkuutta esittää virallisen keskustelun viimeisen puheenvuoronsa. Virallisen keskustelun loppu ei ole yksiselitteisesti etukäteen suunniteltu ajankohta, mutta tapahtumavastaava ilmaisee kiittäen virallisen keskusteluosuuden päättymisestä. Virallisen keskustelun päättämiseen voivat vaikuttaa lukemattomat tekijät. Keskustelun jatkuminen virallisen keskustelun lopun jälkeen on jopa suositeltavaa.

TOIMINTA JA TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Tapahtumiin osallistuminen on vapaata ja kynnys osallistumiseen pyritään pitämään suhteellisen pienenä ja tasapuolisena. Toimintaa ja toimintaan osallistumista esitellään seuraavaksi.

Keskustelutapahtumiin osallistuminen: Platonisen painiseuran keskeisin toiminta on keskustelutapahtumien järjestäminen. Keskustelutapahtumiin osallistuminen on avointa. Tapahtumissa voi osallistua keskusteluun, keskusteluita voi tulla vain kuuntelemaan ja keskusteluun voi päästä alustajaksi. Alustaja on ennalta nimitetty ja alustajaksi pääseminen vaatii platonisen painiseuran vastaavan kanssa asiasta sopimista.

Keskustelusta kirjoittaminen: Keskustelun sisällöstä kirjoitetaan sarjajulkaisua Paatos-nimeä kantavaan filosofiseen julkaisuun. Kirjoituksissa ei käytetä osallistujien nimiä tai heihin ei muuten viitata, mikäli eivät sitä halua. Mikäli kirjoituksessa käytetään osallistujien nimeä tai heihin muuten tunnistettavasti viitataan saa viitattu henkilö lukea kirjoituksen etukäteen ja esittää siihen korjauksia. Jos haluat osallistua kirjoituksen tekemiseen, niin ota yhteyttä platonisen painiseuran vastaavaan.

Toimintaan vaikuttaminen: Toimintaan voi vaikuttaa ottamalla yhteyttä Platonisen painiseuran vastaavaan.

Toiminnan tukeminen: Toimintaa tuet parhaiten osallistumalla tapahtumiin ja kutsumalla muita osallistujia.

Lisää ja tarkempaa tietoa voi kysellä painiseurasta huolehtivalta.

Tulevat painiseurat

28.11.2017 Mitä on filosofia - Deleuze & Guattari - Deleuze-piiri

dd.mm.2017 TBA (Alustavasti: Yleistetty toinen, puolueeton tarkkailija, reiteratiivinen empatia ja näiden rooli ihmisen moraalisen toimijuuden kannalta) - Patrik Nikanne

dd.mm.2017 Miten selviytyä luonnon välttämättömyyden kanssa - Henrik Villanen

Menneet painiseurat

2017
23.2.2017 Fysiikan filosofian peruskysymykset - Henrik Villanen
18.4.2017 Biovalta ja neoliberalismi - Otto Kyyronen
25.4.2017 Metafora: Henkevyyttä ja ymmärrystä - Kuisma Keskinen
2.5.2017 Miguel Sicart ja videopelien etiikka - Tapio Santala
30.5.2017 Rasismi - Tuomas Lahtinen
19.9.2017 Mitä on filosofia - Henrik Villanen
26.9.2017 Antonio Gramscin käytännön filosofian ja poliittisen toiminnan suhteesta - Jussi Määttä

2016
26.1.2016 Naturalistinen metafysiikka ja fysiikka - Henrik Villanen
9.2.2016 Mitä on politiikka - Jaakko Reinikainen
8.3.2016 Kadonnut yhteisö - Anna Nurminen
15.3.2016 Kriittinen kasvatus - Milka Hanhela
19.4. 2016 Tiedon merkitys estetiikassa - Antti Virnes
14.6.2016 Musiikki ja filosofia - Henri Haloen
20.9.2016 Mitä on filosofia - Henrik Villanen
4.10.2016 Aikaparadoksit ja mitä niistä voi oppia - Henrik Villanen
25.10.2016 Ihminen, elämä, kone - Pasi Takkinen
15.11.2016 Fenomenologia ja analyyttinen filosofia - Ilpo Hirvonen


2015
24.2. Siitä, mistä ei voi puhua - Henri Halonen
17.3. Filosofia ja arkkitehtuuri - Minna Hagman
5.5. Nihilismi - Tapio Santala & Henrik Villanen
17.9. Mitä on filosofia
6.10. FIlosofinen terapia - Johannes Ojansuu
27.10. Tieteellinen selittäminen ja mallintaminen - Kalle Virtanen
29.10 Honnethin tunnustusteoria - Dani Harju
24.11. Tiedon metafysiikka saksalaisessa idealismissa - Anssi Lindblad 
2.12. Eläinfilosofia- Jan Forsman

2014

9.2. Raine Rönnholm - Peliteoreettinen logiikka
13.4. Noora Tienaho - Uudesta musiikista
18.5. Anssi Lindblad - Tietoisuus
21.9. Miksi filosofiaa?
19.10 Jaakko Reinikainen - Filosofia ja populaarikulttuuri
16.12. Henrik Villanen - Kuolema ja kuolemantutkimus

2013

27.1. Lauri Lahikainen - Ilmastonmuutos ja yhteiskuntafilosofia
3.2. Olli Herranen - Yhteiskuntatieteen ja filosofian viha- ja rakkaussuhteesta
3.3. Dani Harju - Itämaisesta ajattelusta
17.3. Jaakko Belt - Elokuvan filosofia
21.4. Tuukka Tomperi - Elämänkatsomustiedon ja uskonnon (sekä filosofian) tulevaisuus koulussa
15.9. Miksi (tai miksei) filosofiaa?
13.10. Anju Pullinen - Matematiikan filosofiaa
24.11. Susanna Lankinen - Mielenterveys ja rationaalisuus
8.12. Renne Pesonen - Itsen ja toisen ymmärtämisestä filosofian, psykologian, neurotieteen ja arkipuheen piirissä


2012

29.1. Elina Halttunen-Riikonen - Filosofia ja sukupuoli
26.2. Aleksi Honkasalo - Kielen käyttöteoria
29.4. Jaana Virta - Tahdonvapaus
16.9. Mitä on filosofia?

2011

20.2. Elina Halttunen-Riikonen – Feministinen filosofia
3.4. Aura Valkonen – Eksistentiaalinen biologian ontologia
15.5. Mikael Kinanen – Taide
22.5. Jan Forsman – Skeptisismi
9.10. Aatu Koskensilta - Fenomenologinen naturalismi
16.10. Milla Jurva - Ateismi
30.10. Anssi Lindblad - Tiedostamaton
20.11. Anna Nurminen -Erotiikka ja uhri Bataillella


2010

7.2. Janne Säynäjäkangas – Kuolema
7.3. Tintti Tupola – Pahan ongelma
11.4. Aleksi Honkasalo – Behaviorismi
9.5. Mikko Niemelä – Kansalaisyhteiskunta
6.6. Jukka Taivainen – Polyteismi Kreikassa, Intiassa ja Suomessa
8.8. Kalle Virtanen – Nativismi astekäsitteenä
5.9. Mitä on filosofia?
3.10. Jaakko Belt: Filosofia tieteenä
7.11. Susanna Lankinen: Eläinten tietoisuus
12.12. Henri Halonen: Mieli ja materia

2009

11.1. Lasse Hänninen – Eurooppa
25.1. Essentialismi
8.2. Tuomas Autto – Fysiikka ja filosofia
22.2. Renne Pesonen – Mielenfilosofia
5.4. Aleksi Honkasalo – Looginen empirismi
3.5. Jere Jokinen – Itämainen filosofia
24.5. Jere Jokinen – Itämainen filosofia (edelleen)
16.8. Risto Koskensilta – Olemisesta ja identiteetista
30.8. Heikki A. Kovalainen & Ilmari Kortelainen – Mitä on filosofia?
13.9. Susanna Lankinen – Kielifilosofiaa
27.9. Lasse Hänninen – Konservatismi, liberalismi, sosialismi
11.10. Milla Jurva & Janne Säynäjäkangas – Filosofia ja kasvatus

2008

13.1. Henri Halonen – Filosofia ja runous
10.2. Jaakko Belt – Fenomenologia
24.2. (ei alustajaa) – Huonosti käyttäytyvät filosofit
9.3. ei mitään
23.3. ei mitään, kai?
6.4. Sakari Sandqvist – Tietoteoriaa
20.4. Antti ja Kopov Epsaniassa
4.5. Sami Simola – Pyhä
18.5. Aatu Koskensilta – Matematiikan filosofiaa
1.6. Lasse Hänninen – Politiikka
13.7. Jaakko Belt – Ihmisen probleemi
3.8. (ei alustajaa) – Valistus
24.8. Risto Koskensilta – Epämääräisyyden analyysit – onx järkee?
7.9. Heikki Kovalainen & Ilmari Kortelainen – Mitä on filosofia?
21.9. Antti Virnes (virtuaalisesti) – Estetiikka
19.10. Lasse Hänninen – Talous
2.11. Jan Forsman – Aika
16.11. Jaakko Belt & Mikko Niemelä – Kriittisyys
29.11. Milla Jurva – Sivistys
14.12. Aleksi Honkasalo – Semantiikka ja retoriikka

2007

28.1. järjestäytyminen
11.2. Heikki Kovalainen – Mitä filosofia on?
25.2. Antti Virnes – Universaalietiikan mahdollisuus
11.3. Satu Engblom – Mitä taide on?
25.3. Jan Forsman – Metafysiikka
8.4. Risto Koskensilta – Uskomusten oikeuttamisesta
22.4. jotain
6.5. Jaakko Belt – Eksistentialismista
20.5. Janne Alaloukusa – Vapaudesta
4.6. Heikki Kovalaisen Emerson symposium
17.6 (ei alustajaa) – Kristinusko
1.7. (ei alustajaa) – Ihminen
30.7. Ilmari Kortelainen – Filosofian metodi?
26.8. Juha Kesseli – Tieteenfilosofiaa
9.9. Ilmari Kortelainen – Mitä filosofia on?
23.9. Mikko Pelttari – Apolloninen ja dionyysinen kulttuuri
21.10. (ei alustajaa) – Sukupuoli ja sukupuolen filosofia
4.11. Joose Järvenkylä – Kieli
18.11. Mikko Niemelä – Demokratiakritiikistä
2.12. Henri Halonen – Tieteen merkitys modernille filosofialle
16.12. Antti Virnes – Tradition merkitys filosofiassa
30.12. Susanna Lankinen – Metafysiikan tarpeellisuudesta
Comments