Extras‎ > ‎Custom Creations‎ > ‎

sowhereaminow's lab

Warning:  All items posted here are work in progress.  Expect mistakes.  Do not taunt happy fun ball.
Canopy Creeper[PA]
Caulborn, Chrestomath[PA]
Clockwork Familiar[PA]
Dinosaur, Kronosaurus[PA]
Dinosaur, Nothosaur[PA]
Fachen[PA]
Fleshdreg[PA]
Fleshdreg Swarm[PA]
Giant, Inverted[PA]
Golem, Behemoth[PA]
Grand Defender[PA]
Horse, Advanced[PA]
Kapre[PA]
Lorelei[PA]
Megafauna, Zeuglodon[PA]
Melfesh Monster[PA]
Ngoga[PA]
Panotti[PA]
Polevik[PA]
Thassilionian Sentinel, Bronze[PA]
Sentinel, Mable[PA]
Ship Sentinel[PA]
Shenzuzhou[PA]
Skvader[PA]
Snallygaster[PA]
Somalcygot[PA]
Ubashki Lynx[PA]
Ubashki Swarm[PA]
Vescavor Swarm[PA]
Wolpertinger[PA]

Frostfallen Creature[PA]
Frostfallen Mammoth[PA]
Oni, Amatahula[PA]
Oni, Ja Noi[PA]
Qallupilluk[PA]
Saumen Kar[PA]
Kami, Dosojin[PA]
Kami, Fukujin[PA]
Kami, Kaminari[PA]
Kami, Suijin[PA]
The Old Man[PA]
The Stabbing Beast[PA]
Raiju[PA]
Raiju, Kaenju[PA]
Lamia-Kin, Hungerer[PA]
Lamia-Kin, Kuchrima[PA]
Giant, Runeslave Hill[PA]
Android[PA]
Apostasy Wraith[PA]
Beetle, Scarab[PA]
Beetle, Stalk[PA]
Blighted Fey[PA]
Blighted Fey Satyr[PA]
Cayhound[PA]
Ceru[PA]
Charnel Colossus[PA]
Fungus Queen[PA]
Fungoid Simple Template[PA]
Ghoran[PA]
Giant, Shadow[PA]
Goblin, Monkey[PA]
Golem, Marrowstone[PA]
Golem, Noqual[PA]
Golem, Quantium[PA]
Kakuen-Taka[PA]
Khaei[PA]
Korir-Kokembe[PA]
Kyton, Termagant[PA]
Lashunta[PA]
Lorthact[PA]
Mana Wastes Mutant[PA]
Mantis, Deadly[PA]
Mockingfey[PA]
Moxix[PA]
Nightripper[PA]
Oronci[PA]
Petrified Maiden[PA]
Psychopomp, Memitim[PA]
Psychopomp, Shoki[PA]
Psychopomp, Viduus[PA]
Robot[PA]
Robot, Annihilator[PA]
Robot, Gearsman[PA]
Robot, Myrmidon[PA]
Spawn of Rovagug[PA]
Chemnosit, the Monarch Worm[PA]
Volnagur, the End-Singer[PA]
Spellscar Fext[PA]
Star Monarch[PA]
Syrinx[PA]
Thin Man[PA]
Umbral Shepherd[PA]
Vampire, Vetala[PA]
Veiled Master[PA]
Vespergaunt[PA]
Water Wraith[PA]
Whirlmaw[PA]
Woundwyrm[PA]
Zelishkar of the Bitter Flame[PA]

Comments