Historia Parafii

        Miejscowość powstała w XV wieku. Osiedlano tutaj wówczas Mazurów oraz Litwinów. Kożuszki były wówczas wsią bojarską, która nie odrabiała pańszczyzny (później płaciła dziedzicowi podatek). Wieś posiadała własną karczmę. W wieku XVII przez kożuszki przeszła zraza, która zdziesiątkowała mieszkańców.
        W roku 1827 wieś liczyła 127 mieszkańców.
      Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Floriana. Parafia erygowana w 1988r. (jako filia od 1937 r.), wydzielona z Parafii Krzesk. Kościół parafialny murowany, wybudowany w 1936 r. Kościół orientowany, murowany z cegły, otynkowany. Z czteroprzęsłową nawą na planie prostokąta i niższą prostokątną częścią wschodnią, w której zamknięte półkoliście prezbiterium i na jego osi zakrystia. Ściany nawy zwieńczone gzymsem. Chór muzyczny na dwóch murowanych słupach. Wnętrze nawy kryte stropem. Fasada płaska, trójpolowa, na osi prostokątne wejście z trójkątnym naczółkiem, w którym data 1936, wyżej owalne okno, w trójkątnym ogzymsowanym szczycie wąskie okienko witrażowe. Dachy trójspadowe, kryte blachą. Ołtarz główny w formie półkolistej, filarowej arkady, z konchową wnęką, w której rzeźba N.P. Marii Niepokalanego Poczęcia, po bokach św. Antoni i św. Józef. Nad miejscem przewodniczenia obraz przedstawiający św. Floriana, a nad wejściem do zakrystii obraz św. Jana Pawła II. Kaplica na placu kościelnym z I poł. XIX w., przeniesiona zapewne z Krzeska, niegdyś zapewne cmentarna. Orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej, oszalowana. Na planie prostokąta, z trójbocznym zamknięciem. Od frontu prostokątne drzwi, w ścianach bocznych pojedyncze okna zamknięte odcinkowo, dach dwuspadowy, nad zamknięciem trójpołaciowy, kryty dachówką. Wewnątrz pozostałości prymitywnej polichromii o motywach geometrycznych. Para rzeźb puttów z I poł. XIX w., w tradycji barokowej. 

  Monografia wsi Kożuszki - Praca udostępniona za zgodą i dzięki uprzejmości autorki Urszuli Zachariasz.