Визита в Италия

        Първа визита  за учебната 2014/2015 година по проект на програма Коменски в Кастелнуово Берарденга, Италия 
        Времетраене: 03.11.2014 -07.11.2014г.             Тема: Съвременни песни и танци.
         Участници: 4 ученици и 2 учители от ОУ "Н. Й. Вапцаров" и представители от 7 международни партньора
Comments