Визита във Франция

            Последна визита за учебната 2013/2014 година по проект на програма Коменски на нашето училище. 
       Времетраене: 02.06.2014 -06.06.2014г. в гр.Мюре(Франция). Тема: Кулинарно ателие и приготвяне ястие на избран по жребий партньор.
Участници: 2 ученици и 2 учители от ОУ "Н. Й. Вапцаров" и представители от 7 международни партньора.