Визита в Турция

Втора визита по проект на секторна програма Коменски на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр.БЯЛА от 31 март до 4 април 2014г. в гр.Истанбул, Турция. Групата е от 4 ученици и 4 учители. Според жребия нашите деца и испанчетата изпяха  заедно на концерта в гр.Истанбул "Рипни, Калинке!", а  с полските си приятели - полската песен "Miala baba koguta".