Визита в Испания

Според календарния план на проекта се състоя международна среща в гр.Кадис, Испания от 10.02.2014г. до 14.02.2014г. От българска страна  присъстваха 2 учители (Мариана Ангелова-учител по английски език и Бойка Спирдонова-учител по биология, химия и музика) и 5 ученици от училището, които  участваха в концерта в гр.Кадис и представиха два български танца и един испански танц, който разучиха по интернет. Българските ученици първи откриха концерта и заедно с португалските изиграха нашето „Дунавско хоро”, а  после с испанските деца играха испански народен танц „Тангийос”.


Снимка за спомен с децата от партньорските държави

Comments