Recent site activity

Aug 12, 2019, 5:24 AM Бойка Спирдонова edited Начална страница
Sep 14, 2017, 1:42 PM Бойка Спирдонова edited Новини
Aug 28, 2017, 12:55 PM Бойка Спирдонова edited Бюджет 2017 г.
Aug 28, 2017, 12:54 PM Бойка Спирдонова attached budjet_2017_vaptsarov (1).xls to Бюджет
Aug 28, 2017, 12:53 PM Бойка Спирдонова edited Бюджет
Aug 28, 2017, 12:53 PM Бойка Спирдонова created Бюджет
Aug 28, 2017, 12:52 PM Бойка Спирдонова edited Училищна документация
Aug 28, 2017, 12:50 PM Бойка Спирдонова attached Стратегия на ОУ Вапцаров.docx to Училищна документация
Aug 28, 2017, 12:50 PM Бойка Спирдонова attached ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ.docx to Училищна документация
Aug 28, 2017, 12:50 PM Бойка Спирдонова attached ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ.docx to Училищна документация
Aug 28, 2017, 12:50 PM Бойка Спирдонова attached Правилник за дейността на училището - 2016 - 2017 година.docx to Училищна документация
Aug 28, 2017, 12:50 PM Бойка Спирдонова attached План за действие по изпълнение на Стратегията.doc to Училищна документация
Aug 28, 2017, 12:50 PM Бойка Спирдонова attached Мерки за повишаване качеството на образованието.docx to Училищна документация
Aug 28, 2017, 12:50 PM Бойка Спирдонова attached Етичен кодекс на общността (2).docx to Училищна документация
Aug 28, 2017, 12:50 PM Бойка Спирдонова attached Годишен план.doc to Училищна документация
Aug 28, 2017, 12:49 PM Бойка Спирдонова deleted Годишен план
Aug 28, 2017, 12:48 PM Бойка Спирдонова deleted attachment Правилник за дейността на училището - 2016 - 2017 година.docx from Правилник за дейността на училището
Aug 28, 2017, 12:48 PM Бойка Спирдонова deleted Правилник за дейността на училището
Aug 28, 2017, 12:43 PM Бойка Спирдонова attached Правилник за дейността на училището - 2016 - 2017 година.docx to Правилник за дейността на училището
Aug 28, 2017, 12:42 PM Бойка Спирдонова edited Годишен план
Aug 28, 2017, 12:42 PM Бойка Спирдонова created Годишен план
Aug 28, 2017, 12:38 PM Бойка Спирдонова edited Правилник за дейността на училището
Aug 28, 2017, 12:38 PM Бойка Спирдонова created Правилник за дейността на училището
Aug 28, 2017, 12:35 PM Бойка Спирдонова edited Училищна документация
Aug 28, 2017, 12:35 PM Бойка Спирдонова created Училищна документация

older | newer