Проект по програма Коменски

От есента на 2013г. ОУ „Никола Й. Вапцаров” гр.Бяла работи по международен проект  „От единичното към общото за вкусовете и ритмите на нашите региони”  по Секторна програма  „Коменски”, дейност „Многостранни партньорства”, по който си партнира с училища от Полша, Франция, Испания, Португалия, Италия, Турция и Таити.Работата по проекта, който се финансира с 20 000 евро от Центъра за развитие на човешките ресурси в София, ще продължи две години и ще приключи през 2015 година. През този период заедно с  ученици и учители от осемте държави ще проучваме общото и различното в националните традиции, фолклор и кухня.  Ще разучаваме танци, песни и кулинарни рецепти на своите партньори, ще посетим техните училища, за да покажем наученото пред новите си приятели.

Comments