Учебна 2017/2018 г.-първи срок

     Първи клас
     Седмична програма
        
 час понеделниквторник
сряда
 четвъртък петък
 1.
 2.
 3. 4. 5.

    


                                                                                    Втори клас
                                                          Седмична програма
        
 часпонеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
 1.  2.   3.
   4.
   5.      
   6.

                                                                       Трети клас
                                                              Седмична програма 
    
 час понеделниквторник
сряда
четвъртък
петък
 1.    2.
 3.  4.
 5.   6.
                                                                     Четвърти клас

                                                                         Седмична програма
    
 часпонеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
 1.
2.

 3.  4.
 5.
 6.


                                                                       Пети клас
                                                                                                                    
                                                                Седмична програма

 час понеделник вторник
 сряда четвъртък петък
 1.   2.
 3.  4.
 5.
 6.
 7.

 
 


                                                                  Шести клас

                                                                            Седмична програма
                                                        
 час
 понеделник
 вторник
 сряда четвъртъкпетък
 1. 2.
 3.
 4. 5.

 6.
 7. 

  


         
 

                                                             Седми клас
                                                                           Седмична програма

 часпонеделник
вторник
сряда
 четвъртък петък
 1. 2.
 3.  
 4.
 5.   6.
 7.
 


                                                              Осми клас
                                                      Седмична програма

 час понеделник вторник сряда четвъртък петък
  1.

 2.  3.  4.
 5.
 6.  7.