Ученици

           

    ОУ „Никола Йонков Вапцаров” гр.Бяла, обл.Русе, е средищно училище. В него се обучават деца от три населени места - гара Бяла, село Пейчиново и село Босилковци. За извозването на децата община Бяла предоставя два автобуса-един училищен, който извозва децата от село Пейчиново и един на транспортна фирма, спечелила обществена поръчка за извозване на децата от село Босилковци.

            Училището работи по проект "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и съфинансиран от Европейския социален фонд. За целта има разкрити четири  ПИГ(полуинтернатни групи) - две в началния курс и две V - VIII клас.

Comments