Новини

 
Начало и край на ваканциите, с изключение на лятната, през учебната 2017/2018 година:
 
 
 
01.11.2017 г. - 05.11.2017 г.
вкл.       
   есенна  
       23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл.      Коледна  
       03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл.    зимна  
       31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл.           пролетна за І-ХІ клас  

Неучебни дни:

                    21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ

              23.05.2018 г. – Втори ДЗИ иНВО в VII клас по
математика
              25.05.2018 г. -неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската писменост
 

Начало на втория учебен срок на учебната

2017/ 2018 година:

07.02.2018 г.

Край на втория учебен срок
 

01.06.2018 г. - І - IV клас (14 учебни седмици)

15.06.2018 г. - V - VІІ клас (16 учебни седмици)

 

 

                                              

Националното външно оценяване за IV клас:

                                     10 май – Български език и литература;

                                14 май – Математика;

                                 16 май – Човекът и обществото;

                                17 май – Човекът и природата.

                                                                                            
 

     

                     

               

 
 
 
 
 
 
 
 
Comments