หน้าแรก

customLogo
https://sites.google.com/site/otepphuket/

นายวันชัย พงษา
ผู้อำนวยการ สกสค.ภูเก็ต
 ---------------------------------
    ---------------------------------
---------------------------------
             งาน ช.พ.ค.
 แบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. 1/1

---------------------------------

งาน ช.พ.ส.

 
--------------------------------
     ----------------------------
 
 
 


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

Visits
 

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 

 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2559
ช.พ.ค.   จำนวน   596.00 บาท
ช.พ.ส.   จำนวน   308.00 บาท

ประจำเดือน  มกราคม  2559
  ช.พ.ค. จำนวน   501.00   บาท
ช.พ.ส. จำนวน    232.00  บาท

ประจำเดือน ธันวาคม  2558
ช.พ.ค.   จำนวน    531.00  บาท
ช.พ.ส.   จำนวน    269.00 บาท
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานแห่งใหม่
สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต 

ลขที่  51/219   หมู่   6   ถนนวิชิตสงคราม

ตำบลกะทู้   อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  รหัสไปรษณีย์  83120

เบอร์โทรศัพท์  076 611113 , 076 611114

โทรสาร  076 611114

ทางเข้า  ถนนอยู่ระหว่างโรงเรียนกะทู้วิทยากับที่ว่าการอำเภอกะทู้


สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต /บริษัททิพยประกันภัยจำกัด  (มหาชน)

จัดสวัสดิการโครงการประกันอุบัติเหตุหมู่ส่วนบุคคล

ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุตร และคู่สมรส

   1.  ทุนประกัน  500,000   บาท  เบี้ยประกัน  525  บาท ต่อปี

 2. ทุนประกัน  300,000  บาท เบี้ยประกัน  315  บาท ต่อปี

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต

หมดเขตวันที่  31  มีนาคม  2558

 
* กรณีสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ทายาทรับเงิน
        - เงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จำนวนเงิน 951,089.00 บาท (ยอดรวมค่าจัดการศพ)
        - เงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวนเงิน 200,000 บาท  ณ วันที่  12 พฤศจิกายน  2558
 * กรณีสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม ทายาทรับเงิน
        - เงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. จำนวนเงิน 383,148.00 บาท (ยอดรวมค่าจัดการศพ)
        _ เงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวนเงิน 100,000 บาท  ณ วันที่  12 พฤศจิกายน  2558
 * โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
        -หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อการกู้เงินโครงการสวัสดิการ ช.พ.ค. (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท)
        - ตารางเงินงวดผ่อนชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค
        - การกำหนดเงินงวดผ่อนชำระ 30 ปี
 * โครงการเงินกู้ศึกษาต่อปริญญาเอก
        - แบบฟอร์มคำขอกู้ทุนการศึกษาต่อปริญญาเอก
นายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จ.ภูเก็ต นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ และ น.ส.จรรยาพร บัวลา ร่วมเคารพศพและประสานการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว อาจารย์โรจนา นุกูลรัตน์ และ 
อาจารย์สิรัช อำนวยผล เมื่อวันที่ 26 , 27 ธันวาคม 2556 
 

นายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จ.ภูเก็ต นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ และ นางสาวจรรยาพร บัวลา พนักงานเจ้าหน้าที่สนง.สกสค.จ.ภูเก็ต 

ร่วมกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของชมรมครูอาวุโส จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน


นายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จ.ภูเก็ต นำพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.

สกสค.จ.ภูเก็ต ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556และวันที่ 6 ธันวาคม 2556 

นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดอาคาร สนง.สกสค.จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม2556 โดยมีนายสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นประธานในพิธีเปิด

นายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหาร สนง.คณะกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรังComments