50.000 kroner til treningstilbud for unge seilere
Oslo og Akershus Seilkrets (OAS) har satt av kr 50.000,- til treningstilbud for seilere i alderen 11-19 år i 2013. 
Seilforeningene i kretsen oppfordres til å søke om økonomisk støtte til samlinger for joller, brett og kjølbåter. 

– Gode og inspirerende tilbud til våre unge utøvere er seilkretsens aller viktigste arbeid. Vi bruker derfor en betydelig del av vårt budsjett på støtte til treningsarrangementer som samler seilere fra hele kretsen, sier Bjørn Løken som leder OAS. 

Formålet med ordningen er at kretsens seilere skal gis et grunnlag for videre utvikling og høyere ferdighetsnivå innenfor internasjonale klasser og entypeklasser. Det er en forutsetning at arrangementer som mottar støtte fra OAS er åpent for deltagelse fra seilere fra alle OAS´ medlemsforeninger. 

Søknadsfristen er satt til 15. mars slik at alle foreninger som søker støtte får tilbakemelding i god tid før sesongen.

Invitasjon til å søke samt søknadsskjema er tilgjengelig nedenfor. Søknadsskjema er tilgjengelig både som en automatisk excel-fil og i pdf-format. Krav og prosedyrer er beskrevet i invitasjonen.
Ċ
Tom Bratlie,
13. feb. 2013, 06:17
Ĉ
Tom Bratlie,
13. feb. 2013, 06:17
Comments