Styret‎ > ‎

OAS Kretsting 2017

OAS  KRETSTING  2017  -  STED:  BÆRUM  SF, BRUKSVEIEN, SNARØYA

24. JANUAR 2017   KL.  1900 – 2100

Agenda:

1.  Godkjenning av innkalling og dagsorden
2.  Valg av møteleder og dirigent
3.  Årsrapport for 2016
4.  Regnskap for 2016 med revisjonsrapport
5.  Handlingsplan for 2017  -  Styrets og Dommerlaugets
6.  Innkomne saker
7.  Fastsettelse av kontingent
8.  Budsjett for 2017
9.  Valg

Årsrapport for 2016 vil bli lagt ut på nettet i god tid før Kretstinget

Velkommen alle sammen.

Mvh. Marit Kuhle
Kretssekretær OAS

 

 6.  Innkomne saker:
       Evtl. saker som ønskes behandlet sendes til :
kuhlemarit@gmail.com  innen 18. januar


Innkomne saker:

1. KNS:

Ønsker at fremtidige terminlister blir fremskyndet til våren, året før gjeldende sesong. Eksempelvis mars 2018 for sesongen 2019.


2. Asker Seilforening:

Asker seilforening har sent inn et forslag til NSF sitt seilting i mars. Vi ønsker imidlertid også orienter OAS om dette, og vi ønsker å motta kommentarer fra klubbene som utgjør OAS. Asker seilforening ber derfor om at følgende legges inn på OAS sin agenda for kretstinget 24 januar.

Asker Seilforening gratulerer forbundet med Rigo de Nijs som ny sportslig leder. Asker er også svært glade for nyheten at Jan Steven blir med videre i staben og gjennom det sikrer kontinuitet i den viktige sportslige dimensjonen.  Ytterligere finner vi satsingen på talentprogrammet, ung og lovende, svært viktig både for norsk seilsport og for oss ute i Seil-Norge. Asker Seilforening ser med glede frem til at dette initiativet konkretiseres. Foruten det helt sentrale rekrutteringsarbeidet, som vi kan bidra med på klubbplan, er vi opptatt av det neste nivået. På Seilsportseminaret 2016 ble temaet regionale kraftsentre tatt opp. Vi ser dette som et godt initiativ som vi med fordel kan la oss inspirere av fra Danmark. Sent i høst hadde vi et svært nyttig og konstruktivt kretsledermøte i Oslo og

Akershus Seilkrets. Vi opplevde der et stort engasjement for å samarbeide tettere på krets/regionsnivå.

Med relativt små kull av aktive seiler fra eller fra og med NC nivå og oppover har vi ikke økonomi til å gi alle det treningstilbudet vi gjerne kunne ønske. Vi frykter dermed at det kan bli et "strekk i laget" mellom aktive seiler mellom 13 og 16 år og opp til de som naturlig vil komme inn under NSF talentprogram. Klubbene i "Seil-Norge" vil alltid i sin innretning være Autonome. Det er klart vi samarbeider, men vi tror Forbundet bør bistå kretsene i å bli naturlige regionale knutepunkt,   kanskje ikke først og fremst økonomisk. Det er mer å drive initiativet frem og både stille krav men også bidra administrativt til at seilsportslige klynger av klubber etableres.

Vi vet det er klubber som har samme utfordringer som Asker.

Behov for kretsleddet har tidligere blitt vurdert og det har vært blant annet blitt vurdert å avvikle kretsleddet.

Asker Seilforening fremmer et forslag til Seiltinget 2017 om å revitalisere kretsene i landet for gjennom det å legge grunnlaget for en regional rekrutteringsstruktur som helt naturlig støtter opp rundt Seilforbundets tanker om unge og lovende talenter. Forbundet skal bistå kretsene i å bli naturlige regionale kraftsentre for utvikling av seilere fra klubbnivå til de naturlig faller innenfor NSF sitt talent program. Klubbene skal forplikte seg til å støtte opp rundt denne modellen.


Comments