Styret‎ > ‎

Ledermøte 6. mars 2013

Til alle kretsens foreninger samt alle delegater til Seiltinget 2013:

Oslo og Akershus seilkrets  (OAS)  inviterer  alle Ledere samt delegater til å møte på OAS Ledermøte  06.03.13 kl. 1800 – 2120, sted: Bærum SFs lokaler i Bruksveien på Snarøya. 

Dette er årets første ledermøte. Vi skal bruke kvelden til en diskusjon om prioriteringer for arbeidet i OAS samt forberedelser til Seiltinget i Tromsø 15. – 17. mars.  I tillegg skal vi velge valgkomite for OAS.

Agenda

 1.  Valgkomite – På Kretstinget ble det vedtatt å utsette valg av ny valgkomite for 2014 til ledermøtet i mars. Foreningene bes om å komme med forslag til kandidater enten til OAS i forkant av ledermøtet eller under møtet.

2.  Prioriteringer for OAS – På OAS’ kretsting i januar startet vi en diskusjon om kretsens rolle og funksjon. Kretsens årsplan er tilgjengelig på hjemmesidene. Vi åpner for en åpen diskusjon med innspill til styret i OAS. Styret vil ta med seg innspillene til utarbeidelsen av aktivitetsplanen for 2014 samt budsjett for neste år. Budsjettet skal i balanse og OAS’ prioriteringer må reflektere seilforeningenes ønsker.

3.  Seiltinget 2013 – Årets seilting avholdes i Tromsø i midten av mars. Vi legger opp til å bruke en del tid på ledermøtet til å gjennomgå OAS’ synspunkter på saker som skal opp på tinget og gi signaler om hvilke prioriteringer som er ønskelige.


Vi håper at mange kommer på ledermøtet og gir uttrykk for sine synspunkter. Vennligst gi melding om hvem og hvor mange som stiller fra de forskjellige foreningene.

Oslo og Akershus Seilkrets

Bjørn Løken
Leder

Marit Kuhle
Sekretær
Comments