Smluvní pojišťovny

Ošetřujeme klienty všech zdravotních pojištoven.

Smluvní vztah máme s těmito:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna
  • Pojišťovna bank a pojišťoven
  • Pojišťovnou Metal Aliance
  • Českou národní pojišťovnou