VOICE SEO

Optimizacija sajta je...sada jos interesantnija oblast, od trenutka kada je SEO za Voice Search postao bitan