Hoe werken wij?


Stavropol (Rusland) 2009

Marokko 2010
 
Praktisch gaat het zo: er zijn twee groepen slechtzienden: zij die direct geholpen kunnen worden met een voorgemonteerde bril (hoofdzakelijk leesbrillen voor 45-plussers) of vergrootglas (beschadigde ogen), en zij die een aangepaste (dus te maken) bril nodig hebben. De mensen worden opgevangen in een wachtkamer, hal, zaal, binnenkoer, en melden zich één voor één aan bij een plaatselijke contactpersoon. Deze noteert naam, adres en al wat hij nodig vindt op een door ons opgesteld formulier. Deze persoon laat ook de patiënten binnen als wij het aangeven. Dan komt de oogmeting. Hiervoor brengen wij alle materiaal zelf mee, we hebben alleen een ruimte nodig van minstens 6 meter, gescheiden van de ‘wachtkamer’, en een tolk die zowel de plaatselijke taal als Engels, Frans, Duits of Nederlands spreekt.

Gaat het om de eerste groep (voorgemonteerde brillen) dan kunnen we 60 à 80 mensen per dag aan, gaat het om de tweede groep dan doen we 30-40 mensen per dag. Is de behoefte zeer groot dan komen we met meerdere collega’s.

De personen uit de eerste groep krijgen hun bril onmiddellijk mee naar huis. De tweede groep gaat na de oogmeting naar de assistent die – terwijl ik met de volgende patiënt begin – een bril laat kiezen, deze aanpast aan neus en achter de oren, de pupilafstand meet en het formulier verder invult. De gekozen bril gaat samen met het bijhorend formulier in een zakje en dan in een doos. Die nemen wij dan later mee naar huis. In België zorgen wij (eventueel met behulp van andere collega’s) voor de bestelling van de brilleglazen en het slijpwerk. Dit duurt ongeveer 1 à 2 maanden. Daarna worden al die brillen in één of twee pakketten (afhankelijk van de vervoersprijs) opgestuurd en door de plaatselijke verantwoordelijke(n) aan de juiste personen bezorgd.

In het verleden gaf verzending of levering van de goederen nogal eens problemen; daarom willen wij op voorhand voldoende garanties hebben dat de brillen bij de juiste personen aangekomen zijn. Beloftes alleen zijn niet voldoende, graag willen wij enkele foto’s (individuen en groepsfoto) van mensen met hun nieuwe bril op hun neus via mail krijgen en ‘bedankingskaartjes’ ontvangen.


Wij verwachten van de plaatselijke verantwoordelijken ook dat ze voor de organisatie van het hele gebeuren zorgen. Teveel mensen is niet goed (vb: als een heel dorp uitgenodigd wordt, brengt dat achteraf vaak jaloezie mee) en voor slechts vijftig mensen zo’n dure reis organiseren loont ook niet. We kunnen wel op meerdere plaatsen kleine groepen ontvangen.

Een volgend probleem is dat we geen valse verwachtingen mogen scheppen: wij zijn géén artsen en kunnen géén ziekten of oogziekten behandelen. Vaak verwachten mensen dat die Europese ‘dokters’ alles kunnen en "proberen gaat mee". Bij twijfel onderzoeken we natuurlijk wél en vaak is een klein beetje beter zien al een hele hulp. Wij werken graag en hard, zelfs 10u per dag, maar gun ons toch één dag per week vrij. We verwachten - indien mogelijk - dat verblijf, eten, reis en plaatselijk vervoer voor ons verzorgd wordt. De brillen, glazen (ook de dure glazen) en het slijpwerk zijn voor onze rekening. Wij werken graag gratis maar toch vragen wij ons soms af of het niet beter is om toch een kleine tegenprestatie te vragen, indien mogelijk, om niet als een Sinterklaas op te treden en om respect op te roepen voor onze dienst en de gekregen bril. Maar daarover overleggen we dan samen.


Wij kunnen ook mensen ter plaatse opleiden om eenvoudige oogmetingen te doen.