Werkwijze opstellen EPC

 

Stap 1: Afspraak maken

Wij maken samen met u een afspraak op een moment die voor u het beste past. Het is niet verplicht om aanwezig te zijn, maar het is wel nuttig.
 
Stap 2: Verzamelen gegevens
Verzamel zoveel als mogelijk gegevens van het gebouw zoals bouwjaar, plannen, facturen van de ramen, isolatie van geregistreerde aannemers, verwarmingsinstallatie, ... kortom van alles die met de energieconsumptie van dewoning te maken heeft. --> Dit wordt aangeduid op de verplichte aanstiplijst.
Deze aanstiplijst wordt door beide partijen ondertekend, zelfs als er geen facturen aanwezig zijn.
Daarna kan de opmeting beginnen.
 
Stap 3: Inspectie ter plaatse
Tijdens het plaatsbezoek worden de invoergegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor het berekenen van het energieverbruik en voor het opstellen van het energieprestatiecertificaat. Tevens worden de documenten die aangevinkt zijn op de aanstiplijst getoetst aan de werkelijkheid.
Bij de verplichte inspectie ter plaatse wordt, volgens de richtlijnen van het VEA, het beschermd volume bepaald. Het volume van het gebouw wordt opgemeten, evenals de afmetingen van de ramen, deuren , wanden, vloeren en het dak. Om het globaal energieverbuik van de woning te kunnen bepalen, maakt de energiedeskundige een inventarisatie van de verwarmingsinstallatie, de warmwaterproductie, ventilatietechnieken en hernieuwbare energie, bv zonnepanelen. Er worden foto's genomen van de voorgevel en alles wat van belang is voor het opstellen van het certificaat om discussies achteraf te vermijden. De energiedeskundige is verplicht om alle registraties, opmetingen en foto's 10 jaar te archiveren.
Er worden absoluut geen foto's gemaakt van zaken die niets met het EPC te maken hebben.
 
Stap 4: Energieprestatiecerticaat berekenen
De erkende energiedeskundige verwerkt de verzamelde gegevens, berekent alle oppervlaktes en volumes en berekent via  de software van het VEA het energieverbruik. Deze gegevens worden online in de energieprestatiedatabank ingegeven. Het EPC getal bekomt men door het jaarlijks primair energieverbruik te delen door de bruikbare oppervlakte. Hoe lager het kengetal op het energieprestatiecertificaat is, hoe lager het energieverbruik van de wooneenheid is. Een kengetal van 200 wil zeggen dat men een zuinige woning heeft. Een kengetal van 800 geeft aan dat men veel energie zal verbruiken om de woning te verwarmen en over warm water te beschikken. De energiedeskundige kan individuele opmerkingen formuleren op het certificaat.
 

Stap 5: Aanbieding van EPC attest bij het Vlaams Energieagentschap (VEA)             

De energiedeskundige biedt het energieprestatiecertificaat aan via elektronische weg bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). Het Vlaams energieagentschap stuurt het certificaat na controle terug naar de energiedeskundige met aanbevelingen.

 
Stap 6 : Afleveren van het certificaat.
Omdat slechts kan begonnen worden met adverteren als het kengetal en de unieke code bekend zijn, worden deze meteen na berekening doorgemaild. Het origineel certificaat wordt u altijd per post bezorgd. Het attest is slechts geldig met de handtekening van de energiedeskundige. Het EPC is 10 jaar geldig.