De onderzoekers

 
De effectmeting is op initiatief van de SEV (nu Platform 31) uitgevoerd door een team onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Dit team staat onder leiding van prof. dr. ir. George de Kam, bijzonder hoogleraar ‘Maatschappelijk ondernemen met grond en locaties’ aan de Radboud Universiteit. Het onderzoek is grotendeels gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw, gesteund door NWO en het ministerie van VWS. Daarnaast zijn financiële of materiële bijdragen verkregen van Actiz, SEV/Platform31 en de Stichting Maatschappelijke Locatieontwikkeling (MLO).

Bij het afnemen van de vragenlijsten en de interviews heeft de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ook studenten van andere hogescholen betrokken. Deze hogescholen werken in de regio van het betreffende woonservicegebied.

 
Klik op de onderstaande logo's voor de websites van de deelnemende organisaties.
 

 
 

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door: