Het onderzoek

De meeste mensen die ouder worden willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Veilig en vertrouwd in hun eigen buurt. Daar kennen ze de mensen en er is altijd wel iemand bereid om even een handje te helpen als dit nodig is. Maar ja, wat moeten ze als een extra steuntje in de rug nodig is? Wat doe je als je wordt geconfronteerd met mankementen die bij het ouder worden horen? 

Hulp en zorg dichtbij huis
Er komen steeds meer zogeheten ‘woonservicegebieden’ in Nederland. Dit zijn buurten, wijken of dorpen waar wonen, welzijn en zorg aan elkaar worden gekoppeld. Alle hulp en zorg dus dichtbij huis. Een wijk-, buurt- of gezondheidscentrum is vaak de spil in het geheel. Op één adres kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Onderzoek
In tien vooroplopende woonservicegebieden is het onderzoek gehouden. Ze liggen verspreid over heel Nederland. Bieden ze werkelijk dat waar ouderen op zitten te wachten? Op deze site leest u alles over het onderzoek. 


De effecten op een rij

Wat zijn de effecten van woonservicegebieden op wonen, welzijn en zorg? Verschillen ze van vergelijkbare, andere woongebieden? Wat vinden de bewoners van hun woonservicegebied en wat de gemeente, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties? Op deze vragen heeft het onderzoek een antwoord gegeven. Op basis hiervan zijn ook aanbevelingen opgesteld om te komen tot betere zorg- en dienstverlening aan senioren. 

Onderzoeksmethoden

Er zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Als eerste een enquête met het zogeheten triage-instrument. Dit is een vragenlijst die is ontwikkeld door prof. dr. Slaets van het UMC Groningen. Op basis van dit instrument kan vroegtijdig worden vastgesteld of een oudere bijvoorbeeld kwetsbaar is en daarmee – al dan niet op termijn – behoefte heeft aan bepaalde vormen van ondersteuning of zorg. Ouderen hebben deze vragenlijst zelf thuis ingevuld, samen met een onderzoeker. De basislijst meet drie aspecten: kwetsbaarheid, zorgbehoefte en welbevinden. Per woonservicegebied worden 150 vragenlijsten afgenomen. Het tweede onderzoeksinstrument is de narratieve vraagpatronenanalyse. Dit is een interviewmethode om er achter te komen hoe ouderen het wonen in een woonservicegebied ervaren. De methode is ontwikkeld door dr. Van Biene van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Per woonservicegebied worden 36 van deze interviews afgenomen. Meer informatie over de onderzoeksmethoden vind je hier.