Deelname

Aan het onderzoek hebben 1.500 ouderen meegewerkt door een vragenlijst in te vullen. Bovendien zijn 400 ouderen uit deze groep geinterviewd. 

Vragenlijst en vraaggesprek

In alle 10 woonservicegebieden hebben de zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder een brief ontvangen met een korte vragenlijst. In deze brief werd om de medewerking van de oudere aan het onderzoek gevraagd. Door het invullen van deze korte vragenlijst hebben meer dan 5.000 ouderen aangeven mee te willen doen aan het onderzoek. Uit deze groep zijn 150 respondenten per gebied geselecteerd. Deze groep kreeg een bezoek van een student voor het invullen van een langere vragenlijst. Vervolgens was het voor 36 ouderen per gebied mogelijk het een en ander toe te lichten in een vervolggesprek.


Privacy

Alle deelnemende gemeenten vonden dit onderzoek erg belangrijk en hebben ons daarom adresgegevens verstrekt. Wij realiseren ons dat wij vragen stellen over privézaken. Alle persoonlijke informatie wordt door ons zeer zorgvuldig en anoniem behandeld en na het onderzoek vernietigd. Geen enkele persoon of organisatie buiten het onderzoeksteam krijgt ooit inzage in tot de persoon herleidbare gegevens.