Nieuws

27-3-2019: Stappenplan voor het verkrijgen van lidmaatschap en het aanvragen van een verenigingsverlof in Nederland

Link naar de procedure voor het verkrijgen van lidmaatschap en het aanvragen van een verenigingsverlof.

15-06-2018: Nieuwe Circulaire wapens en munitie 2018 in Nederland

Per 15 juni 2018 is in werking getreden een nieuwe Circulaire wapens en munitie 2018 - CWM 2018 en wijziging in RWM . De meeste wijzigingen ten opzichte van de CWM 2016 zijn stilistisch en houden verband met de naamsverandering...

Archief: Nieuwsbrieven

Het doel van onze nieuwsbrief is om informatie aangaande wet- en regelgeving betreffende wapen- en schietgerelateerde zaken te verstrekken aan onze leden, zijnde de OLS Buksmeesters, maar zeer zeker ook aan de schutterijen waaraan zij verbonden zijn.

Gewijzigde wet- en regelgevingen kunnen een behoorlijke impact hebben op het schutterijwezen. Gedurende audits is het duidelijk geworden dat er behoefte is aan extra informatievoorziening.

Voor vragen, opmerkingen en voor het aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief verwijzen wij naar onze Contactgegevens-pagina.