Referat fra Årsmøte 2019

lagt inn 24. mar. 2019, 08:33 av Vigdis Melby

logo-hundeklubb-1.jpg

 

REFERAT ÅRSMØTE 2019

 

Tilstede: Gunn Hege Laugen, Dagfinn Årvelta, Bjarne Bergstøl, Line Berntzen, Magnar Aarseth, Halvor Haugestad, Sonja Hansen, Hile Bakken, Marte og Daniel Bergersen, Vigdis Melby.

Sak 1: Konstituering av Årsmøte

 • Innkalling godkjent - huske og oppdatere mail/telefonliste til medlemmer.

 • Saksliste - godkjent

 • Møteleder - Bjarne

 • Referent - Vigdis

 • Tellekorps - Magnar og Gunn Hege

 • Underskrive protokoll - Hilde bakken og Gunn Hege Laugen

   

Sak 2: Årsmelding

Årsmelding ble godkjent med følgende tilføyelser i årsmelding:

Gjort klart til oppsetting av uthus.

Tirsdager vinterstid er det lydighetstrening/trening med Norske Redningshunder i Veggli og på klubben om sommeren.

 

Sak 3: Regnskap

Overskudd for 2018 er på Kr 23.275,29,-

 

Sak 4: Budsjett

Noen endringer ble gjort - se vedlagte budsjett. Underskuddet tas av oppsparte midler.

Sak 5: Aktivitetskalender

Ble gjort noen små endringer - se vedlegg

 

Sak 6: Innkomne saker

 • Kontingent: Beholdes som før på Kr 200,-

   

Sak 7: Valg

Valg

Verv:

Nåværende styre

Valgkomiteens forslag

Valgt til

Leder

Bjarne Bergstøl

 Vigdis G B Melby

2021

Nestleder / sekretær

Vigdis G B Melby

Nestleder

Bjarne Bergstøl

2020

Kasserer

Halvor Haugestad

Line Berntsen

2020

Sekretær

 

Marthe Øien Bergersen

2021

Styremedlem

Dagfinn Aarvelta

 Sonja M Hansen

2021

Styremedlem

 Toril Mikkelsen

Toril Mikkelsen  

2020

1.varamedlem

Magnar Aarseth

Magnar Aarseth

2021

2.varamedlem

 Elisabeth Røsholt

Elisabeth Røsholt

2021

Revisor

Torun Hoff

 Torun Hoff

2020

Valgkomite   leder

Magne Aarvelta

Hilde Bakken

Marthe Ø Bergersen

Hilde Bakken

Wenke Øvstrud

Hanne Beate Espelid

 

2020

2021

2022

 

Alle forslag fra valgkomite ble enstemmig valgt.

 

 

 

 

Aktivitetskalender 2019

 

Følgende aktiviteter er faste gjennom året:

 

Ukentlige agility-treninger: mandager kl 18.00.

 

Treff: Hver tirsdag kl. 18:00-19.00 trening og etter 19.00 sosialisering.

 

Lydighetstrening og trening for Norske Redningshunder: Tirsdager kl 18.00 Vinterstid i Veggli og på sommeren enten i Veggli eller på klubben.

 

Jakthundtreff: Hver torsdag kl. 19:00

 

 

TID

AKTIVITET

Januar

 

Februar

 

Mars

ÅRSMØTE 7. MARS

MEDLEMSMØTE

April

VALPEKURS

Mai

BLODSPORKURS

 

DUGNAD: RYDDING INNE OG UTE

 

Juni

GRILLFEST OG AKTIVITETSDAG + HUNDENS DAG 7 eller 14/6

AGILITY KURS

Juli

 

August

BLODSPOR PRØVER

PÅBYGGINGSKURS ETTER VALPEKURS

September

VALPEKURS

 

Oktober

DUGNAD: RYDDING INNE OG UTE TEMAKVELD/MEDLEMSMØTE

November

 

 

Comments