INNKALLING ÅRSMØTE 2019

lagt inn 18. feb. 2019, 09:22 av Vigdis Melby

 

                         Innkalling til årsmøte 2019

Torsdag 7. mars kl.18:00

I klubbens lokaler på Eidsstryken

 

 

 

Dagsorden:

1. Konstituering av årsmøtet

- Godkjenning av innkalling

- Godkjenning av saksliste

- Valg av møteleder

- Valg av referent

- Valg av tellekorps

- Valg av to til å skrive under protokollen

2. Årsmelding 2018

3. Regnskap 2018

4. Budsjett 2019

5. Aktivitetskalender 2019

6. Innkomne forslag

    Godkjenne kontingent for 2020.

7. Valg

ALLE FÅR UTDELT ÅRSMELDING, REGNSKAP OG BUDSJETT TIL GJENNOMSYN PÅ MØTET!

 

                          MEDLEMSMØTE


STYRET I ØVRE NUMEDAL HUNDEKLUBB INVITERER TIL MEDLEMSMØTE

7. MARS UMIDDELBART ETTER ÅRSMØTET.

Saker til diskusjon.

  • Aktuelle temaer til temakvelder.

  • Aktiviteter som ønskes.

  • Vaktmesterjobben.

  • Hvordan få flere med på kurs?

  • Hvordan få flere medlemmer?

  • Hva gjør vi med de som melder seg av kurs rett før og betaling?? Bindende påmelding?


Kom med innspill !!

Styret.

 

 

 

Comments