BYTČA, ČADCA, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, ŽILINA


Turnaj mládeže 31.8.2021

uverejnené 27. 8. 2021, 3:29 používateľom Karol Kapusta


Sezóna 2021/2022

uverejnené 17. 8. 2021, 4:23 používateľom Karol Kapusta

Sezóna 2021/2022  potrebné informácie na web stránke: https://kstzza.webnode.sk/oblastny-zvaz-/

Turnaj mládeže 19.8.2021

uverejnené 17. 8. 2021, 4:19 používateľom Karol Kapusta   [ aktualizované 23. 8. 2021, 1:50 ]


Turnaj mládeže 12.8.2021

uverejnené 14. 8. 2021, 0:26 používateľom Karol KapustaTurnaj mládeže 12.8.2021

uverejnené 11. 8. 2021, 0:03 používateľom Karol Kapusta   [ aktualizované 14. 8. 2021, 0:30 ]
Turnaj mládeže 5.8.2021

uverejnené 31. 7. 2021, 3:33 používateľom Karol Kapusta   [ aktualizované 11. 8. 2021, 0:54 ]


Turnaj mládeže 29.7.2021

uverejnené 31. 7. 2021, 3:28 používateľom Karol KapustaTurnaj mládeže výsledky

uverejnené 26. 7. 2021, 2:06 používateľom Karol Kapusta   [ aktualizované 31. 7. 2021, 3:33 ]Ukončenie sezóny 2020/2021

uverejnené 19. 3. 2021, 7:06 používateľom Karol Kapusta   [ aktualizované 19. 3. 2021, 7:12 ]


Vzhľadom na súčasnú, nepriaznivú pandemickú situáciu na Slovensku
sa výkonný výbor ObSTZ Žilina rozhodol UKONČIŤ súťažný ročník 2020/2021 a ANULOVAŤ všetky výsledky uskutočnené v tejto sezóne.
Právo účasti družstiev v jednotlivých ligách zostáva  do nasledujúcej sezóny 2021/2022 identické, ako v čase zahájenia sezóny 2020/2021.

ŠTK ObSTZ Žilina                                                          Mgr. Marian Frniak

Sezóna 2020/2021

uverejnené 9. 8. 2020, 5:01 používateľom Karol Kapusta   [ aktualizované 12. 10. 2020, 3:10 ]

                                                                    Nové     upozornenie !!!!!!

Stretnutia 5. až 9.ligy, ktoré sa majú hrať podľa rozpisu stretnutí v pondelok 12.10.2020 sa môžu odohrať, ak obidve družstvá súhlasia. Zápis zo stretnutia sa pošle K. Kapustovi obvyklým spôsobom. Ak aspoň jedno z družstiev v tomto termíne hrať nechce alebo nemôže, oznámi domáce družstvo túto skutočnosť K. Kapustovi a stretnutie bude preložené a odohrané v najbližšom možnom termíne.

Počnúc dňom 13.10.2020 budú naše oblastné stolnotenisové ligy 5. až 9. prerušené až do odvolania.

                                                                                                                                                                                    VV ObSTZ Žilina                                                                  UPOZORNENIE!!!!!                                                                                      

                                       Dlhodobé súťaže OBSTZ Žilina pokračujú podľa rozpisu avšak bez divákov

                                       Návrh opatrení VV SSTZ v súvislosti s koronavírusom - schválené 30.9.2020

                                                                   

                                                             UPOZORNENIE!!!!!!!!!!  

Stretnutia 5. až 9.ligy, ktoré sa majú hrať podľa rozpisu stretnutí v dňoch 1.10.2020 a 2.10.2020, sa môžu odohrať, ak obidve 

družstvá súhlasia. Zápis zo stretnutia sa pošle K. Kapustovi obvyklým spôsobom. Ak aspoň jedno z družstiev v tomto termíne

hrať nechce alebo nemôže, oznámi domáce družstvo túto skutočnosť K. Kapustovi a stretnutie bude preložené a odohrané v 

najbližšom možnom termíne. Akým systémom sa budú hrať stretnutia 2.kola v dňoch 5.10.2020 až 9.10.2020

oznámime v najbližších dňoch.

                                                                                                                                                                                      VV ObSTZ Žilina

                                                                                 Upozornenie !!!!!!!!!

Stretnutia 5. až 9.ligy, ktoré sa majú hrať podľa rozpisu stretnutí v dňoch 29.9.2020 a 30.9.2020 sa môžu odohrať ak obidve 

družstvá súhlasia. Zápis zo stretnutia sa pošle K. Kapustovi obvyklým spôsobom. Ak aspoň jedno z družstiev v tomto termíne 

hrať nechce alebo nemôže, oznámi domáce družstvo túto skutočnosť K. Kapustovi a stretnutie bude odohrané v najbližšom 

možnom termíne.                                                                                                                                                         VV ObSTZ Žilina

 

Stretnutie záujemcov o žiacku oblastnú ligu sa uskutoční v piatok 18.9.2020 o 18:00 v stolnotenisovej hale Na Bôriku. Prejdeme si hrací systém a termíny..


Výzva:

Žiadame všetky kluby oblastného zväzu ZA, BY, CA, KM, ktoré majú záujem hrať pravidelnú oblastnú žiacku súťaž, aby sa 

prihlásili Miroslavovi Fojtíkovi tel.: 0908 94 94 68; e-mail: miroslav.fojtik05@gmail.com. 

 

Spravodaj č.1 2020/2021  

Spravodaj č.2 2020/2021                        nový 9.9.2020

Oblastný rebríček k 1.7.2020                  aktualizácia 16.9.2020

Schválené prestupy a hosťovania       aktualizácia 30.8.2020

1-10 of 14