Files

.
A RENACENCIA GALEGUEIRA NA REXIÓN DO BIERZO

 

Por Xabier Lago Mestre, lo colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo.

Na Comunidade Autónoma de Galicia ainda segue sendo abraiante Que Haxa Bercianos Que reivindicamos una lingua galega Máis aló do Porto de Pedrafita. O certo é dende Que como Últimas Décadas no Século anterior hai sin novo Pulo social de una Protección da prol do galego.

                Primerio foi una Demanda de ensino do galego nep Centros Escolares bisbarra da. Moito houbo nas portas da bater Que la Junta de Castilla e León párrafo termos una Autorización final. Froito dese Traballo Foron reivindicativo como resolucióis Primeiras un prol do ensino do galego no Deputados Congreso dos (1997) e nas Cortes de Valladolid (2000). E ainda tivemos ata agardar Que un sinatura hacer convenio de Colaboración Entre-os Gobernos autonómicos de Galicia e de Castela e León (2001) ter párrafo ensino do galego no seguinte Curso. Hoxe un aprendizaxe deste language Medra paseniño en Todos os niveis Educativos, agas na universidade.

                Tamen houbo Que Procurar o recoñecemento do galego language ningún Estatuto de Autonomía de Castela e León. Inicialmente como Cortes de Castilla León no quixeron tal admitir Demanda e no seu proxecto de Estatuto. Pero una posterior Reforma, nas Cortes Xerais, si admitiu o recoñecemento hacer ningún galego Texto Definitivo hacer Estatuto Autonómico (1999). This "declaración lexislativa foi escasa,"gozará de respecto e lingua galega Protección uno nep Lugares Que es habitualmente sí kgs ". Por iso, coa nova xeira reformadora hacer Estatuto de Autonomía de Castela e León (2007), volveu un mellorar Por un pressure Protección jurídica no galego, ainda que o no en sí modificou Texto.

            Pero la ESA Última Reforma hacer dito Estatuto de Autonomía de Castela e León Serviu párrafo conseguir unha Protección indirecta. Un artigo da dita Lei Orgánica sí refire Que un "unha lei das Cortes de Castela e León regulará una comarca se tendón del Bierzo, en conta como singularidades ea suas Súa traxectoria institucional". Este precepto fai Mención ás singularidades bisbarra da berciana, empresarios como Que se atopa, sen dúbida, un presenza hacer galego language.

            Curiosamente una Vixente Lei da Comarca do Bierzo, de 1991, diez no Ninguna Referencia á lingua galega. Agora estase tramitando nas Cortes de Castela e León una Reforma desa Lei. Pois ben, trala correspondente pressure Colectiva xa hai sin Compromiso firme dos Partidos, concretado emendas na Presentación de un prol do recoñecemento hacer galego NESA Lei rexional. Isto permitira principiar o USO institucional no galego nep entes locais.

            Outra Intervención vindicativa SIDO diez Demanda da TVG no Bierzo. Tralo apagón analóxico houbo Que mobilizarse párrafo no estragar o Contacto Televisivo co galego. Hoxe Podemos dicir Que na bisbarra recibimos Varias televisióis dixitais de Galiza. O Que é certo diez TVG feito moito pola Recuperación do galego no Bierzo.

            De tódolos xeitos Compre indicar que o galego Futuro hacer lo Bierzo dependera moito da Normalización Lingüística desenvolvida na Galiza. Necesitamos hacer Político Económico e apoio da Comunidade Autónoma vecina. A axuda Que cava de Castela e León sueros sempre un regañadentes e escasa PORQUE no en sí una consideración Súa Protección dunha lingua ALLEA.

O Bierzo, novembro de 2010.
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Ver Transferir
  4k v. 1 24/11/2010, 07:06 Xabier Lago Mestre
ċ

Ver Transferir
  14k v. 1 24/11/2010, 06:58 Xabier Lago Mestre
Ċ
Ver Transferir
A copy of the formal definitions for this project.  121k v. 1 24/11/2010, 06:35 Xabier Lago Mestre
Ċ
Ver Transferir
The formal scope of this project.  121k v. 1 24/11/2010, 06:35 Xabier Lago Mestre
Comments