Videogaléria


Videá boli uverejnené so súhlasom obecného úradu, prípadne autorov.
Pre správne zobrazenie videí je potrebný aktualizovaný internetový prehliadač.
Rýchlosť prehrávania a kvalita videa je závislá od Vášho internetového pripojenia.
Návod na obsluhu:

Portos Slovenské Pravno

Autorom video-nahrávok je Radovan Brngal

Folklórne slávnosti - 1991

Autorom video-nahrávok je Pavol Ľupták
Prezentácia obsahuje: Úvod, Sprievod, 14 výstúpení, Záver

Motocross v Slovenskom Pravne - 1988

Prezentácia obsahuje: Položenie venca, Príprava, Štart, Priebeh pretekov, Diváci, Vyhlásenie víťazov

Oslavy 880. výročia prvej písomnej zmienky o obci

Prezentácia obsahuje: Úvod, Sprievod, vystúpenie Dušana Pšenčíka, Tradície, vystúpenie Rybárikovcov,
1.vystúpenie Rasťa Pišku, Teta Kucuľka, 2.vystúpenie Rasťa Pišku, Kostoly

Oslavy 890. výročia prvej písomnej zmienky

Autorom video-nahrávok je Juraj Náprstek
Prezentácia obsahuje: Pamätník, Odhalenie pamätníka, Sprievod, Spevokol, Symboly 1, Symboly 2, Poďakovanie, pesnička Máj

Fašiangy 2009

Prezentácia obsahuje: Fašiangový sprievod, Fašiangy
Comments