Inštitúcie a organizácie

Informácie boli aktualizované v roku 2009
Obecný úrad                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Úradné hodiny obecného úradu

 
Neštátne zdravotnícke zariadenie Slovenské Pravno                                                                                                                                              
 

Praktický lekár pre dospelých

 
V budove zdravotníckeho strediska sa nachádza aj lekáreň 
 
Materská škola
 
Slovenské Pravno 328
038 22
Tel.: 043/496 21 48

Základná škola Slovenské Pravno

Slovenské Pravno 45
038 22
Tel.: 043/496 21 38
Fax: 043/490 12 00
e-mail: skola@zsslovenskepravno.edu.sk
web: zsslpravno.edupage.org

Pošta

Pošta


Tel.:043/496 21 26

Miestna ľudová knižnica

Viac informácií sa dozviete na tejto stránke http://sites.google.com/site/kniznicasp
e-mail:
ludovakniznica@gmail.com

Dobrovoľný hasičský zbor

pod vedením Róberta Pappa, veliteľ p. Miloslav Jeleň ml.

Urbár, pozemkové spoločenstvo

pod vedením Mariana Gíretha

Poľovnícke združenie Holý Vrch

pod vedením Ing. Ľubomíra Lichnera

Obecný futbalový klub

pod vedením Jaroslava Páleša

Únia žien Slovenska

pod vedením Marty  Švertšíkovej

Klub dôchodcov

Pod vedením Ľudmily  Habanovej

Združenie technických a športových činností

pod vedením Ivana Kardoša
Comments