05. Mặc Khải cho Nữ Tu Guadalupe ở Guatamala

THÔNG ÐIỆP KHẨN CẤP CỦA CHÚA GIÊSU VÀ ÐỨC MẸ

cho Nữ Tu Guadalupe ở Guatemala

MỤC LỤC:

Số 0:    27/12/1998      Ðức Mẹ           Mở đầu

Số 1:    12/08/1988      Chúa Giêsu       Chúa Giêsu đến lần thứ hai       

Số 2:    09/09/1988      Ðức Mẹ           Sự xuất hiện của tên Ngụy Kitô

Số 3:    14/10/1988      Chúa Giêsu       Bác Ái

Số 4:    11/11/1988      Ðức Mẹ           Giáng Sinh

Số 5:    09/12/1988      Chúa Giêsu       Bội Giáo          

Số 6:    13/01/1989      Ðức Mẹ           Ơn Sủng Chúa

Số 7:    10/02/1989      Chúa Giêsu       Kinh Thánh

Số 8:    10/03/1989      Ðức Mẹ           Vâng Lời

Số 9:    14/04/1989      Chúa Giêsu       Bí Tích Thánh Thể

Số 10:  12/05/1989      Ðức Mẹ           Ðức Tin

Số 11:  09/06/1989      Chúa Giêsu       Toàn Cầu Hóa

Số 12:  14/07/1989      Ðức Mẹ           Thánh Thiện

Số 13:  11/08/1989      Chúa Giêsu       Hỏa Ngục

Số 14:  08/09/1989      Ðức Mẹ           Tội Lỗi

Số 15:  13/10/1989      Chúa Giêsu       Làm Việc Sùng Kính

Số 16:  08/12/1989      Ðức Mẹ           Khiêm Nhường

Số 17:  12/02/1990      Chúa Giêsu       Giáo Hội

Số 18:  12/02/1990      Ðức Mẹ           Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa

Số 19:  09/03/1990      Chúa Giêsu       Những Tiên Tri của Chúa và  Ðức Mẹ

Số 20:  08/06/1990      Ðức Mẹ           Những người nguội lạnh

Số 21:  13/07/1990      Chúa Giêsu       Chúa Thánh Thần

Số 22:  10/08/1990      Ðức Mẹ           Những Tiên Tri Giả

Số 23:  14/09/1990      Chúa Giêsu       Cuộc Thanh Tẩy
 

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ THIÊN CHÚA,

CHO CÁC CON YÊU DẤU CỦA MẸ QUA NỮ TU GUADALUPE

            “Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha  và Con và Thánh Thần. Amen.

 

            Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con: “Hôm nay Mẹ đến đây để nói với các con của Mẹ, để nói với toàn thế giới để các con có thể thấy được Ánh Sáng.

            Các con yêu dấu, Mẹ nói với nhân loại qua con yêu dấu của mẹ là nữ tu Guadalupe. Nữ tu truyền bá thông điệp này,  người nói,  nhưng chính Mẹ mới là người nói qua nữ tu, và người con yêu dấu của Mẹ là cha James tryền bá những thông điệp đó.

 

            Các con hãy lắng nghe Mẹ, Mẹ muốn các con lắng nghe và hiểu biết rằng Mẹ luôn luôn liên lạc với thế giới qua những năm tháng này; Mẹ đã và đang liên lạc với con  cái của Mẹ bởi vì nguy biến lớn lao đang chờ đón các con, các con luôn luôn ở trong tình trạng nguy hiểm vì cuộc chiến rất khốc liệt.

 

            Mẹ luôn luôn đến để nói với các con của Mẹ, và Mẹ đã và vẫn còn đang nói rằng thời kỳ cuối đã đến gần và tất cả những linh hồn ngoan đạo truyền bá những thông điệp của Mẹ và của Người Con chí Thánh của Mẹ, sẽ dành được một chỗ trên thiên đàng và những ai đem dấu đi hoặc diễu cợt sẽ phải xuống hỏa ngục, bởi vì họ không muốn nghe sự thật, họ không muốn nghe Chúa Thánh Thần báo trước về sự nguy hiểm lớn lao dang đe dọa và sự xuất hiện của tên ngụy Kitô (antichrist).

 

            Các con yêu dấu, Mẹ mời gọi các con, những người thường dân, những người con mà Mẹ yêu thương, nhưng không thuộc về đoàn thể nào, bởi vì các con biết rằng con cái của Mẹ là những linh mục và nữ tu không muốn lắng nghe lời Mẹ, họ không truyền bá những thông điệp mà Mẹ đã ban cho thế giới, những thông điệp  mà Mẹ ban cho nhân loại và cho con cái của Mẹ để họ có thể tự cứu lấy mình và tìm được sự sống.

 

            Vâng các con, Mẹ luôn luôn mời gọi các con, luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn, trong những năm này và họ đã không lắng nghe Mẹ. Các con có thể thấy những cuộc hiện ra ở  La Salette, ở Fatima, Lourdes, Garabandal, San Damiano và nhiều nơi khác nữa, và sau này với nữ tu Guadalupe, họ vẫn không lắng nghe Mẹ.

            Vâng các con yêu dấu, tận thế đã đến gần và vì thế mà Mẹ đòi hỏi các con là những người phải truyền bá những thông điệp  mà Mẹ ban cho qua con gái yêu dấu của Mẹ là nữ tu Guadalupe.

 

            Các con thân yêu, trước đây Mẹ đã ban cho các con một thông điệp, trong đó Mẹ nói rằng những ai  quảng bá những thông điệp của Mẹ và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh của Mẹ sẽ nhận được triều thiên trên thiên đàng khi Chúa Cha kêu gọi họ, và chính Mẹ sẽ đến đón các con, Mẹ và Con Chí Thánh của Mẹ sẽ đến và mang họ đến quê trời nơi thiên quốc, như phần thưởng vì đã lắng nghe, tin tưởng và truyền bá những thông điệp của Mẹ và Chúa Giêsu Con Chí Thánh của Mẹ.

           

Vâng các con yêu dấu, bây giờ Mẹ mời gọi các con, tất cả những linh hồn ngoan đạo làm việc này, và giúp đỡ Mẹ, bởi vì cuộc chiến chống lại quân ngụy Kitô đã bắt đầu. Các con có thể giúp Mẹ bằng cách truyền bá những thông điệp  trong phạm vi các con có thể.

 

            Hãy làm việc này, Mẹ đòi hỏi các con, bởi vi nhân loại cần những thông điệp được phổ biến; hãy làm việc này, hãy làm và các con sẽ được hưởng phúc thiên đàng.

Kết thúc thông điệp.

         

Cha thân mến, con mong rằng Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn và soi sáng cho cha để cha giúp con phổ biến những thông điệp này để mọi người chúng ta có thể bước đi trong Sự Thật, trong Ánh Sáng với sự khôn ngoan của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, bởi vì cuộc chiến chống lại tên ngụy Kitô, cuộc chiến giữa thiện và ác đã bắt đầu.

 

            Nguyện xin Ðức Trinh Nữ Maria ban phúc lành cho cha và hướng dẫn cha trong việc phổ biến những thông điệp  này.

           

                                                                                 Cha Santiago

 

 

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ CHO NỮ TU GUADALUPE

CHO NHỮNG NGƯỜI Ở GUATAMALA VÀ TRÊN THỀ GIỚI

Ngày 24 tháng 8 năm 1987

 

            Các con yêu dấu của lòng Cha, cha đến lần nữa để báo trước cho các con những thảm họa đang gần kề. chỉ còn một ít thời gian trước khi những lời tiên tri đã được ban cho các tiên tri trở thành sự thật.

            Thời gian nhanh chóng đến hồi kết cục và các con không có thời gian để chuẩn bị điều gì cả, về vật chất lẫn tinh thần, nếu các con tiếp tục nỗi loạn mà từ chối những mặc khải và những lời khuyên của Cha.

            Thời gian sẽ đến, các con thân mến, khi tất cả những thông điệp sẽ chấm dứt trên thế giới, để làm hy vọng cho những lời tiên tri, và Cha sẽ tỏ cho thế giới rằng những lời từ miệng Ta phán ra sẽ trở thành sự thật.

            Mặc dầu vậy, Cha đến một lần nữa, để nhắc nhỡ cho các con rằng các con phải khiêm nhường, tin tưởng Cha và tín thác vào Cha; hãy cầu nguyện kinh Mân Côi và xử dụng những Chuỗi Ảnh mà Ðức  Mẹ đã khuyên các con mang.

            Các con thân mến, Mẹ của Cha, Trinh Nữ Maria, và Cha đã chuẩn bị tất cả những vật này để giúp các con trong thời buổi khó khăn sắp tới.

            Người ta đã diễu cợu những vật này và không tin. Nhưng khi những biến cố vược quá khã năng của các con, các con sẽ than khóc và hối tiếc, nhưng sẽ quá muộn.

            Giữa những vật mà Chúa và Ðức Mẹ ban cho các con để được những sự tốt lành là một danh sách những vật dụng cần thiết trong nhà sẽ giúp cho các con gánh chịu những sự thống khổ sắp đến.

            Cha đã bao phủ danh sách này với phúc lành và ơn sủng, và những vật này sẽ giúp các con nhiều.

            Các con phải lấy danh sách này cẩn thận và chuẩn bị từng chút một những gì các con có thể. Cha sẽ xem đến những cố gắng và đức tin của các con mà giúp đỡ các con.

            Những ai nghèo khó và không thể sắm mọi thứ trong danh sách đừng lo lắng, vì Cha sẽ không bỏ rơi các con. Cha sẽ nhớ đến các con và giúp đỡ các con trong ngày thống khổ và đau buồn. Nhưng các con phải có một áo đức bà hay mề đay của Ðức Mẹ, bởi vì nếu các con không có những vật này Mẹ không thể giúp các con được. Các con thân mến, Cha muốn các con hiểu rằng chuẩn bị về mặt tinh thần nghĩa là đi xem lễ và xưng tội và rước lễ đúng đắn, và xử dụng áo đức bà hay mề đay Ðức Mẹ khuyên, đọc kinh Mân Côi v.v…

            Các con thân mến, thời gian đến gần khi chiên sẽ bị phân chia khỏi dê trong Giáo Hội, và chiên của Cha thì nghe tiếng Cha và theo Cha.

            Nhiều người trong các con không hiểu điều này, nhưng khi những biến cố xảy ra họ sẽ hiểu về dê và chiên; và họ sẽ thấy chiên của Cha biết Cha và Cha biết chúng; và chúng sẽ nghe tiếng Cha và vâng lời Cha và đi bên cạnh Cha mà không sợ hãi.

            Vì thế Cha muốn các con thấy sự cần thiết và quan trọng của những Chuỗi Ảnh, những ai có áo đức bà và mề đay của Ðức Mẹ sẽ là chiên của Cha. Ðó là dấu hiệu của con cái thật của Cha, những người tin vào Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria và Cha.

            Các con thân mến, những ngày sắp tới thật khó khăn và cay đắng cho những người ở Guatamela (thế giới) vì những thảm họa đã đến gần. Nếu các con không chuẩn bị các con sẽ chết về thể xác và linh hồn vì không vâng lời.

            Thời gian sẽ tới, các con thân mến, khi sự khan hiếm sẽ rất kịch liệt, sự thống khổ và đau thương sẽ làm nhiều người đau đớn.

            Sẽ đến một thời đói khổ, lộn xộn, máu đổ và chết chóc sẽ bao trùm trên xứ sở (thế giới) và đi lại tự do trên đường phố. Cha sẽ bảo vệ chiên của Cha và thương xót họ, và hướng dẫn họ với những bước chân cứng rắn và vững chắc về nhà của họ là Thiên Ðàng. Chiên của Cha là những người ẩn náu dưới Áo Choàng Mẹ. Những ai không ở dưới Áo Choàng Mẹ và không vâng lời Cha sẽ chết một cái chết kinh khủng.

            Vì thế các con phải mang áo đức bà hay mề đay, những vật sẽ bảo vệ các con chống lại sự tấn công của ma quỷ và những thảm họa đang đến gần, và khi Cơn Thịnh Nộ của Chúa đến để thanh tẩy thế giới, Chiên của Cha sẽ không chết bởi vì Cha sẽ săn sóc và bảo vệ chúng.

            Hãy lắng nghe lời bày tỏ sau cùng, hỡi các con, vì cha đã làm vì yêu thương các con và muốn cứu các con. Cha chúc lành cho các con, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 
Subpages (23): View All
ĉ
Leo,
Jan 16, 2021, 8:25 AM
ĉ
Leo,
Jan 16, 2021, 8:25 AM
Comments