10. LUYỆN NGỤC

SỰ THANH TẨY LẦN CUỐI CÙNG

HAY LUYỆN NGỤC

1030 Tất cả những ai sống trong ơn sủng và trong tình bạn hữu với Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn hảo, thật đã chắc chắn được ơn cứu rỗi đời; nhưng sau khi chết họ trải qua Luyện Ngục, để đạt được mức thánh thiện cần thiết để mà vào hưởng phúc Thiên Ðàng.

 

1031 Giáo Hội đặt tên cho nơi những người được chọn vào thanh tẩy lần cuối cùng là Luyện Ngục, nơi đó hoàn toàn khác với hình phạt địa ngục. Giáo hội trình bày rõ ràng chính xác giáo lý về niềm tin nơi Luyện Ngục đặc biệt qua công đồng ở FlorenceTrent. Truyền thống Giáo Hội, trích dẫn những đoạn văn liên quan tới Kinh Thánh, nói về Ngọn Lửa thanh tẩy như sau:

 

1 Cor 3:15 “Còn công việc của ai bị thiêu huỷ, thì người ấy sẽ phải thiệt. Tuy nhiên, bản thân người ấy sẽ được cứu, như thể băng qua lửa.”

MT 12:32  Ðối với những lỗi lầm nhẹ hơn nào đó, chúng ta phải tin rằng, trước cuộc Phán Xét Cuối Cùng, có lửa thanh luyện. Những tín hữu tin rằng những ai thốt lên lời chống lại Chúa Thánh Thần sẽ không được tha ở đời này cũng như như đời sau.

 

Từ câu này chúng ta phải hiểu rằng có những sự xúc phạm có thể được tha ở đời này, nhưng có những lỗi lầm khác ở đời sau.

 

GIỚI THIỆU MỤC ÐÍCH CỦA

TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ MARIA

Qua Maureen Sweeney-Kyle, Ðức Mẹ mặc khải cho chúng ta rằng Trái Tim Vô nhiễm chính là Ngọn Lửa Thanh Luyện của Tình Yêu Thánh Thiện. Ðiều này có ý nghĩa gì đối với cá nhân chúng ta và Giáo Hội - Nhiệm Thể của Chúa Kitô? Nó có nghĩa là mỗi lời nguyện, mỗi khuyết điểm, mỗi vấp ngã, mỗi yếu đuối, mỗi nhân đức - bằng chứng là, mọi sự thuộc về linh hồn trước hết phải đạt đến việc đi qua Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, Ngọn Lửa của Tình Yêu Thánh Thiện, để được thanh tẩy và hoàn thiện trước khi lên Thiên Ðàng. Cứ tưởng tượng xem mỗi khoảnh khắc Ðức Mẹ hướng tới những lời nguyện của chúng ta và đặt chúng trong Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, nơi Mẹ thanh tẩy chúng trước khi dâng lên Chúa. Cũng như những lời nguyện được hoàn thiện trước khi chúng đến được Thiên Ðàng, nhiều linh hồn trong chúng ta được kiện toàn và lấy đi những gì chống lại Tình Yêu Thánh Thiện. Ðức Mẹ mặc khải cho Maureen rằng Ngọn Lửa của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, chính là Tình Yêu Thánh Thiện, là Ngọn Lửa Luyện Ngục!

 

Thật ra, những gì Mẹ dạy chúng ta qua những Thông Ðiệp về Tình Yêu Thiêng Liêng và Tình Yêu Thánh Thiện có ý gìn giữ cho tất cả chúng ta khỏi Luyện Ngục, và Mẹ chỉ cho chúng ta cách thức dễ dàng nhất để thực hành: đó là sự tin tưởng phó thác. Chúng tôi ước ao chia sẻ những Thông Ðiệp của Ðức Mẹ liên quan tới những giai đoạn đền tội, giai đoạn thanh luyện, và sau cùng là: tại sao chúng ta đến Luyện Ngục. Vấn đề là tất cả chúng ta đều có thể thông qua Luyện Ngục mà vào thẳng Thiên Ðàng nếu chúng ta để cho Mẹ lấy đi khỏi chúng ta tính tự ái quá đáng của chúng ta. Tình Yêu Thánh Thiện bao gồm hai điều răn lớn: Yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương anh em như chính mình – ngay cả hơn chính mình. Ðức Mẹ cho chúng ta một lời nguyện đặc biệt để giúp chúng ta lấy đi khỏi linh hồn tính tự ái và trở nên hoàn thiện trong Tình Yêu Thánh Thiện. Ðiều đó được biết đến như sự tận hiến cho Ngọn Lửa Tình Yêu Thánh Thiện. Hãy cầu nguyện mỗi ngày kinh đó và hiểu biết nằm lòng rằng trong cuộc hành trình hướng đến việc kết hợp với Chúa Giêsu trong Tình yêu Thiêng Liêng và Thánh Ý Chúa Cha, Ðức Mẹ sẽ lấy đi tất cả những chướng ngại khiến chúng ta không yêu như Mẹ yêu – cách vô điều kiện, trong Tình Yêu Thánh Thiện.

 

ÐỀN TỘI

(1999-2004)

NGÀY 6 THÁNG 2 NĂM 2004

 “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Ta đến để đem các con đi sâu vào mầu nhiệm của Những Trái Tim Liên Kết. Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Ta gần giống như Thánh Tâm Cực Thánh của Ta. Trong khi Trái Tim Ta là Tình Yêu Thiên Chúa (Tình Yêu Thiêng Liêng) thì Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là Tình Yêu Thánh Thiện.”

“Như các con biết, Tình Yêu Thánh Thiện – Trái Tim Mẹ Ta là Căn Phòng Thứ Nhất của Những Trái Tim Liên Kết, vì đó là Ngọn Lửa của Tình Yêu Thánh Thiện mà linh hồn được đền những tội lỗi và khuyết điểm ghê tởm nhất (glairing sins and faults). Khi linh hồn ý thức được những tội lỗi này, là khi Lòng Thương Xót của Trái Tim Mẹ thúc đẩy linh hồn đó đến việc hối hận và thống hối. Chỉ khi đó Tình Yêu Thiêng Liêng của Ta mới chảy vào tim tội nhân. Như vậy các con thấy rằng, khi Tình Yêu Thánh Thiện chuẩn bị tâm hồn cho Tình Yêu Thiêng Liêng, thì Tình Yêu Thánh Thiện đã chuẩn bị cho Lòng Thương Xót Chúa.”

“Nếu linh hồn không ăn năn, anh ta sẽ không sẵn sàng cho Lòng Thương Xót và Ta không thể tha thứ cho anh ta. Trước tiên linh hồn phải để cho Mẹ Ta chuẩn bị nhận được ơn tha thứ của Ta.”

 

NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM năm 2000

Chúa Giêsu phán: “ Tốt nhất là giải thích như thế này. Hãy so sánh với cuộc hành trình đi đến một ngọn nến. Căn phòng thứ nhất – Trái Tim của Mẹ Ta - Ngọn Lửa lung linh và không cho ánh sáng vững mạnh. Tình Yêu Thánh Thiện trong trái tim của linh hồn chưa được thanh luyện. Linh hồn trong căn phòng này cần phải đền những tội ghê tởm nhất. Tình yêu của những trái tim trong căn phòng này yếu đuối. Nó lung linh như Ngọn Lửa trong cơn gió nhẹ.”

“Khi linh hồn yêu mến nhiều hơn qua những giới răn yêu thương, nó được chuyển sang Tình Yêu Thiên Chúa và căn phòng thứ hai của Trái Tim Ta. Nơi đây linh hồn nhận được nhiều ơn soi sáng và thay đổi nội tâm diễn ra trong tâm hồn họ. Linh hồn phát triển một quan hệ riêng tư với Ta. Bây giờ linh hồn có ánh sáng, nhưng giống như Ngọn Lửa bị che khuất, vì Ngọn Lửa còn ẩn giấu giữa linh hồn ấy với Ta.”

 

NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM năm 2000

“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Ta đến để giúp các con tiếp tục con đường vào trong Những Căn Phòng của Trái Tim Ta.

Thông tín viên của Ta, hãy ghi nhận rằng cuộc hành trình này được dự tính làm bởi một mình linh hồn đó, nhưng luôn luôn với sự trợ giúp của Mẹ Ta và chính Ta.

Trong Ngọn Lửa của Tình Yêu Thánh Thiện - Ngọn Lửa của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội – linh hồn được đền trả những khuyết điểm ghê tởm và sự vi phạm chống lại tình yêu .

Khi đó nó sẵn sàng để được nhận chìm trong Ngọn Lửa của Trái Tim Cực Thánh Ta - Ngọn Lửa Tình yêu Thiên Liêng. Trong khi Ngọn Lửa Tình Yêu Thánh Thiện là Ngọn Lửa Thanh Luyện, thì Ngọn Lửa Tình Yêu Thiêng Liêng là Ngọn Lửa Hoàn hảo. Như thế khi nhận chìm trong Ngọn Lửa Tình Yêu Thiêng Liêng Vĩnh Cửu này, linh hồn sẽ được hoàn thiện các nhân đức và dẫn đến sự hiệp nhất với Thánh Ý Cha Ta.”

“Không ai đến được với Trái Tim Nhân Từ của Cha Ta – Trái Tim chính đó là Thánh Ý Chúa – mà không đi qua Ngọn Lửa Tình Yêu Thiêng Liêng.”

 

NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM năm 2000

Chúa Giêsu và Ðức Mẹ ở đây với Trái Tim phơi bày. Ðức Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”

“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Ta đến để thế giới bùng cháy trong Tình Yêu Thiêng Liêng của Ta. Ngọn lửa này không dập tắt được và vĩnh cửu. Trong đó, mỗi linh hồn sẽ theo đó mà vào nơi những Căn Phòng sâu xa nhất của Trái Tim Ta. Ðó là Ngọn Lửa Cứu Ðộ sẽ chiến thắng mọi sự dữ.”

“Những tâm hồn kiêu hãnh tránh xa Ngọn Lửa này để tìm những thú vui tạm bợ. Nhưng người khôn ngoan thì nhận chìm tâm hồn họ nơi đây để tìm kiếm niềm vui vĩnh cửu. Ngọn Lửa Thanh Luyện của Tình Yêu Thánh Thiện sẽ tẩy sạch trái đất khỏi sai lầm trước khi Ta trở lại. Hôm nay hành lang của Trái Tim Ta vẩy gọi và kêu gọi mọi tâm hồn - mỗi linh hồn. Tinh Thần Ta ước mong tất cả mọi người đều ở trong Những Căn Phòng của Trái Tim Ta. Hãy lắng nghe, hỡi các con chiên của Ta, Ta đang mời gọi các con.”

 

NGÀY 8 THÁNG 8 NĂM năm 2000

“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Hỡi thông tín viên của Ta,  hôm nay Ta đến để nói thêm chi tiết về Căn Phòng Thứ Bốn của Trái Tim Ta. Ðó là căn phòng khó khăn để vào vì nhiều linh hồn sở hữu ý riêng phải biết phó thác. Những tội lỗi theo thói quen phải được thiêu hủy đi và ánh sáng của Tình Yêu Thiêng Liêng phải được thiêu đốt không ngừng. Linh hồn được an ủi bởi Thánh Ý Cha. Nó trở nên của nuôi trong giây phút hiện tại. Vào khoảnh khắc trôi qua không cố gắng để trở nên hiệp nhất với Thánh Ý Chúa.”

 

“Ta đã giúp đỡ mỗi linh hồn trong cuộc hành trình qua Những Căn Phòng của Trái Tim Ta. Ta rất khát khao được chia sẻ cuộc hành trình này với mỗi người. Ta rất khao khát để ánh sáng của Tình Yêu Thiêng Liêng chiếu soi toàn thế giới. Xin vui lòng mặc khải điều này.”

 

NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2004

Thứ Hai Phụng Vụ Hội Trái Tim Liên Kết

Chúa Giêsu ở đây với Trái Tim phơi bày: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.

“Hỡi anh chị em, tối nay Ta đến để mời gọi các con và đi qua cánh cổng Giêrusalem Mới. Cánh cổng này là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Ta – chính là Thình Yêu Thánh Thiện. Thánh Ý Chúa là các con hãy đi qua Tình Yêu Thánh Thiện, để đền trả những tội lỗi, khuyến điểm và thất bại. Rồi Mẹ sẽ dẫn đưa các con vào Giêrusalem Mới chính là Tình Yêu Thiêng Liêng và Trái Tim Cựa Thánh của Ta. Hãy phó thác!”

“Ðêm nay Ta chúc phúc cho các con với Tình Yêu Thiêng Liêng.”

 

NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 1999

Lễ Ðức Mẹ Guadalupe

(phần 2)

Ðức Mẹ phán: “Các con của Mẹ hãy hiểu biết rằng, bản đồ của thửa đất này biểu hiện cuộc hành trình vào trong sự thánh thiện và Những Trái Tim Liên Kết của Chúng Ta.”

“Trước tiên linh hồn được lôi kéo vào Sự Thương Khó của Ta và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội [biểu hiện ở Hồ Nước Mắt,] nơi đó họ được đền nhiều khuyết điểm hiển nhiên nhất. Sau đó họ sẽ đi theo sự hướng dẫn của các thiên thần – như biểu hiện nơi phần đất Hồ các Thiên Thần. Họ sẽ được nhiều ơn để đi sâu hơn vào Trái Tim Ta và vào trong Tình Yêu Thiêng Liêng, nơi Trái Tim của Con Mẹ. Ðiều này biểu hiện ở Suối Maranatha trên phần đất. Cuối cùng, thể theo Thánh Ý Chúa , họ sẽ đến Cánh Ðồng Chiến Thắng, Trái Tim Liên Kết của chúng ta và Khải Hoàn. Hãy hiểu rằng mỗi khải hoàn và chiến thắng đều bao phủ bởi Con Ðường Thánh Giá. Và như thế ở phía sau phần đất các con có Chặng Ðàng Thánh Giá.”

“Các con thân mến, hãy đến và vào sâu trong Trái Tim của chúng ta như Mẹ dẫn dắt các con - như Con Mẹ mong muốn.”

“Hôm nay, là lần cuối cùng trên phần đất này, Mẹ sẽ trở về Thiên Ðàng và mang theo với Mẹ linh hồn của tất cả bà con của những người ở đây đang ở trong Luyện Ngục. Và chúng ta sẽ chúc phúc cho các con với On Phúc của Trái Tim Liên Kết.”

 

THANH LUYỆN

(1996-2005)

NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1996

Ðức Mẹ đến với ánh sáng trắng lung linh. Mẹ phán: “Con gái của Mẹ, Mẹ luôn luôn đến, Mẹ đến để ngợi khen Chúa Giêsu. Mẹ ước muốn những linh hồn thật sự tận hiến cho Ngọn Lửa Trái Tim Mẹ sống như những chứng nhân của chiến thắng của Mẹ trong trái tim họ. Ðó là những người phải được lôi kéo vào trong Ngọn Lửa Thanh Luyện, và như thế, trong Nơi Ẩn Náu của Trái Tim Mẹ.”

“Ðây là những bước để đi vào nơi Trú Ẩn:

1. Như mọi cuộc trở lại, trước tiên linh hồn phải chọn lực việc đi vào Trái Tim Mẹ.”

2. Sau đó, linh hồn ấy phải chết cho chính mình, đặt người khác và Chúa trước mình. Ðể làm như vậy, linh hồn ấy phải sống những Thông Ðiệp Tình Yêu Thánh Thiện.”

3. Linh hồn cần phải nhận thức rằng việc chọn lựa và sống cách này làm cho họ trở nên mục tiên để bị tấn công. Satan đặt những linh hồn như vậy trong sự vây hãm. Hãy biết điều này, linh hồn cần phải kiên trì qua nhiều kinh nguyện và hy sinh. Ðó là bước thứ ba.

4. Tất cả các con của Mẹ chọn lựa, sống, và kiên trì để được thanh luyện trong Ngọn Lửa Tình Yêu Thánh Thiện là Nơi Ẩn Náu của Trái Tim Mẹ, phải thực hành sống trong giây phút hiện tại. Bước thư tư là tin tưởng vào nơi ẩn náu nghiêm túc trong giây phút hiện tại tức là ôm ấp ơn cứu độ của các con.

5. Bước thứ năm bao gồm tất cả bốn bước đầu. Các con thân yêu của Mẹ phải cầu nguyện để được ơn yêu mến Thánh Ý Chúa. Ðây là chọn lựa của các con, sống những Thông Ðiệp Tình Yêu Thánh Thiện, sự kiên trì, và tin tưởng. Chúa muốn tất cả những việc này cho con – trong giây phút hiện tại. Thánh Ý Chúa là Trái Tim Mẹ. Thánh Ý Chúa  là các con hãy đi vào và cư ngụ trong Nơi Trú Ẩn Vô Nhiễm, nơi Trú Ẩn Ngài đã dựng nên cho các con.”

“Mẹ ước ao tất các con cái Mẹ biết và hiểu được điều này.”

 

NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 2002

Thứ Hai Phụng Vụ Hội Trái Tim Liên Kết

Chúa Giêsu và Ðức Mẹ ở đây với Trái Tim phơi bày. Ðức Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”

“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Hỡi anh chị em, để thành công trong mùa chay các con phải để cho Ngọn Lửa của Trái Tim Mẹ Ta thanh luyện để lấy đi khỏi các con mọi xao xuyến, và tất cả những ước ao quá đáng và để cho mình trở nên một với Ý Muốn của Chúa Cha Hằng Hữu.”

“Các con chỉ có thể làm điều này bằng việc yêu mến Thánh Ý Cha Trên Trời, và tuân theo nó. Ðừng giữ trong lòng bất kỳ sự bất bình hay phàn nàn với anh em đến giữa các con và Thánh Ý Chúa.”

“Tối nay Ta chúc lành cho các con với Ơn Phúc của Trái Tim Liên Kết.”

 

NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 1997

(Phần 2)

Ðức Mẹ phán: “Nhọn Lửa của Trái Tim Mẹ ban cho trong thế hệ này như một Ngọn Lửa thanh tẩy và Thanh luyện. Nó chuẩn bị cho tất cả những ai  sẽ góp phần trong việc trở lại của Người Con Vương Giả của Mẹ -- Vị Linh Mục của tất cả, Ðấng không tì vết hay khuyết điểm, vị Vua và Ðấng Cứu Thế của tất cả mọi người và mọi quốc gia. Việc Mẹ đến chỉ là sự khởi đầu khiêm nhường. Sự viếng thăm của Mẹ có ý nghĩa trong việc mang con vào nơi Ẩn Náu của Tình Yêu Thánh Thiện – Trái Tim của Mẹ.”

“Ðể lôi kéo những linh hồn kiêu căng và không tin vào nơi Ẩn Náu, các con sẽ chứng kiến nhiều biến cố chưa từng thấy và chưa từng có. Hãy nhìn vào bức Ảnh này (Mẹ Maria, Nơi Trú Ẩn của Tình Yêu Thánh Thiện) cho những gì không ngờ trước, như Mẹ mời gọi thế giới hoán cải. Con gái của Mẹ, Mẹ thông chia cho con Ơn Phúc của Tình Yêu Thánh Thiện.”

 

NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 1997

Ðức Mẹ phán: “hôm nay, thật đáng buồn khi đất nước của con và hầu hết các quốc gia đã và đang chọn lựa chiều hướng đi ngược lại  

Tình Yêu Thánh Thiện. Ðó là con đường trước đây chưa bao giờ được chấp nhận với sự kết án và thiếu lương tâm. Ðó là con đường chống lại sự sống và luật thiên nhiên của Chúa ban. Thế giới không thấy hậu quả của chọn lựa này. Khi Mẹ chỉ cho con tất cả những trạng thái mà quốc gia con chất dưới chân Mẹ một đống âm ỉ, Mẹ đã mặc khải cho con sự tận cùng của quốc gia này và nhiều nước khác cũng đã và đang chọn lựa. Ðó là nguyên nhân khiến cho các thiên thần run sợ trước ngai Chúa để tìm cách làm dịu. Mẹ thì khóc cho sự mất mác.”

“Nhưng ngày khủng khiếp đó chưa tới. Mẹ đang xây dựng cho cho Chúa những người còn sót lại, vĩ đại trong sự cầu nguyện – không khuất phục trong đức tin và truyền thống. Những người thánh thiện sẽ chịu đựng nhờ ơn sủng nhất định và phổ biến. Ðây là thời gian đầu và tận cùng. Nó sẽ là thời gian thanh tẩy Giáo Hội. sự không trong sạch cần phải trải qua Ngọn Lửa thanh luyện này. Nhưng trước ngày kinh khủng đó, Chúa đã gởi Mẹ đến để thanh luyện những người sẽ đáp trả Mẹ trong Ngọn Lửa của Trái Tim Mẹ - chính là Tình Yêu Thánh Thiện."

 

NGÀY 3 THÁNG 3 NĂM 1998

Ðức Mẹ đến với chiếc vương miện trên đầu Mẹ và mặc màu xanh trắng. Trái Tim Mẹ phơi bày. Mẹ phán: “ Con gái của Mẹ, thong tín viên, Mẹ đến trong lời ngợi khen Chúa Giêsu. Mẹ đòi hỏi con mặc khải những điều này.”

“Những ngày này trở nên nguy kịch, khi con người chọn lựa việc khước từ những lời cảnh cáo liên tiếp của Mẹ. Mẹ mang đến Thông Ðiệp tình yêu, nhưng các con Mẹ đáp trả bằng việc coi thường nó. Những hạt cát thời gian đã qua đi. Thay vì chọn lựa Ngọn Lửa thanh luyện của Tình Yêu Thánh Thiện, chiếu soi bởi Trái Tim Mẹ, các con của Mẹ chọn ngọn lửa trừng phạt và diệt vong. Thời gian sắp tới khi mỗi người sẽ nhìn vào linh hồn mình bằng con mắt của Chúa. Những thử thách lớn lao hơn xa chờ đợi những người cứng lòng bám chặt vào tội lỗi khiến những việc này xảy ra.”

“Mẹ vẫn ban cho các con Trái Tim của Mẹ và đòi hỏi các con lôi kéo các con của Mẹ về bên này. Mẹ sẽ không từ chối ngay cả người cuối cùng. Mẹ đã ban tất cả ơn sủng cho các con Mẹ. Bây giờ, Mẹ mời gọi họ hãy đầu phục Mẹ.” “Mẹ sẽ chúc lành cho các con.”

 

NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 2004

Thông Ðiệp hàng tháng cho tất cả mọi người thuộc mọi quốc gia

(Phần 2)

Chúa Giêsu and Ðức Mẹ ở đây với Trái Tim phơi bày. Ðức Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.” Cả hai gật đầu về hướng các linh mục; rồi Chúa Giêsu chúc lành cho các Ngài.

“Những ai chọn không tin vào niềm tin sẽ luôn luôn có trái tim ràng buộc với cái nhìn thế gian với sự tiêu cực. Những ai chọn đầu phục cho Tình Yêu Thánh Thiện và Tình Yêu Thiêng Liêng sẽ được chúc phúc dồi  dào. Hãy cầu nguyện để đơn giản hóa tâm hồn vì nơi đó Ta sẽ tuôn đổ những ơn sủng vĩ đại nhất.”

“Hôm nay, hỡi những con chiên trung thành của Ta, Ta nói với các con rằng nhân loại đang bấp bênh trên bờ Công Lý Ta. Chưa bao giờ xã hội đắm chìm trong sự suy đồi về luân lý như việc chấp thuận cho hôn nhân đồng tính được hợp pháp. Ðiều này đã không được nghĩ tới từ nhiều thế hệ, nhưng hôm nay tội nghiêm trọng này được phô bày như quyền tự do – một quyền hạn.”

“Qua nổ lực sống trong Tình Yêu Thánh Thiện, gia đình sẽ được phục hồi phẩm giá của nó. Những người sống cách xa với Trái Tim Mẹ Ta, là Tình Yêu Thánh Thiện, là những người Ta mời gọi với lòng thương xót sâu xa nhất. Ðừng lãng phí thời gian nghiền ngẫm về những tội lỗi trong quá khứ. Hãy cho ta những phúy giây hiện tại bao bọc trong tình yêu.”

“Chiến tranh, thiên tai và những căn bệnh truyền nhiễm chưa từng có sẽ gia tăng cho đến khi tình yêu được chấp nhận trong lòng và có sự hài hòa giữa trời và đất. Ðừng xao lãng vì những sự việc là triệu chứng của một căn bệnh của xã hội, nhưng liều thuốc là nguyên nhân của sự truyền bá những Thông Ðiệp Tình Yêu Thánh Thiện và Tình Yêu Thiêng Liêng.”

 

“Một lần nữa, hôm nay, Ta đến để đòi hỏi các con phó thác hoàn toàn cho Ngọn Lửa Tình Yêu Thánh Thiện chính là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Ta. Ðó chính là đơn thuốc của Thiên Ðàng để cứu các con. Nếu gia đình, chính phủ và quốc gia đến dưới sự bảo vệ của Ngọn Lửa thanh luyện, chúng ta sẽ thấy chấm dứt  sự suy đồi của luân lý toàn hảo. Thiên tai, chiến tranh và bệnh truyền nhiễm sẽ chấm dứt, và Ta sẽ hiển trị.”

“Chúng ta ban phép lành cho các con với Ơn Phúc của những Trái Tim Liên Kết.”

 

NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2004

 “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Một lần nữa Ta mời gọi các con nhận thức rằng Ngọn Lửa của Trái Tim Mẹ Ta là Ngọn Lửa thanh luyện, Ngọn Lửa của Trái Tim ta là Ngọn Lửa bồi dưỡng Thiêng Liêng. Khi linh hồn bắt đầu chấp nhận mọi sự từ tay Chúa, anh ta bắt đầu cảm thấy sự Bồi Dưỡng này. Ngọn Lửa Tình Yêu Thiêng Liêng là Thánh Ý Chúa Cha. Vì thế, khi nó thiêu đốt và thiêu hủy mỗi trái tim, thì Triều Ðại của Chúa sẽ được củng cố trong lòng và trên thế giới.”

 

NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2000

 “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Ta mời gọi các con hiểu rằng Ngọn Lửa của Trái Tim Mẹ Ta là Ngọn Lửa thanh luyện, Ngọn Lửa của Thánh tâm Ta là ngọn lửa hoàn thiện. Trong khi Ngọn Lửa của Mẹ Ta mời gọi và thanh luyện linh hồn có những khuyết điểm hiển nhiên, thì Ngọn Lửa của Trái Tim Ta hoàn thiện những nhân đức nơi linh hồn đó, thiêu hủy đi những gì không hoàn hảo về các nhân đức. Trái Tim Liên Kết của chúng ta nhận chìm trong Ngọn Lửa của Trái Tim Cha Ta - Ngọn Lửa của Thánh Ý Chúa. Ngọn Lửa này thích ứng linh hồn với Thánh Ý Chúa và dẫn đưa đến sự hiệp nhất với Thánh Ý Ngài.”

 

NGÀY 27 THÁNG 1 NĂM 2001

Thứ Bảy MSHS Ðọc Kinh Mân Côi

Chúa Giêsu and Ðức Mẹ ở đây với Trái Tim phơi bày. Ðức Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”

“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Hỡi anh chị em, Ngọn Lửa của Trái Tim Ta là Ngọn Lửa thanh luyện biến đổi mọi sự đụng chạm đến nó, không để lại đàng sau cặn bã hay tro bụi, nhưng thay đổi nó thành tình yêu –tình yêu hoàn thiện hơn.”

“Ta ước muốn mỗi trái tim ở về phía này. Ta ước muốn rằng mỗi trái tim được biến đổi trong Ngọn Lửa thanh luyện này. Hãy trở nên tong đồ của những thong điệp này, và mặc khải Ngọn Lửa Tình Yêu Thiêng Liêng này.”

“Ðêm nay chúng ta chúc lành cho các con với Ơn Phúc của Trái Tim Liên Kết."

 

NGÀY 2 THÁNG 2 NĂM 2001

Chúa Giêsu ở đây với Trái Tim phơi bày. Ngài phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.

“Hỡi anh chị em, hôm nay, hãy để Ta đến thanh tẩy tâm hồn các con trong Ngọn Lửa của Tình Yêu Thiêng Liêng, thanh luyện tâm mọi khuyết điểm trong linh hồn các con, hãy kiên nhẫn, hỡi những chiếc lưỡi lỏng lẻo, linh hồn kiêu căng hay những gì giống như vậy. Vì Cha Ta trên trời đã sai Ta, ước muốn xây dựng Ngôi Nhà cho Cha với Thánh Ý Cha với trái tim của các con đêm nay.”

“Ðêm nay Ta truyền cho các con Ơn Phúc của Tình Yêu Thiêng Liêng.”

 

NGÀY 7 THÁNG 8 NĂM 2002

 “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Khi thở hơi cuối cùng trên thập tự - Lời nguyện khi hấp hối của Ta – tư tưởng cuối cùng của Ta dành cho Giáo Hội trên trái đất. Ta biết thời gian sẽ đến khi những giá trị sẽ bị rối mù khiến cho điều tốt bị xem như sự dữ, và sự dữ thì lại được xem như việc tốt. Ðó là thời gian bây giờ. Ta đã và đang gìn giữ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, không chỉ để ban bình an cho thế giới, mà còn để chiến thắng Trái Tim Thánh Thể của Ta. Ðể qua chiến thắng đó bình an trên thế giới sẽ được thực hiện. Khi các con bắt đầu thấy những Nhà Tạm trở về vị trí đúng đắn của nó trong các Nhà Thờ, và Việc Suy Tôn Thánh Thể được tất cả mọi người quý trọng, các con sẽ biết rằng Chiến Thắng của Ta đã gần đến.”

“Nhưng trước tiên, thế giới phải đau khổ vì những thử thánh lớn lao. Mọi sự dữ phải được đem ra ánh sáng; ngay cả trong Giáo Hội, như vậy đó. Hãy tiếp tục sùng kính Chuỗi Kinh Mân Côi, vì đó là vũ khí sẽ làm bùng cháy Ngọn Lửa thanh luyện - mắc xích của những biến cố Ta đang nói đến.”

“Hãy mặc khải điều này.”

 

 

NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 2005

Ðêm phụng vụ ở cánh đồng Trái Tim Liên Kết

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu/Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

(Thông Ðiệp này gồm nhiều phần)

Trước tiên Hình Ảnh Trái Tim Liên Kết hiện ra trước; rồi Chúa Giêsu và Ðức Mẹ hiện ra với Trái Tim phơi bày.

Ðức Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”

Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.

Chúa Giêsu phán: “Một lần nữa Ta đến để nhắc nhỡ cho các con rằng sứ mạng của công việc mục vụ này là mang Thánh Tâm của Ta cho thế giới. Trái Tim Ta là Tình Yêu Thiêng Liêng – là một Ngọn Lửa ban cho để thiêu hủy tất cả những gì cản trở sự thánh thiện trong tâm hồn. Với Ngọn Lửa này, Ta sẽ soi sáng lương tâm thế giới và thanh luyện trái tim của Giáo Hội Ta.”

“Ta vui thích khi ngự trong tâm hồn những linh hồn như trẻ thơ – linh hồn chờ đợi Ta ra lệnh và thưởng ngoạn trọn vẹn những ước mơ nhỏ bé nhất của Ta. Các con đang sống trong thời buổi khó khăn - một thời kỳ tách rời khỏi những thời kỳ khác. Ðó là thời kỳ lãng phí bởi chủ nghĩa khoái lạc và vị kỷ. Thời kỳ lầm lạc, nhưng cũng là thời kỳ ứng nghiệm lời tiên tri. Tình Yêu Thiêng Liêng là Ðôi Cánh Chiến Thắng trên những gì sẽ trở lại. Bởi thế, không kẻ thù nào khuất phục được Sứ Mạng này. Những ai chống lại nó, là chống lại Thánh Tâm Ta và sẽ bị nguyền rủa và đánh bại.”

“Ta tỏ điều này ra cho con, không phải để cho con vui mừng, nhưng để linh ứng cho con cầu nguyện cho những kẻ thù của con. Bằng cách này bàn tay Satan sẽ bị trói buộc.”

“Ta đã đến để tỏ ra cho thế giới Tình Yêu đầy Lòng Thương Xót của Ta. Thật vậy, đó là Tình Yêu đầy Lòng Thương Xót mời gọi các con vào trong thành đô Giêrusalem Mới. Các con sẽ nghiệm thấy thời gian đau thương rải rát trong thời kỳ Tình Yêu đầy Lòng Thương Xót.”

“Khi thành đô Giêrusalem đến gần, con sẽ được ban cho ơn hiểu biết sâu xa Thánh Ý Chúa. Ðó là Thánh Ý Cha Ta sẽ khải hoàn và hiển trị qua Trái Tim Liên Kết.”

Ðức Mẹ phán: “Các con thân mến, đêm nay Trái Tim Liên Kết của Chúng Ta cúi xuống trên trái đất, và Con Yêu Dấu của Mẹ cho phép Mẹ tham dự với Người trong Thông Ðiệp này. Trái Tim của Chúng Ta xúc động bởi lời nguyện của các con, và vì những việc làm sùng kính ở nơi đây trong những ngày này, sự dữ lớn lao đã được trì hoãn lại bởi Cánh Tay của Con Mẹ. Mẹ nói cho con điều này để con tiếp tục quay về với Lòng Thương Xót, với Những Trái Tim Yêu Thương đối với những nhu cầu của con.”

“Ðêm nay Mẹ giao cho con sứ mạng truyền bá Thông Ðiệp này khi con trở về nhà. Mẹ sẽ ban cho con ơn Can Ðảm Thánh Thiện, Mẹ truyền cho Tổng Lãnh Thiên Thần Micae giữ thanh kiếm trên con để bảo vệ con khỏi kẻ thù.”

Chúa Giêsu phán: “Ðêm nay, Hỡi anh chị em, Ta đến để tỏ cho các con ánh sáng trên con đường thánh hóa là Tình Yêu Thánh Thiện. Con phải bù đắp; con phải đến với Ta với trái tim thống hối.”

 

“Hỡi anh chị em, thông thường trên thế giới các con tùy thuộc vào việc tiên đoán những gì liên quan tới thị trường chứng khoáng, thời tiết và như thế. Nhưng đêm nay Ta đã đến không phải để tiên đoán – Ta đến để hứa rằng đêm nay mỗi người sẽ được ban cho ơn sủng để vào Cổng thành Giêrusalem Mới là Trái Tim của Mẹ Ta. Hãy đón nhận lời mời gọi này, và Ta sẽ đáp ứng lời hứa của Ta; nhưng trước tiên con phải phó thác.”

 “Ðêm nay chúng ta chúc lành cho các con với Ơn Phúc của Trái Tim Liên Kết.”

 

NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 2006

Thánh Thomas Aquinas nói: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”

“Ta đến để giúp cho các con hiểu rằng. Nước Thiên Ðàng nói đến trong Phúc Âm hôm nay là một Vương Quốc theo Thánh Ý Chúa. Không ai vào Nước Trời mà không thuận theo Thánh Ý Chúa. Ðó chính là Ngọn Lửa Tình Yêu Thánh Thiện - Ngọn Lửa của Trái Tim Mẹ Ta – thanh luyện và uốn nắn tâm hồn cho phù hợp với Thánh Ý Cha Trên Trời. Nếu trạng thái này không đạt được trong thế giới, thì Ngọn Lửa của Tình Yêu Thánh Thiện sẽ vươn tới Luyện Ngục và việc Thanh Tẩy Thánh Thiêng diễn ra ở đó.”

“ Như vậy các con thấy rằng, mọi người trên Thiên Ðàng hạnh phúc, vì đã đạt đến Căn Phòng thứ Tư của Trái Tim Liên Kết.”

Phúc Âm Thánh Matthew 13:44-46

 

 KINH TẬN HIẾN CHO

TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, trong khiêm nhường, con nài xin Mẹ hãy đem trái tim con vào trong Ngọn Lửa Tình Yêu Thánh Thiện, là nơi ẩn náu thiêng liêng cho toàn thể nhân loại. Xin đừng nhìn đến khuyết điểm và thất bại của con, nhưng hãy làm cho những khiếm khuyết này bị thiêu hủy bởi Ngọn Lửa thanh luyện. Qua Tình Yêu Thánh Thiện, xin giúp con thánh hóa giây phút hiện tại của con. Và trong khi làm việc đó, con xin dâng lên Mẹ, hỡi Mẹ yêu dấu, mọi ý nghĩ, lời nói và hành động của con. Xin hãy nhận lấy con và dùng con theo ý muốn của Mẹ. Xin cho con làm một công cụ của Mẹ trên thế giới, tất cả để làm vinh quang Chúa hơn và hướng về sự hiển trị của vinh quang Mẹ. Amen.

 

Ngọn Lửa Thanh Luyện của Tình Yêu Thánh Thiện

LUYỆN NGỤC

 (1998-2006)

NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 1998

Ðức Mẹ đến như Nơi Trú Ẩn của Tình Yêu Thánh Thiện. Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu. Con gái của Mẹ, Mẹ đến để giúp con nhận ra chiều sâu của ơn gọi của Mẹ cho con. Vì thế, Mẹ cần phải nêu ra cho con lý do Mẹ đến trái đất với Thông Ðiệp Tình Yêu Thánh Thiện. Tình yêu là nhân đức vĩnh cửu. Vì thế, qua Tình Yêu Thánh Thiện, Mẹ dạy cho con và tất cả những ai lắng nghe phải cầu nguyện như thế nào, sống như thế nào, và ấp ủ sự thánh thiện như thế nào, tin như thế nào, phó thác như thế nào và làm sao để được ơn cứu độ. Mọi sự Mẹ nói với con đã được nói trước đây với những nhà thần bí khác, ở những nơi chốn hiện ra khác, và bởi chính Chúa Giêsu. Phải, con đường nhỏ của Tình Yêu Thánh Thiện này cần được mang ra ánh sáng một lần nữa, trong thời gian này và trong những ngày cuối cùng. Mẹ đã và đang đến để giúp con sẵn sàng cho Sự Quang Lâm của Con Mẹ trong khai hoàn và vinh quang. Mẹ muốn chia sẻ vinh quang này với con, Mẹ chỉ có thể hoàn thành nếu con phó thác khoảnh khắc hiện tại cho Tình Yêu Thánh Thiện. Qua con Mẹ đã ban cho thế giới việc sùng kính Trái Tim Liên Kết - một việc sùng kính quyết định sự Hiển Trị Khải Hoàn của Trái Tim Chúng Ta trong thành đô Giêrusalem Mới.”

“Con không chuẩn bị nếu có phần nào trong tim con không yêu thương. Vì thế, hãy kiểm tra lương tâm, như Mẹ ước muốn, hằng ngày. Luyện Ngục giam giữ nhiều, nhiều linh hồn không cầu nguyện, những người nuôi ác cảm và tự cho phép mình phạm nhiều khuyết điểm ‘nhỏ.’ Mẹ mời gọi con hãy nên hoàn thiện qua Thông Ðiệp Tình Yêu Thánh Thiện.  Mẹ sẽ chúc lành cho những cố gắng của con.”

 

NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 2000

 “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Ta đến để hoán cải với con. Trong tim con nhận được ơn hiểu biết. Trước khi thời gian bắt đầu, Ta đã ở trong Thánh Ý Chúa, vì Ý Ngài đầy sự thông cảm và nhân từ.”

 

“Vì thế, Ta đến đây giữa các con để đòi hỏi các con thấy được rằng mỗi linh hồn đã được tạo dựng để được lôi kéo vào trong sự hiệp nhất với Thánh Ý Cha Ta. Cho đến bây giờ, con đường đi đến sự hiệp nhất còn mờ mịt. Nhưng bây giờ Những Căn Phòng của Thánh Tâm Cực Thánh Ta được mặc khải cho tất cả nhân loại. Những hướng dẫn nhất định và trực tiếp. Khoảnh khắc một linh hồn nghe lời mời gọi sám hối trong tâm hồn, anh ta đứng ở ngưỡng cửa của Căn Phòng Thứ Nhất – Trái Tim Mẹ Ta - Tình Yêu Thánh Thiện. Ðối với thế giới cuộc hành trình này có vẻ liều mạng vô ích. Nhưng đối với trái tim đơn sơ nó là con đường bằng vàng.”

 

“Mẹ gặp gỡ những linh hồn đứng chơi vơi ở ngưỡng cửa của sự hoán cải và ơn cứu độ. Mẹ ban cho họ mọi ơn sủng cần thiết để đón nhận lời mời gọi của Mẹ vào trong cánh cửa đầu tiên của Những Trái Tim Liên Kết. Mẹ khóc cho những ai quay đi. Với một Trái Tim của người Mẹ, Mẹ vẫn tiếp tục gọi họ trở về.”

 

“Thế rồi những ai nghe Mẹ gọi và tin, nhưng bác bỏ lời mời gọi để đi theo những người không tin khác. Số những người được mời nhưng không đáp trả cách xa số người chấp nhận lời mời. Thật vậy, ngưỡng cửa của Căn Phòng Thứ Nhất quyết định trọn vẹn cuộc hành trình tâm linh.”

“Mọi nổ lực của Thiên Ðàng và Những Linh Hồn Thánh trong Luyện Ngục đều là để mang các linh hồn qua cánh cửa thứ nhất (Trái Tim Vô Nhiễm), vì đó là cánh cửa quyết định số phận đời đời của họ.”

“Con sẽ vui lòng mặc khải điều này.”

 

NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2002

 “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Ta đến để giúp con nhận ra chiều sâu của tình yêu con cảm thấy đối với Ta bây giờ là chiều sâu tình yêu Ta sẽ đáp lại cho con trên Thiên Ðàng. Chỉ có những linh hồn trong sạch mới qua được ngưỡng cửa Thiên Ðàng. Ngọn Lửa của Tình Yêu thiêu đốt trong Trái Tim Mẹ Ta cũng là Ngọn Lửa thanh luyện đốt đi tất cả tội lỗi nơi Luyện Ngục. Ôi Ta ước ao mọi linh hồn đều được thanh tẩy trên trái đất thay vì ở đời sau. Ta ước ao được gặp mọi linh hồn nơi Vương Quốc của Tình Yêu Thiêng Liêng – vinh quang bất diệt – Vương Quốc của Thánh Ý Chúa.”

 

NGÀY 19 THÁNG 2 NĂM 2002

 “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Hỡi con, Ta đến để diễn tả cho con Vương Quốc của Tình Yêu Thiêng Liêng như một thực thể vĩnh cửu. Trong Vương Quốc này không còn ý chí tự do. Tất cả mọi chọn lựa đều được làm để đạt được hay chống lại ơn cứu độ. Những linh hồn trong Vương Quốc của Tình Yêu Thiêng Liêng đã được thanh luyện trong Ngọn Lửa của Tình Yêu Thánh Thiện, ngay cả trên trái đất đã chọn lựa như vậy, hay sau khi chết trong Luyện Ngục. Như thế trên Thiên Ðàng chỉ có tình yêu hoàn hảo. Những linh hồn trong Vướng Quốc của Ta yêu mến Thánh Ý Chúa Cha. Họ kết hợp hoàn hảo với Thánh Ý Chúa Cha.”

 

“Sẽ không còn bệnh hoạn hay chết chóc. Sẽ không còn thành phần của thời gian hay không gian. Sẽ không còn đe dọa hay sự dữ. Chỉ có niềm vui vĩnh cửu - niềm vui trong việc ngợi khen Chúa Ba Ngôi. Mọi sự - mọi sự đều phản ánh nét đẹp của Chúa. Linh hồn được an toàn trong Tình Yêu. Mỗi trái tim trên Thiên Ðàng trở nên một Ngọn Lửa nhỏ của Tình Yêu Thánh Thiện và  Tình Yêu Thiêng Liêng.”

“Bây giờ trong sự hiện hữu của thế gian các con phải chọn lựa Vương Quốc Tình Yêu Thiêng Liêng. Chọn nó với nhiệt tình. Chọn nó với niềm tin và tất cả Thiên Ðàng sẽ giúp đỡ con.”

“Hãy mặc khải.”

 

Làm sao để tránh Luyện Ngục

NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 2000

Thứ Hai Phụng Vụ Hội Trái Tim Liên Kết

Chúa Giêsu and Ðức Mẹ ở đây với Trái Tim phơi bày. Ðức Mẹ phán: “Chúc tụng Chúa Giêsu."

“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Mẹ Ta ước muốn được  cám ơn những linh mục đã đến đây tối nay. Mẹ sẽ ban cho các ngài Ơn Phúc của Tình Yêu Từ Mẫu.”

"Hỡi anh chị em, các con có muốn biết làm sao để tránh Luyện Ngục không? Ta sẽ nói với con. Hãy chấp nhận mọi sự như chúng đến bởi tay Chúa. Sự chấp nhận trong thời gian này - đến - thời gian phó thác hoàn toàn ý chí tự do của con. Ðây là con đường tiến lên sâu xa vào Những Căn Phòng trong Thánh Tâm Ta. Ðêm nay Chúng Ta chúc lành cho các con với Ơn Phúc của Trái Tim Liên Kết."

 

NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2000

“Ta đến để chào con. Ta là Tình Yêu Thiêng Liêng - Chúa Giêsu, Giáng Thế. Ta đã dâng Trái Tim Ta như một vết thương mở ra cho cho tình yêu để chữa lành những vết thương của nhân loại. Và như thế những ai đến sau Ta qua Những Căn Phòng của Trái Tim Ta cũng phải hiến dâng trái tim họ cho sự hoán cải của thế giới qua tình yêu. Thông Ðiệp này - cuộc hành trình tâm linh – là một đòi hỏi phó dâng ý chí riêng. Nếu chỉ tin thì không đủ.Tin vào Tình Yêu Thánh Thiện và Tình Yêu Thiêng Liêng đòi hỏi sự phó thác.”

 

“Ta yêu mến trái tim sẵn sàng. Những trái tim này nhận được đầy ơn sủng của Ta. Nghĩa là, những sứ giả của Ta, những trái tim chân thành cố gắng phục tùng ý riêng sẽ nhận được mọi ơn sủng cần thiết từ Ta để được thành công. Như thế Ta có thể hục hồi và bổ sung cho linh hồn anh ta từ lúc này sang lúc khác. Luyện Ngục đầy tràn những linh hồn những người tin nơi Thông Ðiệp nhưng không đáp trả. Giữa những người ở Luyện Ngục là những người vội vã phê bình những cuộc hiện ra của Mẹ Ta trên thế giới mà không nghiên cứu kỹ càng. Chúng ta phải cầu nguyện cho những người như vậy.”

“Những Căn Phòng của Trái Tim Ta chỉ có thể dẫn đưa tới sự thánh hóa. Ta khao khát những linh hồn vào đó và theo đuổi sự hoàn hảo - kết hiệp với Thánh Ý Chúa. Trước khi Ta trở lại con sẽ chứng kiến những Thông Ðiệp này ảnh hưởng đến Giáo Hội và xã hội như thế nào.”

 

NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2004

Thánh Thomas Aquinas ở đây. Ngài phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu. Ta được sai đến để giúp con hiểu được sự thật này.”

“Khi linh hồn được lôi kéo đi sâu hơn vào Những Căn Phòng của Trái Tim Liên Kết, thì linh hồn họ càng giống tình yêu này. Cuối cùng, ở nơi sâu nhất của Căn Phòng linh hồn sẽ trở nên Tình Yêu Thánh Thiện và Tình Yêu Thiêng Liêng, điều đó sẽ cũng cố Vương Quốc của Thánh Ý Chúa trong trái tim anh ta.”

 

“Thế rồi, khi linh hồn trở nên Thánh Ý Chúa, không còn gì trong

 trái tim anh ta đi ngược lại với Tình Yêu Thánh Thiện, ngay cả trong tư tưởng, lời nói hay việc làm. Linh hồn như vậy đã vào Luyện Ngục Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Ta Ngọn Lửa của Tình Yêu. Anh ta sẽ nhận thức những khuyết điểm và vấp ngã và tự thanh tẩy mình bằng cách chấp nhận sự hiện hữu của chúng; có thể nói là, anh ta từ bỏ mọi sự không phải là Chúa trong trái tim - những gì không phải là Tình Yêu Thánh Thiện.”

(Sau đó cùng ngày)

“Linh hồn như thế, linh hồn trở nên Tình Yêu Thiêng Liêng, đã thành công trong việc từ bỏ mọi tư tưởng, lời nói hay việc làm không mặc lấy Tình Yêu Thánh Thiện. Anh ta không chỉ là ống máng của Tình Yêu Thiêng Liêng như đã trở nên Thánh Ý Chúa.”

“Ðây là mục tiêu mà mọi linh hồn nên tìm kiếm trong cuộc hành trình qua Những Căn Phòng của Những Trái Tim Liên Kết Chúa Giêsu và Mẹ Maria.”

 

NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2004

 “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Ta đến để tiếp tục giảng dạy cho thế giới qua con về tinh thần thơ ấu thánh thiện.”

“Các Linh Hồn Thánh trong Luyện Ngục đang đền trả mọi sự kiềm giữ họ khỏi tinh thần này. Ðó là sự chết đi hoàn toàn cho cái tôi khiến cho linh hồn trở nên như trẻ nhỏ trước mắt Ta. Ðứa trẻ, các con biết, tin rằng cha mẹ cung cấp mọi nhu cầu. Nó chạy đến nương náu trong vòng tay Mẹ khi gặp rắc rối. Trái tim nó là ánh sáng và đầy niềm vui trong nhiều sự việc nho nhỏ. Ðây là con đường Ta kêu gọi mọi người hãy trở nên như vậy.”

 

“Hãy từ bỏ sự sợ hãi và lo lắng để được sự ôm ấp của người Mẹ trên Trời. Hãy tin nơi sự quan phòng của Chúa. Hãy ký thác trái tim của con cho niềm vui của tinh thần từ bỏ– tinh thần thơ ấu. Và các con sẽ thấy bình an, tình yêu và niềm vui trong trái tim các con như Thiên Ðàng ôm ấp.”

“Ta sẽ chúc lành cho các con.”

 

Tại sao các linh hồn xuống Luyện Ngục

NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 2002

Thông Ðiệp hàng tháng cho mọi quốc gia

(Thông Ðiệp này được ban gồm nhiều phần)

Chúa Giêsu và Ðức Mẹ ở đây. Trái Tim các Ngài phơi bày. Ðức Mẹ cúi đầu trước các linh mục và Chúa Giêsu đưa tay chúc lành các ngài. Ðức Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”

 

Chúa Giêsu: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Hôm nay Ta đến để giúp cho con hiểu rằng thế giới sẽ không tìm thấy bình an khi tách rời khỏi Ta – tách rời khỏi Thánh Ý Chúa Cha Ðấng sai Ta – tách rời khỏi Tình Yêu Thánh Thiện.”

“Cùng lúc đó, nhân loại sẽ không tiến hành chiến tranh hay những hành vi khủng bố khi họ không cấu kết với ma quỷ. Hoa quả của Thần Khí là hòa bình, bình an và niềm vui. Hoa quả của ma quỷ là thù ghét, chiến tranh và đủ thứ xao xuyến và kích động.

 

“Hãy nhận biết sự thật, các con sẽ thắc mắc tại sao nhiều người chọn sự dữ trên điều thiện chính là tình yêu. Ðó là vì ma quỷ biết cách mặc cho chúng sự tốt lành. Hắn làm cho những chọn lựa trở nên hấp dẫn, thỏa mãn, an toàn. Nhưng một khi sự dữ được chọn, mọi sự phù phiếm sẽ biến mất như bụi trong cơn gió, và sự thật của sự lừa dối là tất cả những gì còn lại.”

“Nhiều người chìm đắm trong sự hủy diệt hay trải qua thời gian lâu dài nơi Luyện Ngục vì những chọn lựa vội vã cố làm cho họ trông có vẻ tốt hơn người người khác. Những động lực này nằm ở cốt lõi của chiến tranh, phạm pháp và khủng bố.”

“Ta nói với các con, nhân loại sẽ tiếp tục lạm dụng những yếu tố và tài nguyên của trái đất mà Chúa Cha đã tạo dựng và cho họ quyền tự do. Sự lạm dụng ích kỷ những tạo vật của Chúa sẽ là sự sụp đổ của loài người và sự tàn phá thảm khốc nếu họ không điều khiển quyền tự do và cho phép Tình Yêu Thánh Thiện thống trị

 trái tim họ.”

“Vì thế mà Thiên Ðàng tiếp tục đổ xuống ơn sủng trên Sứ Mạng của Tình Yêu Thánh Thiện. Ðó là lý do khiến Satan ngăn chặn với những dự tính tiêu diệt Sứ Mạng này bằng những hướng dẫn tốt đẹp – ngay cả việc phân định. Ðó là lý do tại sao Ta sẽ tiếp tục bao bọc con khỏi mọi tấn công và mũi tên của Satan nhắm vào con. Những mũi tên sẽ bị trệch hướng và quay sang những kẻ cầm cung.”

“Hỡi anh chị em, hôm nay một lần nữa, Ta mời gọi các con hãy nhẫn nại kiên trì trước mặt mọi kẻ chống đối. Con sẽ có thể vượt qua những cản trở bằng cách này. Ðừng từ khước thánh giá bằng cách phàn nàn về họ, nhưng chấp nhận mọi sự cho vinh quang của Chúa và Vương Quốc của Ngài. Ðây là con đường khải hoàn nhanh chóng của Những Trái Tim Liên Kết.” “Hôm nay chúng ta sẽ chúc lành cho các con với Ơn Phúc của Những Trái Tim Liên Kết.”

 

NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2002

 “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Ta đến để con có thể hiểu được những sự thật nhất định. Tìm kiếm khuyết điểm của người khác khi con không ở vào địa vị để làm việc đó là đi ngược lại Tình Yêu Thánh Thiện. Ðó là con đường mà nhiều người được tìm thấy nơi

Luyện Ngục.”

“Nhưng ơn Chúa đặt con trong địa vị có quyền và có nhu cầu để sửa sai, thì đây lại là công việc thân thuộc của lòng thương xót. Nhiều khi người ta được ban ơn nhất định là nhìn thấu được bên trong khuyết điểm của người khác đơn giản là để họ cầu nguyện cho người khác. Lúc khác khuyết điểm của người khác sẽ cần được thảo luận với sự đồng cảm để đường lối hành động có thể được xác định.”

“Nghĩ đến tính xấu của người khác là có tội nếu không nhằm mục đích giải quyết. Nói về khuyết điểm của người khác với điều kiện được chỉ định.”

“Hãy mặc khải.”

 

NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2003

Chủ nhật thứ bốn cầu nguyện cho những người không tin

Chúa Giêsu and Ðức Mẹ ở đây. Ðức Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”

Chúa Giêsu: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Hỡi anh chị em, hôm nay Ta mời gọi các con hiểu rằng mọi tư tưởng, lời nói và việc làm phải bắt nguồn từ Trái Tim đầy Tình Yêu Thánh Thiện. Mọi tư tưởng, lời nó và việc làm không sinh bởi tinh yêu sẽ rơi vào vùng đất phí phạm như Luyện Ngục, và sẽ đi mãi mãi.”

“Con hãy vui lòng mặc khải điều này.”

“Chúng ta chúc lành cho các con với Ơn Phúc của Những Trái Tim Liên Kết.”

 

NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2004

 “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Bây giờ, làm sao con tránh được

trái tim oán hận. Hãy xem những người Ta đặt để trong đời sống của con chỉ với tình yêu trong giây phút hiện tại. Ðừng chú ý vào việc họ có thường xuyên gọi hay cám ơn các con không - những gì họ nói hay làm cho con trong quá khứ. Ðây là tất cả những các đánh của lòng tự ái. Hãy yêu họ như Ta yêu thương họ.”

“Trái tim oán hận sẽ ở trong luyện ngục lâu dài, vì trái tim đó còn bị ràng buộc với cái tôi.”

 

NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2004

Chúa Giêsu hiện ra với ánh sáng chiếu ra từ những Vết Thương. Ngài phán: “Ta là Chúa Giêsu, Giáng Thế.”

“Hãy nhìn xem Lòng Thương Xót của Ta, Ta Tha Thứ trước các con, tuôn đổ từ Những Vết Thương của Tình Yêu. Từ lúc này sang lúc khác, các linh hồn hiện diện trước mặt Ta để chịu phán xét và linh hồn của họ đầy sự không tha thứ. Luyện Ngục đầy những người như vậy. Ở đây Ta không nói tới việc không tha thứ sâu xa ẩn giấu trong linh hồn – sâu đến nỗi họ không nhận ra nó. Sự không tha thứ mang gánh nặng của sự phán xét mà lòng oán hận với ước muốn mang nó cho cho phép nó sinh hoa quả trong trái tim và trên thế giới.”

“Không phải là sự Hy Sinh của Ta không đủ cho những việc như thế này, nhưng lòng oán hận của các linh hồn sẽ không cho phép họ tháp vào hy lễ với Ta. Họ không thể yêu trong những lúc khó khăn nhất. Họ sẽ không ôm ấp thánh giá khi cá nhân bị tổn thương và xỉ nhục. Sự không tha thứ không thể theo Lòng Thương Xót của Ta.”

“Bởi vì Lòng Thương Xót và Tình Yêu Thiêng Liêng là Thánh Ý Chúa Cha, linh hồn như thế là khước từ Thánh Ý Chúa Cha cho họ. Khi được ban cho cơ hội để tha thứ là khi được ban Ơn sủng. Vì khi thực hành sự tha thứ vì sự sai lầm đâm thâu chống lại mình, thì linh hồn tỏ tình yêu mến Ta. Trái Tim của anh ta sẽ bị không thiêu hủy. Rồi anh ta sẽ được đưa vào sâu hơn trong Tình Yêu Thiêng Liêng.”

“Mặc khác, linh hồn không tha thứ mời gọi công lý xuống trên anh ta. Anh có có thể ở trong Luyện Ngục từ năm này sang năm khác. Ðiều này xảy ra là vì anh ta đã truyền sự cay đắng trong trái tim những người xung quanh cho những người khác, giống như vậy. Tội phạm này phải được làm sạch đi cùng với việc không tha thứ anh ta mang theo công lý ở trong trái tim mình. Những linh hồn không chỉ thể trả lời về trái tim họ, nhưng về những gì họ đã gieo rắc trong trái tim của người khác nữa,”

“Một người không ăn năn, trái tim cay đắng giống như con sán sơ mít ăn hết tất cả những gì trên đường nó đi và tàn phá trái tim mang nó nữa. Ta sẽ nói với con thêm về chủ đề này. Hãy mặc khải.”

NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2004

 “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Ta đến để giúp cho tất cả mọi người hiểu được rằng họ phải đặt tất cả mọi sự xỉ nhục và tổn thương đàng sau họ, để có thể được rửa sạch bởi ơn tha thứ. Hãy hiểu rằng trái tim tha thứ làm hài lòng Ta, khi các con có kinh nghiệm về Lòng Thương Xót của Ta vì lợi ích của con, con phải tin vào Lòng Thương Xót của Ta.”

‘Ðừng tự cho phép mình bị bao vây trong lương tâm quá thận trọng bằng cách từ chối tin vào Lòng Thương Xót của Ta. Hãy tha thứ cho chính các con. Ðừng làm như vậy để phản ánh tính tự ái. Linh hồn không tha thứ được cho chính mình không thể chấp nhận được tình trạng tội lỗi của mình. Hãy xin Ta giúp các con mở lòng ra mà đón nhận Lòng Thương Xót của Ta. Trái tim khiêm nhường có thể tha thứ cho chính mình và cho người khác và không phí phạm thì giờ liếm những vết thương của mình.”

“Trong mọi thời điểm hiện tại hãy chấp nhận Thánh ý Chúa cho các con. Ðừng nuôi cơn giận trong trái tim vì những gì Chúa cho phép hay sắp đặt cho các con. Hãy hiểu rằng các con sẽ được ban cho ơn sủng để gánh vát mọi vấn đề trong đời sống được trao cho các con. Cha Ta, Ðấng thấu suốt mọi sự, sẽ không bỏ các con. Hãy tránh xa trái tim cay đắng bằng mọi giá, vì nhiều người sẽ ở trong Luyện Ngục đến thời cuối cùng vì trái tim cay đắng.”

“Hãy để cho ơn tha thứ tẩy sạch trái tim các con khỏi mọi oán hận. Và rồi con sẽ sẵn sàng cho Vương Quốc của Ta.”

 

Ðức Mẹ giải thoát linh hồn bà con của tất cả những

người hiện diện ra khỏi Luyện Ngục

trong những cuộc hiện ra vào lúc giữa đêm

NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 1998

(Lễ Ðức Mẹ Guadalupe)

Ðức Mẹ ở đây như Mẹ Maria, Nơi Ẩn Náu của Tình Yêu Thánh Thiện. Mẹ phán: “Chúc tụng Chúa Giêsu. Các con thân mến, hãy cầu nguyện cho Giáo Hội lữ hành của Chúa kitô trên trái đất.”

Chúa Giêsu ở với Ðức Mẹ.

“Các con thân mến, đây là cách thức Mẹ luôn luôn ước muốn và ở mọi nơi, chúng ta hãy kết hợp trong cùng một ngôn ngữ cầu nguyện. ** Hãy đến với Mẹ dưới tước hiệu Mẹ Maria, Nơi Ẩn Náu của Tình Yêu Thánh Thiện và đón nhận tràn đầy những ơn sủng của Mẹ.”

 “Các con thân mến, hôm nay Mẹ đem ra khỏi Luyện Ngục những người bà con của những người ở đây hôm nay. Hãy cầu nguyện với Mẹ, các con thân mến, để đức tin tăng cường trong trái tim các con ở đây hôm nay; để các con sẽ luôn luôn nhớ việc Mẹ đến với các con như Nơi Ẩn Náu của Tình Yêu Thánh Thiện; các con sẽ truyền bá lòng sùng kính này trên khắp thế giới. Như Mẹ đã đến với các con trong đơn sơ và không guile, Mẹ ước muốn các con làm cho Thông Ðiệp này được biết đến khắp nơi trên thế giới – như ánh sáng trên con đường dẫn tới ơn cứu độ.”

“Hôm nay, một lần nữa, Mẹ mời gọi tất cả mọi người, mọi quốc gia, hãy vào nơi nghĩ ngơi của Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ. Tách rời khỏi ơn sủng của Trái Tim Mẹ, các con không thể chống cự nỗi mưu chước và tấn công của Satan. Bình an thế giới đã được ký thác nơi Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ bởi Chúa Giêsu Con Mẹ. Vì thế, hãy hiểu rằng chiến tranh và sự không nghĩ ngơi sẽ tiếp tục trên thế giới cho đến khi Mẹ chiến thắng hết mọi tâm hồn. Vì Trái Tim Mẹ là Tình Yêu Thánh Thiện, hãy hiểu rằng Chiến Thắng của Mẹ đang đến qua Tình Yêu Thánh Thiện.”

 

Lúc bấy giờ Maureen hỏi Mẹ rằng Chúa Cha có cho phép Mẹ trở lại để nói với thế giới nữa không. “Vâng! Mẹ được đặc ân làm như vậy năm tới vào ngày sinh nhật của con và ngày Lễ của Mẹ [Ngày 12 tháng 12], và ngày 5 tháng 5 cũng vậy [Lễ Ðức Maria, Nơi Ẩn Náu của Tình Yêu Thánh Thiện].”

“Mỗi năm?” Maureen hỏi. Ðức Mẹ mỉm cười và gật đầu phải.

“Mẹ đã đến với con như Người Phụ Nữ mặc áo mặt trời, một dấu chỉ của thời Khải Huyền. Mẹ mời gọi con cái Mẹ hiểu rằng hôm nay Satan đã làm lẫn lộn sự thật và sự công chính. Nhiều người tin vào tiếng gọi của lương tâm của họ hơn là Lề Luật Chúa. Vì thế, để thuyết phục những cá nhân đi theo ý muốn tự do cá nhân sẽ làm biến dạng sư thật, Satan đã hoàn thành sự chết chóc của nhiều linh hồn và sự suy đồi của trật tự và sự hài hòa trong thế giới của Chúa.”

“Nhưng Mẹ đến với con để giúp con khám phá lại sự thật. Chúa là Sự Thật. Lề Luật của Ngài là sự công chính. Chúa là tiếng nói của Tình Yêu Thánh Thiện. Satan la tiếng nói của tình yêu cá nhân trên những lý do hữu lý. Hãy phục tùng Tình Yêu Thánh Thiện trong giây phút hiện tại. Ðó là ơn cứu độ cho các con. Ðó là lý do Mẹ đến với các con trong những năm này.”

“Thiên thần của Mẹ, hôm nay Mẹ nói với con về Tình Yêu của Mẹ dành cho mỗi người con cái Mẹ là tình yêu vĩnh cửu. Vì mỗi người khác biệt và là một cá thể, Mẹ yêu thương các con dễ dằng hơn khi trái tim các con bước vào trong Tình Yêu Thánh Thiện. Khi đó Mẹ có thể tuôn đổ tràn đầy Ơn Sủng của Mẹ vào trái tim các con.”

 

“Tình yêu của Mẹ không phân biệt bởi sự vắng mặt của bất cứ thánh giá nào nhưng hơn nữa, ơn để mang mỗi gánh nặng trong Tình Yêu Thánh Thiện.”

“Sự viếng thăm của Mẹ phải biến đổi đời sống của các con và thế giới chung quanh các con. Lời nói ‘xin vâng’ với Mẹ cần thiết để nhóm lên Tình Yêu Thánh Thiện trong tất cả các trái tim trên toàn thế giới. Như thế, sẽ là như vậy.” Ơn phúc của Trái Tim Liên Kết được ban cho.

 ** Ðức Mẹ nói đến việc chuỗi Kinh Mân Côi được đọc, trong đó Kinh Lạy Cha được đọc bởi đại diện của các quốc gia khác nhau.

 

NGÀY 5 THÁNG 5 NĂM 1999

Lễ Ðức Mẹ Maria, Nơi Ẩn Náu của Tình Yêu Thánh Thiện

Thông Ðiệp cho mọi Quốc Gia - Mọi người

Maureen được khuyên là hãy đọc hương 13 sách Khải Huyền để hiểu được Thông Ðiệp này

Ðức Mẹ giải thoát linh hồn bà con của tất cả những người hiện diện ra khỏi Luyện Ngục trong những cuộc hiện ra vào lúc giữa đêm lần thứ hai

Chúa Giêsu and Ðức Mẹ ở đây. Ðức Mẹ phán:

“Ngợi khen Chúa Giêsu. Mẹ gật đầu về phía các linh mục khi nhận ra các ngài hiện diện.

“Các con thân mến, một lần nữa Mẹ đến để sửa lại con đường giữa Thiên Ðàng và trái đất.”

“Hỡi các con hãy biết chắc rằng, Mẹ đến với các con vào thời điểm này để đánh dấu cuộc đấu tranh giữa Satan và Người Phụ Nữ mặc áo mặt trời. Ðây là trận chiến với kẻ nghịch biết rằng hắn sẽ không thắng nỗi, như được viết trong thời kỳ cuối rằng Trái Tim Vô Nhiễm sẽ chiến thắng.”

“ Khi chiến thắng đến gần, các con sẽ chứng kiến những dấu hiệu đối kháng tuyệt đối. Sẽ có sự phân tán của đàn chiên và sự xáo trộn trong tâm hồn, nhưng có sự đoàn kết giữa những tín hữu còn sót lại tận hiến cho Mẹ. Con sẽ thấy sự thánh hóa anh hùng và ma quỷ vô địch. Nhiều người được chọn sẽ được làm dịu bớt gánh nặng và bảo vệ khỏi sự tàn phá. Những người hiến thân cho thế giới sẽ thấy số phận của họ trở thành bùn đất.”

“Những ai không phục tùng sự thật trong thời gian này sẽ thấy trái tim họ bị tinh thần sợ sệt làm chủ. Cần được tăng cường để nhận ra sự trá hình của Satan . Những gì đi ngược với luật của Tình Yêu Thánh Thiện là ma quỷ các con ạ. Hãy nhận thức điều đó. Cuộc chiến giữa thiện và ác thật ra là cuộc chiến giữa Tình Yêu Thánh Thiện và sự dữ. Hãy chọn Tình Yêu Thánh Thiện trong mọi lúc.”

 

“Sẽ có những dấu hiệu phi thường và đáng kinh ngạc mà thiên nhiên không giải thích được. Những điềm lạ nhất định sẽ được thấy trên bầu trời. Những ai không hiểu thời này sẽ nhận thấy những điềm đó như chính nó là. Vì thế Chúa Cha đã cho Mẹ đến với các con, để đặt các con dưới áo choàng Mẹ và trong Trái Tim Mẹ. Mẹ ở đây như Mẹ các con để giúp các con nhận ra tính khẩn cấp của việc nhân loại quay về với điều thiện.”

“Hỡi các con, các con thân mến, lời nguyện của các con đã mở cổng cho chiến thắng của Mẹ, cả trong tâm hồn và trên thế giới. Satan biết Mẹ tùy thuộc nhiều vào các con và làm mọi nổ lực để gây xao lãng trong lúc con muốn cầu nguyện. Vì vậy con phải mạnh mẽ và hiểu rằng Mẹ đang ở với các con. Hãy làm cho đời sống con đơn giản. Hãy để cho trái tim cá con là tâm điểm của liên hệ với Chúa. Rồi thì mọi nhu cầu của các con sẽ được ban cho. Ðức tin của các con phải được neo cứng khi con ra biển trong thời buổi huyên náo này. Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ là con thuyền cấp cứu của con.”

“Các con nhỏ của Mẹ, các con phải nhận thức rằng trái tim của ma quỷ thì đầy cảm xúc, của cải và quyền lực. Vì thế các con không được yêu những thứ này, nhưng thay thế chúng trong trái tim bằng tình yêu Chúa và tình yêu thương anh em. Satan điều khiển qua tiền bạc và thế lực và Mẹ mời gọi các con hãy chọn hướng sống đơn giản và tránh những cạm bẩy này.”

“Các con thân mến, Một lần nữa, Mẹ sẽ viếng thăm Luyện Ngục để đem về Thiên Ðàng bà con của những người hiện diện nơi đây hôm nay. Hãy nhận nơi Mẹ Ơn Phúc của Những Trái Tim liên Kết.”

NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 1999

Lễ Ðức Bà Ði Viếng

Lễ Ðức Mẹ của Tình Yêu Kỳ Diệu

(Mẹ nói với Maureen Ngày 12 tháng 12  năm 1999

là lần cuối Mẹ sẽ giải thoát các linh hồn bà con của những người

hiện diện vào lúc giữa đêm)

Mẹ đến như Ðức Mẹ ban Ơn. Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu. Mẹ đến với các con hôm nay để mặc khải trọn vẹn chương trình của Mẹ. Xin vui lòng cho Mẹ đặc ân này. Mẹ muốn các con của Mẹ biết rằng cánh cổng hẹp đến ơn cứu độ chính là Tình Yêu Thánh Thiện. Khi hòa bình trên thế giới được ủy thác cho Trái Tim Vô Nhiễm ở Fatima, hãy hiểu và nhận thức rằng hòa bình trên thế giới đã được ủy thác cho Tình Yêu Thánh Thiện. Ðó là vì Trái Tim Vô Nhiễm là Tình Yêu Thánh Thiện theo như Thánh Ý Chúa. Vì thế. Các con của Mẹ phải ý thức về cuộc chiến cuối cùng giữa Tình Yêu Thánh Thiện và con Rồng Ðỏ.”

“Mỗi ơn sủng các con cần sẽ có đủ cho các con. Một số biến cố sẽ xảy ra sẽ thúc đẩy Sứ Mạng của Mẹ về phía trước và phổ biến Thông Ðiệp này trên toàn thế giới. Lời Mẹ đến với  các con qua Sự Thánh Thiện của Chúa và Thánh Ý Chúa và Mẹ bảo đảm với con rằng sẽ không tàn lụi đi.”

“Những ngày này ứng nghiệm thời kỳ cuối. Mẹ đang hướng dẫn các con qua họ với sự săn sóc ân cần của Mẹ. Ngày 12 tháng 12 Mẹ sẽ trở lại vùng đất này, mang theo một Thông Ðiệp cho mọi người - mọi quốc gia. Ðó sẽ là lần cuối cùng Mẹ giải thoát linh hồn bà con của tất cả những người hiện diện khỏi Luyện Ngục. Hãy nói với các con của Mẹ.

“Con gái của Mẹ. Hãy mặc khải.”

 

NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 1999

Lễ Ðức Mẹ Guadalupe

(Maureen's birthday)

Ðức Mẹ giải thoát linh hồn bà con của tất cả những người hiện diện ra khỏi Luyện Ngục trong những cuộc hiện ra vào lúc giữa đêm lần thứ ba và lần cuối cùng

Chúa Giêsu và Ðức Mẹ ở đây. Trái Tim phơi bày. Ðức Mẹ là Nơi Ẩn Náu của Tình Yêu Thánh Thiện. Mẹ phán: “Chúc tụng Chúa Giêsu."

 Chúa Giêsu: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.

Ðức Mẹ phán: “Hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy đi theo ánh sáng của Trái Tim Mẹ chính là Tình Yêu Thánh Thiện, giống như những mục đồng theo ngôi sao đến máng cỏ. Mẹ sẽ đưa các con đến với Trái Tim của Con Mẹ chính là Tình Yêu Thiêng Liêng. Giống như những nhà Ðạo Sĩ mang vàng, nhủ hương và mộc dược   cho Hài Nhi Giêsu, hãy mang cho Ngài sự phó thác - sự phó thác của các con - sự phó thác của các con. Như Thánh Giuse và Mẹ đã cùng với Chúa trốn sang Ai Cập, Mẹ sẽ giúp con trốn thoát Herod của thế giới này. Con đường của Tình Yêu Thánh Thiện và Tình Yêu Thiêng Liêng là phép lạ khi các con chọn nó.”

“Con gái của Mẹ, diễn biến của Sứ Mạng của Mẹ sẽ thay đổi, vì nhiều người sẽ đến và thấy những dấu chỉ nhất định Mẹ để lại ở Hồ Nước Mắt đêm qua. Khuôn mặt trên bức ảnh Mẹ ở đó được nhiều người thấy (không phải tất cả) như sống động và đầy khí lực – tươi mát – hài hòa. Hình ảnh này sẽ được chụp lại; nhưng khi các con đến gần bức ảnh nó sẽ trở nên như bức tượng; khi thấy da thịt Mẹ từ xa, người ta sẽ được lôi kéo tới gần hơn.”

“Sang năm Mẹ sẽ trở lại vào ngày sinh nhật con một lần nữa, nhưng Mẹ sẽ không mặc khải cho con như một cuộc viếng thăm công cộng, như trong trường hợp của những năm này. Hãy để cho lời mời gọi của Mẹ vào sâu trong Trái Tim và linh hồn các con. Cám ơn các con đã vâng lời Mẹ trong những năm qua - đức tin và sự trung thành của các con.”

“Sẽ có thêm những phép lạ hôm nay và trong trong năm tới.”

“Hỡi các con hãy lòng hiểu rằng, bản đồ của thửa đất này biểu hiện cuộc hành trình của linh hồn trong sự thánh thiện và Những Trái Tim Liên Kết.”

“Trước tiên linh hồn được lôi kéo vào Sự Thương Khó của Ta và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội [biểu hiện ở Hồ Nước Mắt,] nơi đó họ được đền nhiều khuyết điểm hiển nhiên nhất. Sau đó họ sẽ đi theo sự hướng dẫn của các thiên thần – như biểu hiện nơi phần đất Hồ các Thiên Thần. Họ sẽ được nhiều ơn để đi sâu hơn vào Trái Tim Ta và vào trong Tình Yêu Thiêng Liêng, nơi Trái Tim của Con Mẹ. Ðiều này biểu hiện ở Suối Maranatha trên phần đất. Cuối cùng, thể theo Thánh Ý Chúa , họ sẽ đến Cánh Ðồng Chiến Thắng, Trái Tim Liên Kết của chúng ta và Khải Hoàn. Hãy hiểu rằng mỗi khải hoàn và chiến thắng đều bao phủ bởi Con Ðường Thánh Giá. Và như thế ở phía sau phần đất các con có Chặng Ðàng Thánh Giá.”

“Các con thân mến, hãy đến và vào sâu trong Trái Tim của chúng ta như Mẹ dẫn dắt các con - như Con Mẹ mong muốn.”

“Hôm nay, là lần cuối cùng trên phần đất này, Mẹ sẽ trở về Thiên Ðàng và mang theo với Mẹ linh hồn của tất cả bà con của những người ở đây đang ở trong Luyện Ngục. Và chúng ta sẽ chúc phúc cho các con với On Phúc của Trái Tim Liên Kết.”

NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 1999

(Riêng cho Maureen)

Toàn thể Thiên Ðàng vui mừng khi các Linh Hồn trong Luyện Ngục được giải thoát.

Ðức Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu. Thiên thần của Mẹ, toàn thể thiên đàng vui mừng hôm nay với các linh hồn được giải thoát khỏi Luyện Ngục hôm qua. Họ lên với Mẹ khỏi khói và tro vào trong vinh quang, ánh sáng, và bình an. Con đã đến cám ơn Mẹ, nhưng Mẹ đã đến để cám ơn con vì con đã can đảm tuyên xưng Thông Ðiệp này cho thế giới đầy nghi nan và rắc rối. Con có nhiều người ủng hộ trên Thiên Ðàng hôm nay.”

 

NGÀY 5 THÁNG 5 NĂM 2002

Thông Ðiệp Hàng Tháng cho Mọi Quốc Gia

(Thông Ðiệp này được ban làm nhiều phần)

Chúa Giêsu và Ðức Mẹ ở đây với Trái Tim phơi bày. Ðức Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”

Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Một lần nữa Ta đến đê nói với thế giới sai lầm trong trái tim gây ra đủ loại vấn đề các con đang đối diện hôm nay. Tất cả những sai lầm diễn tiến vì thiếu Tình Yêu Thánh Thiện.”

“Những ngày này tương lai thế giới bấp bênh trên bờ tai họa. phải, nhân loại kiêu hãnh từ khước lời mời gọi hoán cải của Ta qua những thong điệp của Tình Yêu Thánh Thiện. Tính lãnh đạm và sự thỏa hiệp đã thiêu đốt tâm hồn của những nhà lãnh đạo quan trọng và đa số dân chúng trên thế giới.”

“Và như thế, Ta mời gọi những tín hữu còn sót lại những người được hình thành trong Trái Tim của Mẹ Ta, hãy tự trang bị vũ khí. Trong thế giới có tên ác nghiệt thiếu văn hóa với tình yêu ích kỷ mà chúng ta phải chiến đấu bằng việc cầu nguyện và hy sinh. Hãy cầm lấy chuỗi Kinh Mân Côi và cầu nguyện để Tình Yêu Thánh Thiện chiến thắng trong tâm hồn và trên thế giới. Tình Yêu Thánh Thiện là sự chiến thắng và đánh bại kẻ thù.”

“Các con phải nhận thức rằng căn bệnh ích kỷ là một căn bệnh tinh thần ăn mất trái tim thế giới và đã chọc thủng Trái Tim của giáo Hội Ta trên trái đất. Mẹ Ta, đau khổ vì những linh hồn hư mất và sự suy đồi con người gọi xuống trên họ, đã lấy đi lời thỉnh nguyện này - chiến thắng của Tình Yêu Thánh Thiện trong tâm hồn - của các Linh Hồn Thánh trong Luyện Ngục. Các Ðấng cầu nguyện với cá con, cùng với Giáo Hội Chiến Thắng trên Thiên Ðàng.”

“Ta nói với con cách nghiêm túc rằng, ý muốn của con người và ý muốn của thế giới sẽ không bao giờ để ý tới Thánh Ý Chúa cho đến khi căn bệnh ích kỷ bị trừ tiệt căn giữa họ. Việc chữa trị - phương dược – cho căn bệnh này là Tình Yêu Thánh Thiện. Giá của sự chủng ngừa bệnh này là phó thác tính ích kỷ. Chỉ có sự đầu phục hoàn toàn của thế giới mới kéo họ trở về trong sự hài hòa với Thánh Ý Chúa Cha.”

“Hỡi anh chị em, các con đừng ngạc nhiên khi Ta nói với các con về giải pháp cho tất cả những vấn đề của nhân loại - vấn đề của Giáo Hội và trong thế giới rộng lớn – dựa vào sự hoán cải qua Tình Yêu Thánh Thiện. Vì những gì làm cho thế giới đau khổ là do tinh thần hư hỏng, và giải pháp duy nhất là tinh thần canh tân và hoán cải qua Tình Yêu Thánh Thiện.”

“Hôm nay chúng Ta chúc lành cho các con với Ơn Phúc của Những Trái Tim Liên Kết.”

 

NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2006

“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.”

“Thật dễ dàng để các Linh Mục, Giám Mục và ngay cả Hồng Y ở lại lâu năm trong Luyện Ngục. Họ được trao cho trách nhiệm lớn lao trong thế giới là hướng dẫn đàn chiên trong đức tin. Một số không còn là Công Giáo nữa. Lương tâm của các ngài mù lòa bởi tư ái. Các Ngài tin những gì thuận lợi nhất để tin.”

“Con hỏi về yếu tốt hời gian trong Luyện Ngục. Như các con biết, không có thời gian và không gian trên Thiên Ðàng. Nhưng đó là Thiên Ðàng. Luyện Ngục và Hỏa Ngục còn bị vướng trong vương quốc của thời gian trong thế giới. Trong Luyện Ngục hàng trăm năm các linh hồn nói rằng họ ở đó hàng trăm năm. Các linh hồn bị giam giữ ở đó cho đến khi họ được giảo thoát lên Thiên Ðàng.”

 

“Có một số tội của các Linh Mục, Giám Mục và Hồng Y (ngay cả một số Ðức Giáo Hoàng), ở trong Luyện Ngục vì:

 Tội lỗi đối với Sứ Mạng:

- Không khuyến khích việc Chầu Thánh Thể, đọc kinh Mân Côi và lòng sùng kính các Thánh, cho con chiên.

- Không giảng dạy chống lại tội lỗi, đặc biệt là tội phá thai. Công việc của các ngài là vạch trần bóng tối.

- Không nhận thức được sự hiện diện và hoạt động của Satan – vài vị không tin là có hắn.”

- không cổ võ bí tích Giải Tội và tăng thêm giờ nếu có thể.

- Không giảng dạy chống lại những tội phạm đến Bí Tích Thánh Thể.

- Giảng dạy và hành động chống lại những tường trình về những cuộc hiện ra, ngay cả khi không bao giờ được nghiên cứu và dâng nhiều hoa quả. Họ là những người, trong nhiều trường hợp, tự làm cho mình trở nên kẻ đối nghịch với Thiên Ðàng.

- Không mặc y phục linh mục nơi công cộng. Họ không được mời gọi phải trà trộn với thường dân, nhưng phải đứng riêng để tội nhân có thể nhận ra các ngài.”

“Tội trọng đối với sứ mạng trong Giáo Hội trong những ngày này là thất bại khi đương đầu với tội xách nhiễu tình dục trẻ em như phải đương đầu. Ðó là tội trọng. Thủ phạm cần phải được sa thải khỏi vai trò linh mục, không kể đến chức vụ cao như thế nào trong Giáo Hội. Từ chối sự thật này thì nghiêm trọng như chính tội trạng đó.”

“Mãi đến lúc này, Ta vẫn còn nói khéo về tội về Sứ Mạng. Ðây là cách khác mà người ta thất bại đối với Ta trong ơn gọi tu trì.”

 

“Họ đặt trọng tâm trên công lý xã hội thay vì sự thánh thiện cá nhân. Sự thánh thiện cá nhân phải đi trước. Công lý của xã hội là hoa quả của sự thánh thiện của cá nhân. Một số vị thường giảng dạy công lý xã hội mà không bao giờ nói đến nhân đức, sự thánh thiện, cấu nguyện hay các bí tích.”

“Những người có quyền trong Giáo Hội nên hướng dẫn như Ðấng Chăn Chiên Nhân Hậu – không phải là người điều khiển – nhưng là một người đầy tình thương. Linh hồn hư mất từng giây phút vì những tội mà Ta đang trình bày. Những ai không ngã vào án phạt đời đời thì trải qua thời gian lâu năm trong Luyện Ngục. Nhiều, nhiều trăm năm trong Luyện Ngục khi họ không làm bổn phận với tấm lòng, và hậu quả đã khiến cho vô số người lầm lạc.”

 

“Ta biết con sợ khi công bố những điều này. Con sợ phê bình những người Ta đến để sửa đổi họ. Nhưng con không được giữ lại. Làm như thế sẽ mất lòng Ta nhiều và làm mất ơn cứu độ của nhiều người. Mỗi người, trong khiêm hạ, cần được phê bình xây dựng. Thông Ðiệp này dành cho những người đấu tranh giành được nhiều thắng lợi.  Nếu họ là đối tượng của nó, đó là vì họ nhìn thấy mình trong những lời này. Ta ban cho con sự can đảm Thánh để công bố Thông Ðiệp này cho công chúng.”

 

NGÀY 4 THÁNG 8 NĂM 2006

Lễ Thánh John Vianney

Chúa Giêsu và Ðức Mẹ ở đây với Trái Tim phơi bày, và Thánh John Vianney ở phía trước các Ngài.

Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.

Ðức Mẹ và St. John Vianney nói: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”

Chúa Giêsu phán: “Các con thân mến, vị Thánh này muốn cho các con biết tôi lỗi giữ các linh hồn nơi Luyện Ngục trong thời gian lâu dài nhất là tội về xác thịt. Kế đến là tội do miệng lưỡi và sau đó là – tinh thần kiêu ngạo. Như thế, hãy tránh xa tất cả những thứ này và sống đời đơn giản; con sẽ thấy Thiên Ðàng sớm hơn những người khác.”

 “Chúng ta chúc lành cho các con với Ơn Phúc của Những Trái Tim Liên Kết.”

 

NGÀY 6 THÁNG 8 NĂM 2006

TINH THẦN KIÊU NGẠO - LUYỆN NGỤC

Thánh John Vianney phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”

“Hôm nay ta đến để giúp các con ý thức được tại sao tinh thần kiêu ngạo là một hành vi giữ các linh hồn thật lâu trong Luyện Ngục. Loại kiêu ngạo này giữ cho người ta tin tưởng vào họ và ý riêng của mình hơn là Thần khí Chúa Ðấng là Sự Thật.”

“Tinh thần kiêu ngạo gây hậu quả trong việc phân định sai lầm, phán đoán vội vã, lý thuyết phóng túng và một tinh thần trì độn khi xét đoán lương tâm mình. Mọi lạc giáo trong lịch sử đều là sản phẩm của tinh thần kiêu ngạo. Loại kiêu ngạo này đưa linh hồn tin tưởng rằng họ luôn luôn đúng - mọi người chống lại họ đều sai. Cùng cách thức đó, anh ta đóng kín mình khỏi lời phê bình xây dựng.”

“Hỡi các linh hồn, trong khiêm nhường, các con hãy nhận thức rằng tất cả mọi tinh thần đến từ một mình Chúa, và nó chỉ thích ứng với một người như ơn sủng được xử dụng để tôn vinh và vinh danh Chúa nhiều hơn. Như vậy đối với mọi món quà và năng khiếu. Thật điên rồ khi nhìn nhận nó theo cách khác.”

“Khi linh hồn tin tưởng quá nhiều vào mình, anh ta bắt đầu xử dụng những gì Chúa ban theo chiều hướng hủy diệt chính mình.”

 

NGÀY 2 THÁNG 11 NĂM 2006

Thánh Thomas Aquinas phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”

“Ta đến để giúp các con hiểu rằng Thiên Ðàng là Thánh Ý Chúa cho mỗi linh hồn. Không ai cư ngụ trong Thiên Ðàng ngoài Thánh Ý Chúa. Trong thời gian bị giam hãm  - có thể nói là trong thế giới – linh hồn được mời gọi kết hợp với Thánh Ý Chúa trong mỗi hơi thở. Sự kết hiệp với Thánh Ý Chúa trong Tình Yêu Thiêng Liêng là sự bình an của linh hồn. Vì thế, trong mọi sự - lớn hay nhỏ chúng ta mang với sự bất an – thì trái ngược với Thánh Ý Chúa.”

 

“Như thế, ta giục mỗi người, hãy nên một trái tim, hiệp nhất trong tình yêu. Hãy xem chiến tranh chống lại sự kết hiệp trong Tình Yêu Thiêng Liêng là chống lại Thánh ý Chúa Cha, vì sự bất hòa không bao giờ đến từ Chúa nhưng luôn luôn cắm rể nơi ma quỷ. Với Chúa, không có gì che đậy trong bóng tối, vì Ánh Sáng của Chúa vươn tới mọi trái tim như Ánh Sáng Sự Thật.”

 

“Nhiều người trải qua hàng năm dưới Luyện Ngục vì gieo rắc sự bất hòa bằng miệng lưỡi của họ. Hãy tôn trọng mỗi người và đừng bao giờ nói, hay làm bất cứ điều gì hủy diệt danh dự của người khác. Ðừng chú ý đến những người hổ trợ hay không đồng ý với con; chỉ tìm kiếm phần thưởng của sự kết hiệp với Thánh Ý Chúa.”

 

NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2006

Thánh John Vianney phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”

“Khi các con đi qua thời gian  vào nơi vĩnh cửu, mọi sự con làm vì Tình Yêu Thánh Thiện sẽ đi với con, và Chúa Giêsu mỉm cười vì những điều này. Trong quá khứ - tội lỗi của con và những hành động vô ý thức - phải ủy thác vào Lòng Thương Xót Chúa. Ở nơi vĩnh cửu các con sẽ thấy trọn cuộc đời mình được dệt bằng Bàn Tay Chúa để mang đến cho các con ơn cứu độ.”

“Những linh hồn chọn lựa sự hủy diệt (vì các linh hồn tự kết án mình bởi động lực của chính họ trong đời sống) đã thấy rằng họ đã hoang phí nhiều giây phút hiện tại và nhiều ơn sủng.”

“Hôm nay ta đến để nhắc nhỡ các con rằng những chọn lựa từ giây phút này sang giây phút khác xác định định mệnh của các con. Hãy phó thác mọi sự cho Tình Yêu Thánh Thiện.”

Luyện Ngục đầy dẫy những người chỉ sống cho chính mình.”

 

Làm sao để đem các linh hồn ra khỏi luyện Ngục

NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 2002

Thông Ðiệp Hàng Tháng cho Mọi Quốc Gia

(Thông Ðiệp này được ban làm nhiều phần)

Chúa Giêsu và Ðức Mẹ ở đây. Tia sáng trắng và vàng bao quanh các Ngài. Ðức Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”

Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Hỡi anh chị em, các con tụ họp hôm nay ở nơi chốn của ơn huệ Thiên Ðàng vì nhiều lý do. Một số tới để vinh danh Mẹ Ta; người khác là để tìm kiếm sự đáp lời để cố tìm cho được – sau khi dâng ý nguyện. Một số chỉ tới vì tò mò.”

“Nhưng hôm hay Ta lại đến để tìm kiếm sự giúp đỡ của các con. Thế giới đau khổ vì nhiều mâu thuẫn do động lực của tính ích kỷ trong lòng. Khi nào con người đặt mình trước Chúa và tha nhân, thì sự hài hòa giữa Thiên Chúa và con người bị tổn hại. Vì thế mà các con có thời tiết bất thường - thường phải trả giá bằng tài sản và mạng sống. Vì thế mà các con đau khổ vì sự vi phạm và chiến tranh ở trong tay một số người. Bây giờ các con bắt đầu nhận thức được những công việc bí mật phải làm đang ở trong trái tim đen tối trong những người lãnh đạo trong chính phủ, lãnh đạo trong Giáo Hội và ngay cả những kinh tế gia.”

“Hôm nay Ta đến để đòi hỏi mỗi linh hồn hoàn toàn hoán cải qua

Tình Yêu Thánh Thiện. Ðừng nghe những người xem thường sự thánh thiện. Ðừng bị lay chuyển bởi những ai mắng nhiếc những thong điệp được ban cho ở đây, vì khi làm như thế là các con mắng nhiếc phúc âm. Các con không cần phải có những người thế lực cao chứng nhận để đón nhận tình yêu của Chúa và anh em trong

Trái Tim của các con. Nhưng các con cần cuộc hành trình tâm linh của Những Trái Tim Liên Kết. Ta cần con truyền bá Thông Ðiệp này –tin nơi Thông Ðiệp này - sống Thông Ðiệp này.”

“Thế giới đã và đang được ban cho mọi tài nguyên, tiềm năng và ơn sủng để sống trong bình an và hài hòa với Thánh Ý Chúa. Quá nhiều người - những người ở địa vị cao có thể đặt lại hướng đi cho tương lai - tiếp tục chọn lựa chống lại tình yêu. Vì thế, hố thẳm giữa Thiên Ðàng và trái đất rộng thêm.”

“Hôm nay Ta đến để kêu gọi mỗi linh hồn đi vào trong ánh sáng sự thật. Hãy để cho Tình Yêu Thánh Thiện soi sáng Trái Tim các con. Hãy vào trong ánh sáng.”

“Ta đã đến cách đặc biệt để đòi hỏi các con cầu nguyện và thực thi việc sám hối. Hãy làm việc này cách riêng cho những linh hồn tội nghiệp nơi Luyện Ngục, vì đây là những linh hồn đã vào trong Căn Phòng Thứ Năm của Những Trái Tim Liên Kết.”

“Ta mời gọi các con hãy can đảm khi trở về nhà và chú tâm đến căn nguyên việc truyền bá Thông Ðiệp Tình Yêu Thánh Thiện và Tình Yêu Thiêng Liêng này.”

“Chúng ta chúc lành cho các con với Ơn Phúc của Những Trái Tim Liên Kết.”

 

NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2002

“Ta đến với các con, Chúa Giêsu, Giáng Thế. Chúng ta sắp bước vào năm mới. Trong năm tới sẽ có chiến tranh ở nhiều biên cương. Nhưng cuộc chiến liên tục là cuộc chiến diễn ra trong những  tâm hồn. Ðây là cuộc chiến phát sinh giữa con người và quốc gia nếu ma quỷ chiến thắng.”

“Nếu trái tim chọn Chúa và Giới Răn yêu thương, các con sẽ có hòa bình. Ðó là lý do Satan chống lại những Thông Ðiệp cách kịch liệt và dưới hình thức (guise) tốt. Hắn không muốn thế giới yêu thương, nhưng thù ghét. Kẻ nghịch tìm kiếm sự hủy diệt cho các con.”

“Nhưng Ta đến với các con để tìm kiếm sự giúp đỡ. Ta cần sự hợp tác của mỗi người với ơn sủng. Hãy đọc Kinh Mân Côi và cầu xin sự bình an trong tâm hồn. Hãy làm giờ Thánh trước sự Hiện Diện Thật của Ta.”

 

Ích Lợi khi Giờ Thánh được làm tốt

“Sau đây là những lợi ích khi Giờ Thánh được làm tốt.”

“Khi các con đặt những ý chỉ cầu nguyện dưới chân bàn thờ, các thiên thần sẽ mang chúng lên Thiên Ðàng.”

“Khi các con làm giờ Thánh và đọc Kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Kinh Sáng Sáng Danh theo ý chỉ của Ðức Thánh Cha thì những hình phạt do tội lỗi của các con được thuyên giảm. Hay, nếu con dâng những kinh này, nhưng nhường những ơn sủng này cho các linh hồn trong Luyện Ngục, họ sẽ được giải thoát.”

“Thực hành việc làm giờ Thánh mỗi ngày mang sự thật đến ánh sáng và xua tan bóng tối.”

“Ta lôi kéo vào trong Thánh Tâm Ta những ai quý trọng sự Hiện Diện Thật của Ta. Họ sẽ được lôi kéo nhanh chóng vào những

Căn Phòng của Những Trái Tim Liên Kết. Ta sẽ soi sáng lương tâm, làm cho họ khó cưỡng lại Ta.”

“Hãy mặc khải.”

 

NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 1999

“Các con yêu dấu, Ta là Chúa Giêsu, Giáng Thế.  Ta đến để giúp các con hiểu được giá trị của giây phút hiện tại. ta không đòi hỏi những hành động anh hùng và hành động đạo đức trong mỗi và mọi khoảng khắc trong đời sống như ý nghĩa của ơn cứu chuộc. Ta đòi hỏi các con phó thác cho lề luật yêu thương. Ðây là con đường giao hòa với Tạo Hóa. Loài người đã đánh mất cái nhìn về sự thật này. Hôm nay Ta đến để canh tân mọi trái tim trong sự phó thác cho Tình Yêu Thánh Thiện.”

“Hãy lấy ví dụ một Kinh Kính Mừng. Nếu nó được đọc với trái tim yêu thương sẽ mang lại sức mạnh để hoán cải một linh hồn, chấm dứt chiến tranh, giải thoát linh hồn khỏi Luyện Ngục, và ngay cả thay đổi được tương lai thế giới. Vậy hãy biết rằng tình yêu trong trái tim các con khi cầu nguyện sẽ xác định sức mạnh của sự cầu nguyện.”

“Giả sử như con làm một việc hy sinh lớn lao với sự ơ hờ lãnh đạm. Ta sẽ tôn vinh một sự hy sinh nhỏ nhặt, kín đáo được làm với Tình Yêu Thánh Thiện hơn nhiều!”

“Nếu con phó thác cho Ta mọi sự con có, nhưng làm nó với lòng ganh tỵ hay màu mè và khoe khoang, Ta sẽ không vinh danh những hy sinh đó hơn một Kinh Kính Mừng dâng lên trong nơi thinh lặng của trái tim đầy tình yêu của các con.”

 

“Ðừng thất vọng với sự thật này. Ðừng làm tiêu tan những gì các con cho Ta, nhưng luôn luôn cho với tình yêu. Ðây là chìa khóa để hoàn thành nhiều điều tốt và ở lại trong Thánh Ý Chúa Cha. Hãy mặc khải.”

 

NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1999

“Ta đến để nói với các con về việc cầu nguyện, đặc biệt là đọc Kinh Mân Côi. Ta là Chúa Giêsu, Giáng Thế. Nhiều người đầu phục trong cầu nguyện mà không có tình cảm trong trái tim họ. Ðiều đó làm yếu đi kinh nguyện, làm cho nó giảm giá trị. Thay vào đó, hãy đệm vào kinh nguyện bằng cách hồi tưởng lại tình yêu các con có trong trái tim cho Ta và Mẹ ta. Ðiều này cho phép Ta tuôn đổ những ơn sủng tuyển chọn nhất trên các con và vào trong đời sống của các con.”

“Cầu nguyện có tác dụng chồng chất. Ta biết trước thời gian bao nhiêu kinh nguyện sẽ được dâng lên cho mỗi ý chỉ. Vì thế, con không bao giờ biết rằng chỉ thêm một Kinh Kính Mừng sẽ mang lại những gì. Một Kinh Kính Mừng đọc với trái tim yêu thương có sức mạnh để chấm dứt chiến tranh, mang thiên nhiên vào sự hài hòa với chương trình của Chúa, hoán cải một tội nhân, cứu một ơn gọi, giải thoát một linh hồn khỏi Luyện Ngục, và thay đổi tương lai mãi mãi. Vậy, hãy nghĩ xem, sức mạnh của nguyên Chuỗi Kinh Mân Côi được đọc với tình yêu.”

“Satan biết rằng Chuỗi Kinh Mân Côi là vũ khí khiến hắn bại trận. Ðó là lý do tại sao hắn làm nản chí việc xử dụng nó. Mỗi khi các con đọc một Kinh Kính Mừng từ trái tim, ma quỷ yếu đi mãi mãi trong một số lãnh vực và trong một số linh hồn.”

“Vậy, chúng ta không bao giờ nản chí trong việc đọc Kinh Mân Côi. Khi trái tim các con đầy chia trí, hãy hiểu rằng kẻ nghịch kinh sợ lời nguyện của các con.”

“Trái Tim Mẹ được an ủi bởi cố gắng cầu nguyện. Mẹ mang ơn những ai kiên trì trong chương trình (regime) cầu nguyện mặc cho sự chống đối. Hãy mặc khải.”

 

NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2005

Thánh Thomas Aquinas phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”

Ta đến để cho các con hiểu biết sâu sắc hơn về đời sau. Sự thưởng phạt của mỗi linh hồn – những trường hợp có thể xảy ra – cũng như mỗi cá nhân và mỗi giây phút hiện tại trong đời sống. Không có hai linh hồn nghiệm thấy Thiên Ðàng cùng một cách thức như nhau, vì không có đời sống nào trên thế giới đáp trả lại cùng một cách thức với ai cả. Luyện Ngục và Hỏa Ngục cũng cá biệt cho mỗi linh hồn.”

“linh hồn càng tìm kiếm sự an ủi trong đời sống trên thế gian, thì niềm vui trên Thiên Ðàng của họ càng giảm sút. Mặc dầu vậy, mỗi linh hồn cảm thấy hạnh phúc tràn đầy khi họ có thể ở trên Thiên Ðàng. Tình yêu linh hồn đền đáp lại với ơn sủng xác định đời sống vĩnh cửu của họ. Nếu họ được ban ơn để giúp người khác nhưng chỉ chọn để phục vụ mình, anh ta sẽ gặt hái ít phần thưởng trong đời sống vĩnh cửu. Những ai chọn Hỏa Ngục khi lợi dụng những tình huống trong đời sống để phục vụ cho chính mình. Họ yêu mến tội lỗi hơn Chúa và anh em. Bằng cách này họ tự kết án phạt đời đời cho mình.”

“Chúa ước muốn mọi linh hồn được cứu. Vì lý do đó Ngài ban Con Một Yêu Dấu vào trong thế giới như Hy Lễ Chiên Con. Chúa không muốn xem xét tỉ mỉ mỗi linh hồn với những tội lỗi hay khuyết điểm nhỏ nhặt để kết án. Ngài nhìn với Con Mắt Nhân Từ trong mỗi giây phút hiện tại họ trải qua dưới thế - luôn luôn tìm kiếm Tình Yêu Thánh Thiện trong trái tim họ.”

“Mỗi giây phút là một cơ hội để yêu thương Chúa và anh em nhiều hơn và, như thế, các con sẽ lãnh nhận phần thưởng sâu xa hơn trên Thiên Ðàng,”

NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2005

Thứ Hai Phụng Vụ Hội Trái Tim Liên Kết

Chúa Giêsu ở đây với Trái Tim phơi bày. Ngài phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.

“Hỡi anh chị em, mục tiêu của mỗi giây phút hiện tại trong đời sống là để vượt qua những thói hư tật xấu và thiếu xót gây ra bởi tính tự ái để các con có thể đi sâu hơn vào Trái Tim Ta và được vào nơi chốn tốt đẹp trên Thiên Ðàng. Vì thế các con được trao cho thử thách, chiến thắng, nỗi buồn và niềm vui.”

“Bây giờ là thời gian tốt để vượt qua một khuyết điểm hay tật xấu trong tính tình vì các con không muốn trải qua thời gian dài trong Luyện Ngục, nhưng nó cao quý hơn bởi vì khi vượt qua được những thiếu xót hay thói hư tật xấu vì yêu mến Ta. Ta sẽ đổ đầy Trái Tim các con với Ngọn Lửa Tình Yêu của Ta.”

“Ðêm nay Ta chúc lành cho các con với Ơn Phúc Tình Yêu Thiêng Liêng của Ta.”

NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 2005

Lễ Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Thánh Therese phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”

“Hãy viết xuống những gì Ta nói với con, hỡi con. Ðây là công thức của những hy sinh tốt đẹp.”

“Trước tiên và trước hết, sự hy sinh phải dâng lên từ trái tim đầy tình yêu. Nếu không, thì những gì phó thác cho Chúa được cho đi chỉ một nữa tấm lòng. Sự hy sinh chỉ có giá trị tương đương với chiều sâu của tình yêu mà nó dâng lên. Nếu đặt nó cách khác, nếu sự hy sinh là một miếng ăn ngon, nó sẽ chỉ tốt như thành phần dùng để chế biến nó.”

“Mọi sự hy sinh được làm cách không kiên nhẫn, giận dữ hay với chút ít Tình Yêu Thánh Thiện, công nghiệp của linh hồn chỉ an ủi đôi chút trong đời sống này, phần thưởng đời sau, và có thể là phải trải qua thời gian lâu dài nơi Luyện Ngục.”

“Luôn luôn phục vụ Chúa và anh em như đứa trẻ chỉ làm với mục tiêu là làm hài lòng cha mẹ vì yêu mến mà thôi.”

 

NGÀY 5 THÁNG 10 NĂM 2005

Thông Ðiệp Hàng Tháng cho Mọi Quốc Gia

(Thông Ðiệp này được ban làm nhiều phần)

Chúa Giêsu and Ðức Mẹ ở đây với Trái Tim phơi bày. Ðức Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.” Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.”

Chúa Giêsu: “Ta đến như luôn luôn, để thay đổi trái tim của thế giới qua Tình Yêu Thánh Thiện và Tình Yêu Thiêng Liêng. Thật vậy, đây là mục tiêu duy nhất khi ở giữa các con. Ðây là lý do Thiên Ðàng liên lạc với trái đất ở phần đất này. Ðó là nguyên nhân của mọi phép lạ và ơn sủng ở đây nơi phần đất được tuyển chọn này - để thay đổi tì tưởng, lời nói, việc làm của tất cả mọi người trong Tình Yêu Thánh Thiện.”

“Sẽ không có giọng điệu của cuộc tranh cải về đạo đức chống lại Sứ Mạng này nếu các con là người Kitô hữu đích thực, hay nếu như các con nói rằng các con yêu mến Chúa và anh em. Tình Yêu Thánh Thiện không chống lại Kitô hữu hay những giảng dạy –cả về luân lý hay giáo lý. Vậy thì, tại sao lại có những người chống lại nói bằng lời nói và hành động? Ðừng đứng ở phía sau mà chờ. Ta, là Chúa Giêsu, đang mời gọi con.”

“Ðức Chúa Cha ban ơn huệ cho những ai đến đây trong thời gian phan phát đầy ơn sủng. Nhiều người đến đây cảm nghiệm được sự soi sáng lương tâm. Một số khác sống đời Thanh Luyện trên thế giới, sẽ đi thẳng lên Thiên Ðàng sau khi chết. Những người chỉ biết Ta.”

“Thời gian ơn sủng kéo dài bao lâu chỉ có mình Cha Ta biết. Trong thời gian này nhiều phép lạ sẽ xảy ra ở đây, và nhiều người hơn nữa sẽ làm chứng mạnh mẽ cho sự thật của những Thông Ðiệp này. Khi thời kỳ ơn sủng kéo dài chấm dứt, tất cả trái đất sẽ khóc than và tiếc nuối. Nhưng Ta sẽ vẫn ở với các con, với những ai sống trong Tình Yêu Thánh Thiện sẽ ở dưới Áo Choàng Bảo Vệ của Mẹ. Vì thế, đừng sợ, nhưng hãy xử dụng tốt thời gian các con đang có.”

“Trong thời gian này có nhiều trái tim được trao cho tinh thần kiêu hãnh. Ðó là những người suy nghĩ, nói năng và hành động như không thể đáp lại lời Ta. Hãy nhớ rằng, nếu các con không ở với Ta, thì các con chống lại Ta. Nếu các con ở trong địa vị ảnh hưởng lên tinh thần của người khác, các con có thể đáp lại lời Ta cùng với nhiều linh hồn nữa. Ðừng nghĩ cách khác.”

“Trái tim chân chính không thể bỏ qua bức tượng khỏa thân trong nhà thờ, thực hành việc huyền bí như gặp gỡ reiki hay bất kỳ nhân vật Thời Ðại Mới nào. Khi nói chống lại cái gì, nhưng không hành động chống lại nó khi các con có thể dừng lại được, cũng giống như bỏ qua nó. Trái tim hai lòng có tội trước Mắt Ta. Nếu các con nhạy cảm với Lời Ta, đó là vì các con nhận ra rằng các con có tội. Ta đến để chữa lành tội nhân và mang họ vào trong Tình Yêu Thánh Thiện.”

“Một số người đến đây với những ý chỉ trong lòng - những yêu cầu họ ước muốn được xin Mẹ Ta hay chính Ta. Hãy hiểu rằng khi cầu nguyện, các con sẽ nhận được câu trả lời trong trái tim mình. Những lời nguyện xin cho sức khỏe tốt hay thành công về tài chánh cần có sự chấp thuận bởi Thánh ý Chúa Cha. Một số sẽ được chữa lành - một số vấn đề phải điều trị, nhưng không phải tất cả đều thể theo ý con người.

“Xin vui lòng hiểu cho rằng những kế hoạch của Satan hoàn toàn là để hủy diệt hành tinh, đức tin và sự sống. Nhưng Ta đã và đang đến với các con với giải pháp là hệ thống Tình Yêu Thánh Thiện khắp nơi trên thế giới. Ðiều này sẽ cho các con sức mạnh để vượt qua kẻ thù, canh tân đức tin, tăng cường những người Trung Thành Còn Lại, thay thế văn hóa sự chết với sự sống và loại bỏ những thảm họa có thể tàn phá cả một vùng trên hành tinh này.”

 

“Vậy, điều đó tùy thuộc vào các con. Các con có được ơn huệ với thời gian bên cạnh. Chúng ta không biết bao lâu, nhưng các con phải xử dụng nó tốt nhất trong khả năng của các con. Ðây là phần đất, Ta đang tăng cường cho những người Trung Thánh Còn Lại – và như thế, hãy đến đây.”

“Chúng ta chúc lành cho các con với Ơn Phúc của Những Trái Tim Liên Kết.”

NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 2006

Thánh Thomas Aquinas phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”

“Ta de để giải thích xa hơn về Thiên Ðàng cho các con. Những ai vào Thiên Ðàng đều sống trong Thánh Ý Chúa. Một số phải đau khổ trong Luyện Ngục để đạt được mục tiêu này. Nhưng Căn Phòng Thứ Sáu – Vâng Căn Phòng Thứ Sáu – dành cho các thánh lớn nhất.”

Luyện Ngục không chuẩn bị cho linh hồn vào Căn Phòng này, nhưng dừng lại ở việc thấm nhuần Thánh Ý Chúa. Các Thánh trong Căn Phòng Thứ Sáu được vào nơi ước ao này  khi ở trên trái đất. Ðó là căn phòng quý giá mà không phải vị thánh nào cũng được nhận vào cung thánh đó.”

“Có những vị thánh tử đạo và các vị thánh khác ở nơi cao trong Căn Phòng Thứ Năm – vì có những thứ tự ưu tiên nhất định trong mỗi Căn Phòng - tất cả tùy theo công nghiệp. Vậy, những vị thánh này, ở rất gần với Căn Phòng Thứ Sáu mà không được phép vào.”

 

“Con không thể hiểu dược điều này trừ khi con hiểu được thời điểm hiện tại quy chiếu với phần thưởng đời đời. Trong Lòng Thương Xót Chúa, làm một với Tình Yêu của Ngài, tội lỗi được tha khi Trái Tim sám hối. Hình phạt cũng được tẩy xóa qua những ơn xá nhất định. Mặc dù vậy, sự sâu xa mà linh hồn thấm nhuần trong Trái Tim Ngài và nên một với Thánh Ý Chúa khi còn ở trên trái đất, xác định việc thu nhận vào Căn Phòng Thứ Sáu.”

“Nói cách khác, Trái Tim phải được thấm nhuần trong Thánh Ý Chúa khi còn ở trên trái đất. Có ít người đạt được điều này, và rất ít người trong thế giới hôm nay.”

Sùng Kính Năm Vết Thương Thánh của Chúa Kitô

Ðọc năm lần, mỗi lần trên một Vết Thương:

Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến và kính tôn Vết Thương Thánh… mà công nghiệp đã cứu chuộc con.

Chúa Giêsu đã phán: “Hãy dạy cho dân Ta hãy tôn kính những vết thương của Ta trong việc này. Ta hứa mỗi khi kinh nguyện này được đọc, một giọt Máu Châu Báu Ta sẽ rơi trên linh hồn đau khổ trong lửa Luyện Ngục.”

NGÀY 2 THÁNG 4 NĂM 1999

Ta là Chúa Giêsu, Giáng Thế. Em gái, hôm nay, Ta đến để giúp các con hiểu được rằng Ta đã đau khổ và chết 2,000 năm rồi, Ta vẫn chịu đóng đinh trong thế giới hôm nay. Trước hết, Ta vẫn tiếp tục làm hy lễ trong Thánh Lễ. Ðây không phải là thức ăn, nhưng là hy lễ. Ðây không phải được nhấn mạnh như những người hiện đại, khi họ thích tách rời Thiên Tính Ta và hy lễ tình yêu khỏi khái niệm về Thánh Lễ.”

“Hy lễ của Ta trong 2,000 năm nay chính là Tình Yêu Thiêng Liêng, hôm nay Ta đến với con trong Bí Tích Tình Yêu Thiêng Liêng."

“Cha vẫn chịu đóng đinh trên thế giới trong mỗi tội phạm chống lại người vô tội – trong mỗi vi phạm chống lại quyền con người - thật vậy, trong mọi vi phạm chống lại chính Tình Yêu Thánh Thiện.”

 

“Lần đóng đinh đầu tiên đã là sự chống lại Tình Yêu Thiêng Liêng. Hôm nay, mỗi vi phạm đến Tình Yêu Thánh Thiện cũng làm bị thương và hành hạ Tình Yêu Thiêng Liêng .”

“Hãy gieo rắc tình yêu trong thế giới chung quanh các con. Ta sẽ giúp các con, vì Ta không thể trì hoãn Sứ Mạng này. Ta sẽ chúc lành cho những cố gắng của các con.”

 

Ðức Giám Mục Horstmann:

Tình chất nguyên thủy của Luyện Ngục

NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2006

“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.”

“Ta gởi vị Giám Mục này (nguyên Giám Mục của Cleveland 100 năm trước - Ðức Cha Ignatius Horstmann) cho các con, như các con là công cụ của việc giải thoát Ngài ra khỏi Luyện Ngục. Ngài sẽ có nhiều điều để nói với các con về bản tính tự nhiên của Luyện Ngục. Trước khi những người đọc hay nghe thông điệp này tấn công con tới tấp với những câu hỏi về những người bà con và bạn bè đã chết, hãy cho Ta nói rằng Thiên Ðàng là người tuyển chọn linh hồn tội nghiệp nào viếng thăm con, và những kiến thức nào được ban cho con.”

Ðức Giám Mục đến. Ngài phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”

“Chúa Giêsu cho tôi trở về với con để giúp đám đông hiểu được thêm về bản chất của Luyện Ngục. Luyện Ngục là ơn thanh tẩy. Nó giống như Ngọn Lửa của Trái Tim Mẹ - Tình Yêu Thánh Thiện.  Mặc dù đau đớn, nó thanh tẩy linh hồn khỏi những gì giữ nó lại tình yêu tinh tuyền. Ðó là tất cả những tội nhẹ. Hay có thể trong vài trường hợp , linh hồn đã dẫn tới tội trọng trong đời sống, như trong phút cuối họ ăn năn, và quay về với Lòng Thương Xót của Chúa, và được cứu. Những gì mình đã làm vẫn cần phải được đền bù. Như thế, Luyện Ngục an ủi Trái Tim Tình Yêu Thiêng Liêng vì tất cả những Vết Thương gây đau khổ cho Người trong thế giới.”

“Ngay cả những người chân thành cố gắng hướng đến đời sống công chính vẫn có những thái độ cần được đền bù. Có thể là anh ta xét đón hay không tha thứ. Anh ta tiếp nhận thái độ tiêu cực mà không có giá trị cho ơn sủng Chúa. Anh ta có thể giận dữ ngấm ngầm, khiến cho anh ta đổ thừa cho người khác những khuyết điểm của mình. Những gì tôi đang nói là không có linh hồn nào nên tự xem mình được miễn trừ trong việc làm để vượt qua những khuyết điểm của mình. Nếu các chúng ta không làm ở đây, chúng ta sẽ phải làm trong Luyện Ngục. Mỗi người nên nhìn vào trong trái tim, và xin ơn để thấy những khuyết điểm của mình như chính Chúa thấy. Ðó là sự khiêm nhường.”

“Một mình Chúa có thể tha tội cho chúng ta. Hãy học biết nhận ra sự dối trá của Satan, và đừng sa ngã làm nạn nhân của chúng. Các con sẽ được ban cho ơn sủng cần thiết để cải thiện – luôn luôn.”

 

NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2006

 “Tôi đây - Ignatius (Ignatius Horstmann, cựu Giám Mục ở Cleveland). Ngợi khen Chúa Giêsu.”

“Một lần nữa Ta đến để ban những giáo huấn về Luyện Ngục. Khi trái tim xét đoán thể theo Trái Tim Chúa Giêsu, là Tình Yêu hoàn hảo và Nhân Từ. Lúc đó bất cứ điều trong tim làm tắt nghẽn tình yêu và lòng thương xót phải được tẩy xóa đi, như thế tình yêu và lòng thương xót mang ta đến sự trọn hảo. Khi đó linh hồn đáng được thông chia Thiên Ðàng với Dấng Cứu Thế. Một lần nữa ở đây, Ta nói, không có sự vi phạm trầm trọng, nhưng nói về thái độ nhiều hơn.

“Ác cảm là thái độ kiềm giữ sự tăng trưởng linh hồn trong đời sống này, và giam giữ chúng ta trong đời sau nơi Luyện Ngục.

Trái Tim Chúa Giêsu tha thứ, vì thế, linh hồn cần cố gắng tha thứ luôn luôn. Ðổ thừa là triệu chứng của việc không tha thứ.

 

“Tâm lý thời đại nuôi dưỡng việc khuyến khích con cái đổ thừa cho cha mẹ những lỗi lầm của chúng hay của người phối ngẫu về những thất bại của họ. Nó là một bước vĩ đại trong sự khiêm nhường, chính là sự thật, để vượt qua kiểu suy nghĩ trong đời sống hiện nay. Trái tim con người, muốn đón nhận Trái Tim của Tình Yêu Thiêng Liêng, phải được phú cho qua sự tha thứ. Chỉ bằng cách này linh hồn mới có thể ngăn ngừa được nhiều giờ - ngay cả nhiều năm – trong Luyện Ngục.”

“Tôi sẽ trở lại.”

 

NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2006

Vị Giám Mục* đến. Ngài phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”

“Ðây là cách thức để tránh được việc ở lại lâu dài nơi Luyện Ngục. Luôn luôn làm vui lòng Chúa và tha nhân trước khi làm vừa lòng mình. Linh hồn phải trở nên tự hấp thu – nghĩa là xem xét đến giá mà mình phải trả trong mọi tình huống - liều lĩnh thì sẽ phải trải qua thời gian dài thanh luyện bởi ngọn lửa yêu thương trong Luyện Ngục vì thái độ ích kỷ.”

“Vì thế, đừng ích kỷ trong việc xử dụng thời gian, tiền bạc hay bất cứ món quà tâm linh nào Chúa ban cho chúng ta. Sẵn sàng tách khỏi những tài sản không cần thiết. Hướng dẫn những người sống trong Tình Yêu Thánh Thiện rằng Chúa sẽ trả công cho họ. Trong khiêm nhường hãy tỏ lòng biết ơn những ai làm ơn hay thăm hỏi chúng ta.”

“Những gì tôi nói với các con hôm nay là việc kiện toàn những Thông Ðiệp Tình Yêu Thánh Thiện qua sự thật và sự khiêm nhường. Hãy nhớ rằng giận dữ và không kiên nhẫn, ghen tương và tham lam luôn luôn là dấu hiệu các con còn chú trọng tới mình nhiều quá. Những  việc này nên được được các con chú ý để quy hướng về Chúa và anh em.”

“Hãy cầu nguyện cho những linh hồn đáng thương giúp đỡ con về những việc này.”

 

* Giám Mục Ignatius Horstmann – nguyên Giám Mục ở Cleveland, Giáo phận Ohio

Sinh ngày 16 tháng 12 năm 1840 ở Philadelphia, PA

Thụ phong Linh Mục ở Philadelphia, PA ngày 10 tháng 6 năm 1865, năm 24 tuổi

Bổ nhiệm làm Giám Mục ở Cleveland, OH ngày 14 tháng 12 năm 1891, năm 51 tuổi

Thụ phong Giám Mục ở Cleveland, OH ngày 25 tháng 12 năm 1891, năm 51 tuổi

Chết ngày 13 tháng 5 năm 1908, năm 67 tuổi

 

TRÍCH DẪN

“Một lần nữa Mẹ nói với các con lòng tự ái ngăn chặn con đường của Tình Yêu Thánh Thiện. Nó đổ đầy trái tim với cái tôi và Mẹ không thể thích ứng Tình Yêu Thánh Thiện của Mẹ với trái tim như vậy. Vì thế Mẹ nói, Tình Yêu Thánh Thiện là chọn lựa với ý chí tự do. Khi chọn lựa này được làm, linh hồn phải làm một cố gắng với ý thức để lấy đi cái tôi và đặt Chúa và anh em trong trái tim mình.”  (Ðức Mẹ ngày 7 tháng 9 năm 1996)

 

“Trái Tim thật sự trống rỗng với cái tôi là của Ta. Như thế Ta trở nên một phần của Trái Tim mà Ta đã tuyên bố là của Ta, Ta có thể hướng dẫn và chỉ dạy cho nó tuỳ theo ý muốn của Ta. Như thế, trái tim đó sẽ nên một với Thánh Ý Chúa Cha.” (Chúa Giêsu ngày 1 tháng 6 năm 1998)

 

“Nếu tính tự ái của một linh hồn quan trọng hơn lòng yêu mến Chúa và anh em, Satan có một cánh cửa mở ra cho trái tim đó.”  (Chúa Giêsu ngày 25 tháng 9 năm năm 2000)

 

 “Các con thân mến, đêm nay Trái Tim Liên Kết cúi xuống trên trái đất,   Con Yêu Dấu của Mẹ cho phép Mẹ góp phần với Người trong Thông Ðiệp này. Trái Tim của Chúng Ta xúc động bởi lời nguyện của các con, và vì những việc làm sùng kính ở nơi đây trong những ngày này, sự dữ lớn lao đã được trì hoãn lại bởi Cánh Tay của Con Mẹ. Mẹ nói cho con điều này để con tiếp tục quay về với Lòng Thương Xót, với Những Trái Tim Yêu Thương đối với những nhu cầu của con.”

“Ðêm nay Mẹ giao cho con sứ mạng truyền bá Thông Ðiệp này khi con trở về nhà. Mẹ sẽ ban cho con ơn Can Ðảm Thánh Thiện, Mẹ truyền cho Tổng Lãnh Thiên Thần Micae giữ thanh kiếm trên con để bảo vệ con khỏi kẻ thù.” (Ðức Mẹ ngày 5 tháng 6 năm 2005)

Comments