07. KINH NGUYỆN

CHUỖI KINH THAI NHI

Đức Mẹ ngày 24 tháng 3 năm 2013

 Thứ 1: 1 Kinh lạy Cha…

Cầu cho mọi người nhận thức Chúa dựng nên sự sống con người từ khi thụ thai.

            3 Kinh kính Mừng…

 Thứ 2: 1 Kinh lạy Cha…

            Cầu cho chấm dứt việc hợp thức hóa phá thai.

            3 Kinh kính Mừng…

 Thứ 3: 1 Kinh lạy Cha…

Cầu cho tất cả những bà mẹ định phá thai biết đánh giá sự quý trọng của sự sống trong họ

            3 Kinh kính Mừng…

 Thứ 4: 1 Kinh lạy Cha…

Cầu cho sự xác tín của lương tâm vào Sự Thật của bất cứ người nào liên quan tới việc phá thai

            3 Kinh kính Mừng…

 

Thứ 5: 1 Kinh lạy Cha…

Cầu xin ơn chữa lành cho tất cả những người tham dự bất cứ hình thức nào vào việc phá thai: những người cha người mẹ, y tá, bác sĩ, người lập pháp, những người trong tư tưởng, lời nói và việc làm hổ trợ cho việc phá thai.

            3 Kinh kính Mừng…

 Cuối cùng: “Lạy Cha Trên Trời, xin Cha tha thứ cho thế hệ này vì tội  kiêu căng phá thai. Xin chữa lành nhiều vết thương do phá thai gây ra trong tâm hồn chúng con, trên thế giới và trong mối tương quan với Chúa. Xin hiệp nhất chúng con trong Sự Thật. Amen.”

 LỜI HỨA: Đức Mẹ ngày 25 tháng 3 năm 2013

  1. Mỗi kinh đọc chuỗi kinh này với trái tim, thì tâm hồn của một số linh hồn dự định phá thai sẽ thay đổi.
  2. Mỗi khi chuỗi kinh này được đọc với trái tim, một số linh hồn sẽ giao hòa với Sự Thật rằng phá thai là lấy đi một mạng sống.
  3. Chuỗi kinh này mang ý nghĩa là sự giao hòa giữa tâm hồn nhân loại và Trái tim Chúa, chịu nhiều thương tích vì tội phá thai.


CHUỖI KINH CHO THAI NHI

1. Kinh Nguyện mở đầu (Đưa chuỗi hạt lên cao và cầu nguyện):

Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, với chuỗi hạt này, chúng con liên kết tất cả những tội nhân và các quốc gia trên thế giới với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

Kinh cầu cho sự hoán cải các tâm hồn

Lạy Cha Trên Trời, trong thời gian thế giới khủng hoảng này, xin cho mọi linh hồn tìm được sự bình an và yên hàn trong Thánh Ý Chúa. Xin ban cho mỗi linh hồn ơn để họ hiểu rằng Thánh Ý Cha là Tình Yêu Thánh Thiện trong giây phút hiện tại.

 

Lạy Cha nhân từ, xin soi sáng lương tâm mọi người trong chúng con được nhìn thấy đường lối mình sống không theo Thánh Ý Chúa. Xin ban cho thế giới ơn và thời gian để họ biến đổi. Amen.

(Kinh này được ban ngay sau biến cố khủng bố tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở New York.)

 

Kinh Cầu với Chuỗi Kinh cho Thai Nhi

Lạy Chúa Giêsu Hài Ðồng, khi cầu nguyện chuỗi kinh này, chúng con xin Chúa lấy đi khỏi tâm hồn của mọi người thế giới ước muốn phạm tội phá thai. Xin hãy lấy đi bức màng che dối trá của Satan thống trị trong lòng chúng con vốn miêu tả lối sống tạp hôn như quyền tự do của con người, và biểu hiện chúng như – kẻ nô lệ cho tội lỗi.

 

Xin đặt trong lòng mọi người trên thế giới sự canh tân việc tôn trọng sự sống ngay từ lúc thụ thai. Amen.

(Ðức Mẹ ngày 27 tháng 8 năm 2005)

 

Ðọc Kinh Tin Kính…  

Kinh Lạy Cha…

3 Kinh Kính Mừng…

Kinh Sáng Danh đọc như sau:

Mọi Vinh Danh đều thuộc v Cha và Con, và Ngôi Ba Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời như chính hiện nay. Luôn mãi đến thiên thu vạn đại Amen.

 

2. Ngắm các Mầu Nhiệm của Năm Sự Vui, Sáng, Thương và Mừng của Chuỗi kinh Mân Côi

Thứ Hai và Thứ Bảy: Năm Sự Vui

Thứ Năm: Năm Sự Sáng

Thứ Ba và Thứ Sáu: Năm Sự Thương

Thứ Tư và Chúa Nhật: Năm Sự Mừng.

Mỗi chục Kinh Ðọc:

Kinh Lạy Cha…

10 Kinh Kính Mừng…

Kinh Mọi Vinh Danh…

Lạy Chúa Giêsu xin tha tội…

Lạy Chúa Giêsu xin bảo vệ và Cứu thoát Thai Nhi.

 

3. Cầu Nguyện kết:

Kinh Lạy Nữ Vương…

X: Lạy Mẹ là Mẹ Ðức Chúa Trời xin cầu cho chúng con.

Ð: Ðáng chịu lấy những sự Ðức Kitô đã hứa.

Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Đức Chúa trời lòng lành vô cùng, Vì công nghiệp Con Người, là Đức Giêsu, đã lấy sự chết và sự phục sinh của Ngài, mà làm cho chúng con được mọi ơn lành, được rỗi linh hồn. Xin Chúa ban sức cho chúng con siêng năng suy ngắm những mầu nhiệm trong phép Mân Côi, và bắt chước những mầu nhiệm ấy, để chúng con đáng chịu phần phúc Chúa đã hứa ban, vì công nghiệp Chúa Kitô là Đấng hằng Sống hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.

 

4. Kinh Cầu cho Ðức Giáo Hoàng:

Kinh Lạy Cha…

Kinh Kính Mừng…

Mọi Vinh Danh đều thuộc về…

 

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

  

 

SUY GẪM NHỮNG MẦU NHIỆM

CHUỖI KINH MÂN CÔI

Lm. Frank Pavone, Lm. Phò Sự Sống

Năm Sự Vui

1. Tuyền Tin:

Mẹ Maria bối rối khi Thiên Thần chào, nhưgn vẫn vui vẻ thi hành Ý Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai gặp rắc rối khi mang thai để họ tin vào Ý Chúa.

 

2. Viếng Thăm:

Thánh Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ. Chúng ta hãy cầu nguyện để người người nhận thức rằng không phải là việc trẻ em có thể vào trong thế giới, nhưng là việc trẻ em đã vào trong thế giới rồi, sống và lớn lên trong cung lòng, và đang bị lên chương trình để bị giết.

 

3. Giáng Sinh:

Chúa đã sinh ra như một em bé. Sự vĩ đại của con người không phải là vì họ lớn hay nhỏ, nhưng Vị Vua mới sinh ra thì rất bé nhỏ. Chúng ta hãy cầu nguyện để chấm dứt định kiến chống lại những em bé qua việc phá thai.

 

4. Dâng Chúa nơi đền Thánh:

Trẻ em được dâng lên Ðền Thánh vì trẻ em thuộc về Chúa. Trẻ em không phải là sở hữu của cha mẹ, cũng như chính quyền. Chúng – và chúng ta - thuộc về Chúa.

 

5. Tìm được Chúa trong Ðền Thánh:

Con Trẻ Giêsu đầy ơn khôn ngoan bởi vì Ngài là Chúa.Chúng ta hãy cầu nguyện để mọi người có thể nhìn thấy sự khôn ngoan của những giáo huấn của Ngài về nhân phẩm, và có thể hiểu được lời dạy này không phải là quyền tự chọn, nhưng là sự thật.

 

Năm Sự Sáng

1. Chúa chịu Phép Rửa:

Khi Chúa chịu phép rửa, Tiếng Chúa Cha phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu.” Tất cả đều được mời gọi để trở thành con trai và con gái của Chúa qua Phép Rửa. Chúng ta hã cầu nguyện để trẻ em trong cung lòng được bảo vệ, để chúng sẽ có thể được sinh ra và được đón nhận vào cộng đồng dân Chúa qua Phép Rửa Tội.

 

2. Chúa tỏ mình ra trong Tiệc Cưới Cana:

Chúa Giêsu tỏ vinh quang của Người ra qua phép lạ ở Cana. Ðôi tân hôn được chúc phúc không chỉ bởi rượu, nhưng với đức tin vào Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện để hôn nhân được vững bền nhờ đặt nền tảng vào Chúa, và việc sẵn sàng đón nhận món quà sự sống của Chúa.

 

3. Chúa công bố Vương Quốc của Ngài và kêu gọi sám hối:

“Hãy thống hối và tin vài Tin Mừng.” Chúng ta hãy cầu nguyện để lời giảng dạy đầu tiên của Chúa nơi công cộng được mọi người vi phạm việc phá thai lắng nghe. Xin cho họ biết rằng Chúa mời gọi họ hoán cải, và ban cho sự sống qua việc thống hối.

 

4. Chúa Biến Hình:

Chúa biến hình trên núi, và các tông đồ đã nhìn thấy vinh quang của Ngài.  Xin cho mắt mọi người nhìn thấy mạng sống mỗi người phản chiếu vinh quang của chính Chúa.

5. Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể:

“Ðây là Mình Ta hy sinh vì các con.” Bí Tích Thánh Thể dạy chúng ta phải sống và yêu như thế nào. Chúng ta hãy cầu nguyện để những cha mẹ hy sinh quyền lợi của con cái vì lợi ích của họ học biết bỏ quyền lợi của họ sang một bên vì lợi ích của con cái họ.

Năm Sự Thương

1. Sự thống khổ trong vườn cây dầu:

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người làm cha và làm Mẹ đang đau khổ vì cám dỗ phá thai. Xin cho họ được tin vui rằng họ có thể có những chọn lựa khác, và họ có thể nhận được sự giúp đở.

 

2. Chúa chịu đánh đòn:

Như da thịt Chúa bị xé ra bởi những dụng cụ, thân xác của các thai nhi trong bào thai cũng bị xé ra bởi những dụng cụ để phá thai như vậy.

Chúng ta hãy cầu nguyện để những người phá thai biết sám hối vì hành động giết hại trẻ em.

 

3. Chúa đội mão gai:

Chúa Giêsu đau khổ vì gai nhọn trên đầu Ngài trong thinh lặng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người mẹ và người cha phá thai để họ biết đau khổ và hối tiếc sâu sắc vì một hành động mà họ không thể làm lại được. Nhiều người phải đau khổ trong câm nín bởi vì họ nghĩ đó không phải là vấn đề lớn.

 

4. Chúa vác Thánh Giá:

Chúa Giêsu chịu kết án không phải bởi những người độc ác. Ngài chịu kết án bởi vì sự thinh lặng của những người tốt. Thinh lặng có thể giúp cho kẻ đối nghịch không bao giờ giúp cho nạn nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện để để đừng thinh lặng trước việc phá thai, nhưng có tiếng nói rõ rằng để bảo vệ trẻ em khỏi chết.

 

5. Chúa chịu đóng đinh:

Khi suy gẫm về cái chết của Chúa, xin cho chúng ta luôn nhớ đến những người phụ nữ đã chết vì cái gọi là phá  thai “an toàn và hợp pháp.” Xin chúa ban ơn tha thứ cho họ. Xin cho ký ức về họ cứu những người phụ nữ khác khỏi phạm những sai lầm thảm khốc này.

Năm Sự Mừng

1. Chúa Sống Lại:

Chúa đã sống lại! Nhờ Sự Phục Sinh, Ngài đã hủy diệt quyền lực sự chết, và cũng chính là quyền lực phá thai. Cuộc chiến giành sự sống đã đi đến giai đoạn quyết định: Sự Sống đã chiến thắng! Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả những người phò sự sống sẽ loan truyền chiến thắng này cho mọi thành phần trong xã hội.

 

2. Chúa Lên Trời:

Qua việc ngự Bên Hữu Chúa Cha, Chúa Kitô đã mang lấy bản tính con người, vốn được ban cho chúng ta trong cung lòng, cho chiều cao cua thiên đàng. Ngài tỏ cho chúng ta thấy rằng con người được dựng nên để được nâng lên thiên đàng, không phải để ném vào thùng rác. Chúng ta hãy cầu nguyện để thế giới học biết sự thật này và tử bỏ việc phá thai.

 

3. Chúa Thánh Thần hiện xuống:

Chúa Thánh Thần là Ðấng bảo trợ: Ngài cầu thay cho chúng ta vì chúng ta không biết phải  cầu nguyện như thế nào. Chúng ta hãy cầu nguyện để Ngài cầu bầu cho những em bé, chúng không thể nói hay viết hay bầu cử hay tự vệ và ngay cả cầu nguyện.

 

4. Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời:

Mẹ Maria được mang lên trời cả hồn lẫn xác bởi vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ và con là một. Việc Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác nhắc nhở chúng ta rằng mẹ và con thuộc về nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện để thế giới thấy rằng người ta không thể yêu mến người đàn bà mà giết hại con của họ, và không thể cứu trẻ em mà không giúp đở mẹ của chúng. Chúng ta hãy cầu nguyện để người người được đánh động bởi câu hỏi của những người phò sự sống, “Tại sao chúng ta không yêu cả mẹ lẫn con?”

 

5. Ðức Mẹ được trao Triều Thiên Vinh Hiển:

Mẹ Maria là Nữ Vương trên trời dưới đất. Giáo Hội dạy rằng Mẹ là thụ tạo lớn nhất, là nhân vật thứ hai sau Chúa. Giáo Hội bảo tồn phẩm giá người phụ nữ. Chúng ta hãy cầu nguyện để người người hiểu được rằng bảo vệ sự sống tức là bảo vệ phụ nữ, và bảo vệ phụ nữ tức là bảo vệ sự sống.

 

 

CHUỖI KINH TRÁI TIM LIÊN KẾT

1. VINH DANH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Suy gẫm:

Mẹ mời gọi các con hãy nhận thức chiều sâu thăm thẳm và hoàn hảo nơi Trái Tim Con Yêu Dấu Mẹ. Hãy để cho các con được lôi kéo vào nguồn mạch Tình Yêu Trọn Hảo, Lòng Thương Xót, và Sự Thật. Hãy để cho ngọn lửa Tình Yêu Trái Tim Ngài thiêu đốt các con và mang các con đến chiều cao của sự hiệp nhất với Ba Ngôi Thiên Chúa. Nơi Ngài mọi vinh dự và vinh quang! Chúa Giêsu, xin ban cho con cái Mẹ tấm lòng khao khát ơn cứu rỗi qua việc sùng kính Trái Tim Cực Thánh Chúa.

 (Ðức Mẹ ngày 7 tháng 2 năm 1998)

1 Kinh Lạy Cha… 3 Kinh Kính Mừng…

 

 

2. VINH DANH TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ MARIA

Suy gẫm:

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, nguồn mạch tinh tuyền ơn sủng, ý nghĩa của sự thánh thiện, và dấu chỉ của thời khải huyền. Lạy Mẹ Maria, Trái Tim Mẹ là nơi Ẩn Náu của Tình Yêu Thánh Thiện - dấu chỉ đối nghịch trong thời đại tội lỗi. Hỡi Trái Tim Mẹ Maria yêu dấu, như đã định rằng, ơn hoán cải và bình an cho thế giới được giao phó cho Mẹ. Chỉ qua Tình Yêu Thánh hiện trận chiến mới chiến thắng. Lạy Trái Tim Mẹ bị đâm thâu bởi nhiều thanh kiếm, xin hãy đâm thấu trái tim chúng con những mũi tên rực lửa Tình Yêu. Trái Tim Vô Nhiễn Nguyên Tội Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con.           (Ðức Mẹ ngày 7 tháng 3 năm 1998)

1 Kinh Lạy Cha… 3 Kinh Kính Mừng…

 

3. SUY GẪM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA

Chúa Giêsu đã bằng lòng chịu chết cho tội lỗi nhân loại. Ngài chết cho mỗi người và mọi người. Ðến hôm nay, cạnh sườn Ngài vẫn tuôn đổ suối nguồn Tình Yêu và Lòng Thương Xót vô tận. Xin đừng trì hoản, như ông Simons đã trì hoản, việc ôm lấy những thánh giá Ngài ban. Nhiều người chịu đau khổ vì lửa hỏa ngục, vì không ai muốn chịu đau khổ vì họ. Hỡi chiên con chịu hiến tế đời đời, xin hãy hiện diện thật nơi những nhà tạm khắp nơi trên thế giới, cầu cho chúng con.       (Ðức Mẹ ngày 4 tháng 4 năm 1998)

1 Kinh Lạy Cha… 3 Kinh Kính Mừng…

 

4. SUY GẪM SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA ÐỨC MẸ

Như Con Mẹ đã đau khổ cho các con, Mẹ cũng chịu đau đớn, trong Tâm Trí , trong Trái Tim và trong Thân Xác của Mẹ. Thánh Giá của Mẹ vẫn được ẩn giấu. Thánh Giá trong Tình Cảm và Tâm Trí Mẹ chỉ có thể đoán chừng như - cường độ thiêu đốt trong Mẹ. Cũng vậy, những đau đớn của các con nên được giấu kín, nếu được, để lập công nghiệp cứu các linh hồn, và ban ơn sủng cho thế giới.                                           (Ðức Mẹ ngày 2 tháng 5 năm 1998)

1 Kinh Lạy Cha… 3 Kinh Kính Mừng…

 

5. ÐỀN TẠ TRÁI TIM CHÚA GIÊSU VÀ ÐỨC MẸ

Mẹ mời gọi các con hãy hiểu rằng lời nói ‘xin vâng’ trong giây phút hiện tại cho Tình Yêu Thánh Thiện chính là việc đền tạ Trái Tim Liên Kết. Mẹ nói với các con điều này, hỡi các con bé nhỏ, sống trong Tình Yêu Thánh Thiện trong mỗi giây phút đòi hỏi sự tự chủ mảnh liệt và sự phó thác cho Thánh Ý Chúa  qua Tình Yêu Thánh Thiện. Các con có thể hy sinh nhiều thứ - quyền sở hữu, những sự việc quan trọng, và nhiều thứ khác nữa – nhưng không có gì lớn hơn ý riêng của mình. Ðó là việc đền tạ lớn lao nhất. (Ðức Mẹ ngày 6 tháng 6 năm 1998)

1 Kinh Lạy Cha… 3 Kinh Kính Mừng…

 

Phần Kết:

KINH CẦU TRÁI TIM LIÊN KẾT CHÚA GIÊSU VÀ MẸ MARIA

Ôi Trái Tim Liên Kết Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Ngài là nguồn mọi ơn sủng, Lòng Thương Xót, và Tình Yêu, xin cho Trái Tim con được liên kết với Ngài để mọi nhu cầu của con đều hiện hữu trong Trái Tim Liên Kết của Ngài. Ðặc biệt hơn cả, xin Ngài hãy tuôn đổ ơn trên nhu cầu cách riêng này (ngưng lại và kể ra nhu cầu). Xin giúp con chấp nhận Thánh Ý Ngài trong cuộc sống. Amen.

 

Lạy những vết thương Thánh của Trái Tim Liên Kết Chúa Giêsu và mẹ Maria xin nhậm lời con.

 

TẬN HIẾN CHO TRÁI TIM LIÊN KẾT

Lạy Trái Tim Liên Kết Ðáng Quý Trọng Nhất, Trái Tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Con xin tận hiến ngày hôm nay của con cho Ngài. Con xin hiến dâng những gì con có, bên trong lẫn bên ngoài. Xin cho đời sống con là một bài ca ngợi khen Trái Tim Kiên Kết Cực Thánh. Xin hãy nhận lấy mọi vinh quang và chiến thắng trong giây phút hiện tại nơi Trái Tim Ngài. Xin xử dụng chúng, theo nhu cầu của Ngài và xin hiển trị khải hoàn. Amen.

 

LỜI HỨA CHO NHỮNG AI ÐỌC CHUỖI KINH TRÁI TIM LIÊN KẾT

  1. Chúa hứa sẽ đáp lại mọi lời cầu nguyện cho những ai tận hiến qua chuỗi Kinh Trái Tim Lên Kết.
  2. Qua chuỗi kinh Trái Tim Liên Kết, việc đón nhận các phép Bí Tích sẽ nhiệt thành hơn. Trái Tim Liên Kết Chúa Giêsu và Mẹ Maria là pháo đài chống lại sự dữ.                                       Ðức Mẹ ngày 29 tháng 2 năm 1996.

 

 

NGHI THỨC TẬN HIẾN GIA ÐÌNH

CHO TRÁI TIM LIÊN KẾT

Bước thứ 1: Tụ họp gia đình.

Bước thứ 2: đọc thông điệp Thánh Thomas Aquinas và hai đoạn Kinh Thánh sau đây:

Thánh Thomas Aquinas đến. Ngài cúi đầu và cầu nguyện trước nhà tạm. Ngài phán: “Chúc tụng Chúa Giêsu.” Ðoạn Ngài ngồi xuống… “Các con biết thời gian thật khó khăn. Có nhiều dự đoán về tương lai. Người ta sống trong sợ hãi, không tin tưởng. Ðây là lúc gia đình nên tận hiến cho Trái Tim Liên Kết và làm việc Tận Hiến cá nhân  cho Ngọn Lửa Tình Yêu Thánh Thiện. Việc này giống như bôi máu chiên lên khung cửa của trái tim và nhà của các con. Ma quỷ sẽ đi qua họ.”         Ngày 31 tháng 10 năm 2001

 

2 Sử Ký (2,16)

“Vì hôm nay Ta đã chọn và thánh hiến căn nhà này để Danh ta sẽ ở đó luôn mãi; Mắt Ta và Trái Tim Ta sẽ ở đó luôn luôn.”

 

Xuất Hành (12, 7 &13)

“Họ sẽ lấy máu chiên mà bôi lên hai khung cửa ra vào và khung cửa sổ nhà trong đó họ sẽ ăn thịt chúng.  Máu sẽ là dấu cho các ngươi, nơi các ngươi ở; và khi thấy dấu máu, Ta sẽ đi qua, và bệnh dịch sẽ không giáng xuống trên các con để tiêu diệt các con trong khi Ta trừng phạt trên vùng đất Ai Cập.”

 

Bước thứ 3: Ðọc Ba Kinh Nguyện.

 

TẬN HIẾN NHÀ CHO ÐỨC MẸ

NƠI ẨN NÁU CỦA TÌNH YÊU THÁNH THIỆN

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của con, Pháo Ðài của con – nơi ẩn náu của Tình Yêu Thánh Thiện- xin thánh hóa căn nhà này qua Tình Yêu Thánh Thiện. Xin mở rộng mỗi tấm lòng để sự thánh thiện ngự trị nơi đó. Xin hãy dẫn đưa chúng con trên con đường Tình Yêu Thánh Thiện. Xin hãy chiến thắng sự dữ, nơi nào có chúng và sức mạnh không biết được bên trong những bức tường, một thói quen quyến rũ hay những quyến luyến mà chúng con tự ý chọn lựa. Xin hãy biến căn nhà này thành nhà tạm của Tình Yêu Thánh Thiện. Amen.

TẬN HIẾN MÌNH CHO NGỌN LỬA TÌNH YÊU THÁNH THIỆN

(tận hiến cá nhân)

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, trong khiêm nhường, con nài xin Mẹ hãy đem trái tim con vào trong Ngọn Lửa Tình Yêu Thánh Thiện, là nơi ẩn náu thiêng liêng cho toàn thể nhân loại. Xin đừng nhìn đến khuyết điểm và thất bại của con, nhưng hãy làm cho những khiếm khuyết này bị thiêu hủy bởi Ngọn Lửa thanh luyện.

 

Qua Tình Yêu Thánh Thiện, xin giúp con thánh hóa giây phút hiện tại của con. Và trong khi làm việc đó, con xin dâng lên Mẹ, hỡi Mẹ yêu dấu, mọi ý nghĩ, lời nói và hành động của con. Xin hãy nhận lấy con và dùng con theo ý muốn của Mẹ. Xin cho con làm một công cụ của Mẹ trên thế giới, tất cả để làm vinh quang Chúa hơn và hướng về sự hiển trị của vinh quang Mẹ. Amen.

 

TẬN HIẾN GIA ÐÌNH CHO

TRÁI TIM LIÊN KẾT CỦA CHÚA GIÊSU VÀ MẸ MARIA

Lạy Thánh Tâm Liên Kết của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Ngài nên một với Ý Ðịnh cứu chuộc, thánh hóa và thanh tẩy mỗi linh hồn. Chúng con xin tận hiến gia đình của chúng con cho Ngài để tìm kiếm vinh quang cho Trái Tim Ngài và cho thế giới. Chúng con nhận thức sự tuyệt hảo của Lòng Thương Xót Ngài trong quá khứ, sự dồi dào Ngài sẽ cung cấp trong tương lai, và quyền năng tối cao của Thánh Ý Cha trong giây phút hiện tại. Chúng con ước muốn góp phần trong chiến thắng hiển trị bắt đầu từ giây phút hiện tại qua việc nói tiếng ‘Xin Vâng’ đối với Tình Yêu Thánh Thiện và Thiêng Liêng. Chúng con ước muốn, với sự trợ giúp của ơn sủng Ngài, được sống ơn gọi tận hiến này qua mỗi giây phút trong tương lai. Như thế chúng con sẽ được kết hiệp với chiến thắng với Ngài, Trái Tim Liên Kết của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Amen.

 

Bước thứ 4: Treo Bức Ảnh Trái Tim Liên Kết và Bức Ảnh Mẹ Maria, nơi ẩn náu của Tình Yêu Thánh Thiện trong nhà.

 

 

 

NOVENA THÁNH GIOAN VIANNEY

CẦU CHO CÁC LINH MỤC

(Ðức Mẹ đọc cho Maureen ở Holy Love)

Lời nguyện Thứ Nhất

(Ngày 7 tháng 6 năm 1986)

Thân lạy Thánh Gioan Vianney, Ðấng chữa lành Thành Arc, xin hãy nói với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Xin Mẹ cầu bầu cùng Con Yêu Dấu Mẹ ban ơn để mọi linh mục được ban ơn nhìn thấu suốt những linh hồn các Ngài linh hướng cho họ. Xin ban cho các Ngài ơn nhẫn nại và  can đảm để xứng với chức năng người linh mục. Xin gìn giữ các Ngài an toàn khỏi sự nguy hiểm của thế gian. Amen.

Kinh Kính Mừng...

 

Lời nguyện Thứ Hai

(Ngày 5 tháng 7 năm 1986)

Thân lạy Thánh Gioan Vianney, Ðấng chữa lành Thành Arc, xin hãy đụng chạm đến những linh mục trên thế giới với lòng nhiệt thành cho các linh hồn. Xin hãy lôi kéo các linh hồn đến gần Thánh Tâm Chúa Giêsu nóng bỏng tình yêu cho nhân loại. Xin ban cho các Ngài ơn phân định những gì tốt nhất cho linh hồn mà các Ngài tiếp xúc. Xin ban cho các Ngài ơn bình an trong tâm trí và tâm hồn. Amen.

Kinh Kính Mừng...

 

Lời nguyện Thứ Ba

(Ngày 2 tháng 8 năm 1986)

Thân lạy Thánh Gioan Vianney, Ðấng chữa lành Thành Arc, hãy xin Chúa Giêsu ban cho mọi linh mục lòng yêu mến sự nghèo khó để các Ngài được dồi dào những món quà của Thần Khí như Ngài. Chúng con nguyện xin điều này trong Danh Chúa Giêsu Cực Thánh và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Amen.

Kinh Kính Mừng...

 

Lời nguyện Thứ Tư

(Ngày 6 tháng 9 năm 1986)

Thân lạy Thánh Gioan Vianney, Ðấng chữa lành Thành Arc, xin hãy cầu bầu nhân danh tất cả các linh mục. Xin giúp các Ngài nhẫn nại trong đời sống thánh thiện, tôn trọng lời thề, và trên hết là làm việc đền tội để hoán cải đàn chiên Chúa. Chúng con nguyện xin ơn này với lòng khiêm nhường. Xin hãy dâng lời nguyện của chúng con lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Amen. Kinh Kính Mừng...

 

Lời nguyện Thứ Năm

(Ngày 4 tháng 10 năm 1986)

Thân lạy Thánh Gioan Vianney, Ðấng chữa lành Thành Arc, xin hãy chú tâm đến nhu cầu của các linh mục. Xin chuyển cầu nhân danh tất cả các linh mục, và nài xin Chúa Giêsu, qua Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, để các linh mục được ban cho những món quà lớn lao nhất, là món quà tình yêu. Amen.
Kinh Kính Mừng...
 

TUẦN CỬU NHẬT CẦU CHO

HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ

Bắt đầu ngày 26 tháng 6  và kết thúc ngày 4 tháng 7

- ngày Lễ Độc Lập

Tuần Cửu Nhật cầu cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và những ý chỉ hằng ngày như sau:

“Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin cho Sự Thật của Tình Yêu Thánh Thiện tràn ngập trong lnòg quốc gia này. Xin đặt sự thật vào trung tâm của mọi cõi lòng. Xin trả lại cho quốc gia này vị trí đúng đắn của nó dưới sự Thống Trị của Chúa. Amen.”


Ngày 1 –
“Vượt qua sự mâu thuẩn trong pháp luật về sự sống.”

“Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin linh ứng trong lòng những nhà lập pháp những người đem công bình trong mỗi lề luật. Khi làm như vậy, xin linh ứng những người làm ra luật lệ hãy lấy đi những mâu thuẩn trong những lề luật liên quan đến sự sống trong lòng mẹ, để không ai bị buộc phải hổ trợ cho việc ngừa thai hay phá thai chống lại ý chí tự do của họ. Xin đừng cho phép quyền tự do tôn giáo bị chà đạp dưới chân những người ủng hộ cho sự chết trong lòng mẹ. Amen.”

 

Ngày 2 – “Quyền tự do lương tâm cho các nhóm tôn giáo.”

“Lạy Chúa Giêsu thân yêu, con nài xin Ngài bảo vệ tất cả các tổ chức tôn giáo. Nơi xứ sở này, dựa vào quyền tự do, xin đừng để cho bất cứ một ai cảm thấy bị hăm dọa khi phát biểu những ý kiến cá nhân hay thực hành đức tin của mình. Xin giúp chúng con tỉnh thức ngăn chặn sự kỳ thị trong đó những người không phải là Kitô Hữu được ban cho mọi quyền hành, nhưng người Kitô Hữu thì bị bức chế. Amen.”

 

Ngày 3 – “Nhận thức Sự Thật về đường lối mà các  nhà lãnh đạo quốc gia này đang theo.”

“Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin giúp cho công dân ở xứ sở này nhận thức được sự thật về phương hướng mà quốc gia này đang chọn (take). XIn giúp cho mỗi ngườihiểu rằng chính phủ đang trở nên tách rời khỏi ý muốn của người dân bằng cách từ từ tước đoạt đi quyền tự do cá nhân của họ. Xin phục hồi trong họ niềm tự hào, tính độc độc tự nhiên mà xứ sở này đặt nền tảng trên đó. Amen.”

 

Ngày 4 – “Hiệp Nhất trong cầu nguyện để chống lại bất kỳ hình thức độc tài nào.”

“Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin hiệp nhất tâm hồn của tất cả những công dân của quốc gia này để cầu nguyện chống lại mọi hình thức độc tài. Xin đừng để cho người dân của quốc gia tự do này giữ im lặng khi Hiến Pháp bị chà đạp. Xin thức tình những tâm hồn đề họ nhìn thấy những chương trình nghị sự kín của những hành động này, vốn khuyến khích Một Chính Phủ Toàn Cầu. Nguyện xin cho muôn lòng hiệp nhất trong Sự Thật. Amen.”

Ngày 5 – “Con đường tốt đẹp được xác định chống lại con đường xấu xa trên tất cả mọi quyết định của quốc gia.

“Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin mở lòng cho quốc gia này nhận thức được sự khác biệt giữa thiện và ác. Xin giúp cho người ta thấy những ai có khát vọng cho chính họ sẵn sàng vượt quá quyền hạn của nguời khác. Xin lấy đi khỏi tâm hồn những người có địa vị ảnh hưởng bằng lòng với việc tha thứ cho ma quỷ và lơ là với những Điều Răn của Chúa. Amen.”

Ngày 6 – “Satan bị đánh bật trong nổ lực giành quyền cai trị qua kinh kế.”

“Lạy Chúa Giêsu thân yêu, chúng con thấy bàn tay Satan trong nỗ lực làm yếu đi xứ sở này bằng cách làm cho nền kinh tế suy yếu đi. Bằng cách này, Trật Tự Thế Giới Mới - Một Chính Phủ Toàn Cầu – có vẻ như được mọi người chấp nhận. Xin soi sáng tất cả mọi công dân của xứ sở này thấy rằng khi làm suy yếu đi nền kinh tế là giành được quyền cai trị trên những tâm hồn và đời sống. Xin giúp cho người dân của xứ sở này thấy rằng của bố thí của chính phủ không phải là miễn phí, nhưng trả cho sự quy phục quyền độc lập. Amen.”

 

Ngày 7 – “Tội lỗi không còn được định nghĩa như quyền hành và được luật pháp hổ trợ.”

“Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin trả lại cho trái tim của quốc gia này quyền ủng hộ những Điều Răn của Chúa như lớp vỏ của Tình Yêu Thánh Thiện. Hãy bảo vệ cho sự sống cách mảnh liệt trong nỗ lực này, cũng như hôn nhân truyền thống giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Hãy nhận thức rằng việc chấp nhận tội lỗi như một văn kiện chính trị là bắt tay với Satan, và cửa mở cho ma quỷ. Xin cho mọi lề luật đều ủng hộ cho Những Điều Răn của Chúa; Bằng cách ấy tăng cường xương sống của quốc gia vĩ đại này. Amen.”

 

Ngày 8 – “Cho người dân sống trong Sự Thật được khuyến khích với sức mạnh của họ để thúc giục sự thay đổi.”

“Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin đặt Khiêng Thuẩn Sự Thật trên mọi tấm lòng, làm cho mọi nỗ lực nên mạnh mẻ trong mọi hành động của chính phủ, và trong mọi quyết định về pháp luật. Amen.”

 

Ngày 9 – “Chiến thắng vinh quang của Sự Thật nơi những người cầm quyền cao nhất: Tổng thống, Tối Cao Pháp Viện, Dân Biểu và Nghị Sĩ, tất cả Nhân Viên được Bổ Nhiệm.”
“Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin linh ứng sự Chiến Thắng của Sự Thật trong tất cả những ai nắm quyền công cộng. Xin đừng cho Sự Thật bị tổn thương hay bấy kỳ mâu thuẩn nào trở nên một phần tử của bất kỳ luật lệ nào. Bằng nỗ lực này, xin nâng cao quyền và sự độc lập của mỗi công dân. Xin linh ứng cách riêng cho những người nắm quyền có ảnh hưởng sâu sắc nhất: Tổng Thống, Tối Cao Pháp Viện, Dân Biểu và Nghị Sĩ, các nhân viên được bổ nhiệm, hướng về mục đích này. Amen.”

 

TUẦN CỬU NHẬT 9 NGÀY CHÚA NHẬT
“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.”

“Hỡi anh chị em, tinh thần bội giáo đã và đang chiếm hữu con tim thế giới. Ðể mang trái tim thế giới trở về

yêu mến sự Thánh Thiện và Yêu Mến Chúa, Cha đòi hỏi các con làm Tuần Cửu Nhật chín ngày Chủ Nhật liên tiếp khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể với

ý chỉ xin cho mọi tâm hồn trở về với tiêu chuẩn của người Kitô Hữu.”

(ngày 22 tháng 6 năm 2008)

 “CHA CHỜ ÐỢI TÌNH YÊU CỦA MỖI NGƯỜI NƠI CÁC NHÀ TẠM TRÊN THẾ GIỚI.
ÐỪNG BỎ MẶC TÌNH YÊU CHA.”
 
Comments