Phần 7: TOÀN BỘ THÔNG ĐIỆP CHO CHRISTINA GALLGHER

TOÀN BỘ THÔNG ÐIỆP CỦA

CHÚA GIÊSU, CHÚA CHA VÀ

ÐỨC MẸ NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

CHO CHỊ CHRISTINA GALLAGHER

 

* Thông điệp có màu mực xanh là những thông được mới được phổ biến trong năm 2008.

 

* Thông điệp có màu mực tím là những thông được mới được phổ biến trong năm 2016.