Phần 8: Điều Lệ để trở nên Hội Viên của Nhà Cầu Nguyện Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình

ÐIỀU KIỆN ÐỂ TRỞ NÊN HỘI VIÊN CỦA HỘI MẸ

(Thông điệp Ðức Mẹ ngày 16 và 25 tháng 7 năm 2006)

1. Hãy giữ luật Chúa và Ðiều Răn của Ngài.

2. Các con Công Giáo hãy lãnh nhận các Bí Tích của Chúa.

3. Hãy đọc kinh Mân Côi mỗi ngày năm sự Vui, Thương ,Mừng.

(Nếu không có đủ thì giờ để đọc tất cả, chúng ta có thể đọc 1 chuỗi và dâng những việc làm hằng ngày thay cho những chuỗi còn lại)

4. Hãy ý thức tội lỗi và xin Chúa tha thứ cho mình và cho người khác.

5. Yêu Chúa và yêu anh em.

6. Từ bỏ Satan và những công việc của chúng.

7. Hãy thay đổi đời sống và quay về con đường Ánh Sáng, sống với Ánh Sáng của Chúa Giêsu,  qua Sự Thật và Sự Sống trong các con.

8. Sống trong sự Hiểu Biết Thiên Chúa.

9. Yêu Chúa với cả Trái Tim và Ðời Sống.

10. Hãy làm chứng cho Sự Thật vì Chúa là Sự Thật.

11. Luôn nhận thức và khao khác Lòng Thương Xót của Chúa cho các con và cho tất cả con cái Mẹ qua cầu nguyện. 

12. Nhận thức rằng Công Lý của Thiên Chúa đã gần kề.
 

Ngoài ra Mẹ còn khuyên chúng ta nên:

 

1. đọc kinh Tận Hiến Mỗi ngày.

Kinh Tận Hiến cho

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

    Lạy Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình, Hôm nay con xin tận hiến chính mình con (và gia đình con) cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Xin Mẹ che chở con (và gia đình con) trong Tà Áo của Tình Yêu Từ Mẫu, và đặt con (và gia đình con) nơi vết thương đang mở ra của Trái Tim đang đập của Chúa Giêsu, con Mẹ. Xin tẩy rửa con (và gia đình con) bằng Máu Châu Báu chảy ra từ Trái Tim Mẹ, kết hợp trong Tình Yêu Trọn Hảo. Con xin phó thác trọn đời con (và gia đình con) trong tay Mẹ, để được kết hợp làm một trong Tình Yêu, và ơn sủng qua ảnh tượng, mà con âu yếm mang như dấu chỉ cho sự đầu phục cho sự săn sóc của Mẹ. Xin Mẹ nung đúc trái tim con (và gia đình con) theo hình ảnh của Chúa Giêsu, cho đến khi con học biết yêu mến Ngài như chính Mẹ, với Tình Yêu chân thật và trọn hảo. Amen.

 

2. Xử dụng Nước Thánh thường xuyên.

3. Mang Áo Ðức Bà Màu Nâu.

4. Treo Ảnh Mẹ với Huyết Lệ ở nhà.

5. Mang Mề Ðay bảo vệ  “Matrix.”

 

*** Tháng 7 năm 2010 Ðức Mẹ nói với Christina rằng bức ảnh Mẹ với những Hoa Hồng Trắng làm theo cấu trúc không gian ba chiều có tác dụng BẢO VỆ TOÀN DIỆN trong thời thanh tẩy.

 

Comments