-Thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng mới nộp thuế

đăng 02:50, 30 thg 11, 2012 bởi Quang Minh Nguyễn   [ đã cập nhật 18:27, 2 thg 12, 2012 ]

Với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng, một người độc thân phải nộp thuế TNCN như sau:

* Theo quy định hiện hành: 15 triệu đồng - 4 triệu đồng (giảm trừ gia cảnh) = 11 triệu đồng. Theo biểu thuế lũy tiến từng phần: 5 triệu đầu tiên x 5% = 250.000 đồng. 5 triệu tiếp theo x 10% = 500.000 đồng. 1 triệu tiếp theo x 15% = 150.000 đồng. Tổng cộng số thuế TNCN phải nộp: 900.000 đồng.

* Từ 1-7-2013, khi mức giảm trừ gia cảnh tăng lên 9 triệu đồng/tháng: 15 triệu đồng - 9 triệu đồng (giảm trừ gia cảnh) = 6 triệu đồng. Tính theo công thức trên, số thuế TNCN phải nộp chỉ còn 350.000 đồng/tháng.

Tương tự, một cặp vợ chồng, chỉ có người chồng đi làm có thu nhập 15 triệu đồng/tháng, có một con, phải nộp thuế như sau:

Theo quy định hiện hành: 15 triệu - 5,6 triệu đồng (giảm trừ 4 triệu đồng cho người chồng + 1,6 triệu đồng cho con) = 9,4 triệu đồng. Theo biểu thuế lũy tiến từng phần: 5 triệu đầu tiên x 5% = 250.000 đồng. 4,4 triệu còn lại x 10% = 440.000 đồng. Tổng cộng số thuế TNCN phải nộp 690.000 đồng.

Từ 1-7-2013: 15 triệu - 12,6 triệu (giảm trừ 9 triệu cho người chồng + 3,6 triệu cho con) = 2,4 triệu đồng. Theo bậc 1 biểu thuế lũy tiến từng phần, số thuế TNCN phải nộp là 2,4 triệu x 5% = 120.000 đồng.Comments