-Về học bổng Vinamilk

đăng 01:52, 6 thg 12, 2012 bởi Quang Minh Nguyễn   [ đã cập nhật 02:30, 20 thg 12, 2012 ]
- Đã có giấy khen và tiền học bổng Vinamilk, các Phòng GDĐT liên hệ Phòng GDTH Sở để nhận giấy khen và tiền học bổng.
- Các đơn vị đã nhận: PGDĐT LX(1), CM(2), AP(2), TS(1), CT(2), CP(2), TC(1), TB(2), CĐ(1), TT(2)
- Danh sách học sinh nhận học bổng:


 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                      Danh sách học sinh Tiểu học được nhận học bổng
               "VINAMILK ươm mầm tại năng trẻ Việt Nam" năm học 2011-2012
                         (Kèm theo Công văn số  2911/BGDĐT-GDTH ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ GD&ĐT)

Tỉnh An Giang
Danh sách 18 học sinh nhận học bổng mỗi suất 1 triệu đồng.

STT Họ và Tên Nữ NS Lớp Trường tiểu học Ký nhận (ghi rõ họ, tên)
1 Dương Thị Hận x 2004 2B Trần Quốc Toản - LXNguyễn Thị Hường,PGDĐT
2 Lê Thị Ngọc Trâm x 2001 5B C Vĩnh Hanh - CT Cao Hoài Phúc,PGDDT
3 Phan Đức Trí   2001 5D A An Châu - CT Cao Hoài Phúc,PGDDT
4 Từ Thị Lan Tường x 2001 5A C Bình Phú - CP Ngô Thành Nhơn,PGDĐT
5 Lê Thị Thúy An x 2005 1B C Ô Long Vĩ - CP Ngô Thành Nhơn,PGDĐT
6 Phạm Quang Minh Hiên x 2001 5A Trưng Vương - CĐ Phạm Thanh Cường 
7 Đinh Văn Nam   2003 3C A Khánh An - AP Ngô Long Kiến,PGDĐT 
8 Hồ Sĩ Quý   2001 5B A Vĩnh Lộc - AP Ngô Long Kiến,PGDĐT
9 Đặng Thị Hồng Nhiên x 2001 5A E Châu Phong - TC Nguyễn Trương Phúc,  PGDĐT 
10 Trương Tấn Phúc   2001 5A A Phú Mỹ - PT Trần Văn Â, PGDĐT
11 Trần Phú Quý   2002 4A B Hòa Lạc - PT Trần Văn Â, PGDĐT
12 Tôn Minh Thư x 2001 5A A Mỹ Luông - CM Võ Thị Cẩm Vân,PGDĐT
13 Nguyễn Trường Hải Đăng x 2001 5A B Long Giang - CM Võ Thị Cẩm Vân,PGDĐT
14 Thạch Thị Phước Duyên x 2002 4C B Tri Tôn - TT Ngô Kim Vy,PGDĐT
15 Chau Lông Bun Na   2005 1C A Núi Tô - TT Ngô Kim Vy,PGDĐT
16 Trần Thị Như Ý x 2001 5B Núi Voi - TBDương T.Thùy Hương 
17 Nguyễn Thúy Nhi x 2001 5A A Chi Lăng - TB Dương T.Thùy Hương,PGD
18 Lê Gia Hân x 2001 5A B Vĩnh Khánh - TS Thái Thị Anh Thư,PGDDT


Thành tích:

STT Họ và Tên Lớp Tóm tắt thành tích

1 Dương Thị Hận 2B HSG 2 năm liền, hoàn cảnh gia đình khó khăn.
2 Lê Thị Ngọc Trâm 5B HSG 5 năm liền, giải nhì HS giỏi cấp tỉnh, gia đình nghèo.
3 Phan Đức Trí 5D HSG 5 năm liền, giải nhì HS giỏi cấp tỉnh, giải khuyến khích Tin học trẻ.
4 Từ Thị Lan Tường 5A Đạt giải khuyến khích Học sinh giỏi cấp tỉnh, gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn.
5 Lê Thị Thúy An 1B Học sinh giỏi, gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
6 Phạm Quang Minh Hiên 5A HSG cấp tỉnh, giải nhất Olympic tiếng Anh cấp tỉnh, giải ba Tin học trẻ.
7 Đinh Văn Nam 3C Gia đình nghèo học giỏi, giải nhất Hội KPĐ khu vực Cần Thơ 2011-2012.
8 Hồ Sĩ Quý 5B Gia đình khó khăn học giỏi, giải nhất Hội KPĐ khu vực Cần Thơ 2011-2013.
9 Đặng Thị Hồng Nhiên 5A Giải nhì HSG cấp tỉnh, gia đình nghèo.
10 Trương Tấn Phúc 5A Giải nhì HSG cấp tỉnh, giải nhất Olympic tiếng Anh cấp tỉnh
11 Trần Phú Quý 4A HS xuất sắc toàn trường, giải ba Hội thi "Chăm sóc răng miệng" cấp tỉnh.
12 Tôn Minh Thư 5A HSG 5 năm liền, giải nhất HS giỏi cấp tỉnh, giải A Hội thi viết chữ đẹp cấp huyện.
13 Nguyễn Trường Hải Đăng 5A Giải nhất HS giỏi cấp tỉnh, giải A Hội thi viết chữ đẹp cấp huyện.
14 Thạch Thị Phước Duyên 4C HS giỏi, gia đình nghèo khó khăn.
15 Chau Lông Bun Na 1C HS giỏi, hiện đang sống với bà nội, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
16 Trần Thị Như Ý 5B Đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh.
17 Nguyễn Thúy Nhi 5A Học sinh giỏi cấp tỉnh, hoàn cảnh gia đình khó khăn.
18 Lê Gia Hân 5A Đạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh, giải A Hội thi viết chữ đẹp cấp huyện.Comments