THÔNG TIN NHANH‎ > ‎Tiếng Anh‎ > ‎

-Định hướng lộ trình dạy tiếng Anh chính khóa

đăng 01:44, 30 thg 11, 2012 bởi Quang Minh Nguyễn   [ đã cập nhật 18:24, 2 thg 12, 2012 ]

(Theo Kế hoạch số 1634/QĐ-UBND ngày 15/9/2011 của UBND tỉnh An Giang)

 

         Năm học 2012-2013, An Giang triển khai dạy học tiếng Anh lớp 3 ở 18 trường tiểu học thuộc 11 huyện, thị, thành phố và đầu tư 11 phòng học bộ môn (PHBM) tiếng Anh cho 11 trường tiểu học (xem phụ lục).

         Để lần lượt đầu tư PHBM tiếng Anh cho các trường tiểu học, mỗi Phòng GDĐT phải xác định danh sách trường tiểu học sẽ triển khai dạy tiếng Anh chính khóa (4 tiết / tuần) từ năm học 2012-2013 đến năm học 2019-2020 và gửi về Sở trước ngày 06/12/2012 (theo mẫu đính kèm).

          Việc xác định danh sách trường tiểu học sẽ căn cứ vào trường tiểu học hội đủ 2 tiêu chí dưới đây:

     1- Về phòng học:

          1.1- Trước mắt, khi chưa có phòng học bộ môn, trường phải có đủ phòng học để bố trí thời khóa biểu 4 tiết / tuần cho các lớp dạy tiếng Anh chính khóa (bắt đầu là lớp 3, sau đó là lớp 4, lớp 5). Trong trường hợp thiếu phòng học do bố trí dạy tiếng Anh chính khóa, có thể trường chỉ dạy 2 buổi / ngày ở khối lớp 1 và dạy tiếng Anh (thay vì dạy 2 buổi / ngày ở khối 1 và khối 5 hoặc khối 2).

          1.2- Sở sẽ đầu tư xây mới PHBM tiếng Anh với đầy đủ trang thiết bị bên trong để giáo viên chuyên dạy tổ chức dạy học tiếng Anh chính khóa tại PHBM.

          Vì vậy, nhu cầu đầu tư có thể là:

          a- Ở những trường có thừa 1, 2 phòng học sẽ đề nghị cải tạo và trang bị bên trong thành PHBM tiếng Anh.

          b- Ở những trường còn quỹ đất, dành địa điểm để Sở đầu tư xây dựng mới và trang bị bên trong thành PHBM tiếng Anh.

          Ngoài ra, sẽ có trường tiểu học không còn thừa phòng để bố trí PHBM tiếng Anh hoặc không còn quỹ đất thì vẫn triển khai dạy tiếng Anh chính khóa nhưng sẽ dạy trên lớp như mục 1.1 đã nêu.

     2- Về giáo viên chuyên dạy tiếng Anh chính khóa:

          Giữa tháng 12/2012, Sở tổ chức khảo sát bổ sung kết hợp thi giáo viên chuyên dạy tiếng Anh theo chuẩn B2. Những giáo viên đạt trình độ B2 qua đợt này sẽ được bố trí về các trường đã đạt tiêu chí 1 (Phòng GDĐT cần xem xét và lập kế hoạch điều chuyển nhiệm sở giáo viên chuyên dạy tiếng Anh một cách hợp lý). Bên cạnh đó, hàng năm sẽ có sinh viên tốt nghiệp sư phạm tiếng Anh ra trường và 3-4 người sẽ về 1 đơn vị cấp huyện. Đây là giáo viên đủ chuẩn để dạy tiếng Anh chính khóa.

          Việc bố trí dạy tiếng Anh chính khóa ở vùng sâu, dân tộc, biên giới có thể giảm nhẹ yêu cầu so các địa bàn khác. Trong khi chờ đợi các giáo viên chuyên dạy tiếng Anh ở các địa bàn này đạt chuẩn B2, có thể bố trí giáo viên đạt trình độ B1 qua khảo sát do Sở tổ chức.

          Tùy tình hình thực tế của địa phương, mỗi năm học nên có thêm từ 5-10 trường / 1 huyện, thị, thành phố triển khai dạy tiếng Anh chính khóa (riêng ở TX. Châu Đốc, số lượng hàng năm tăng thêm là 3-5 trường). Như thế, lộ trình có thể rút ngắn tùy địa phương chứ không nhất thiết đến năm học 2019-2020 mới triển khai đủ 100% trường tiểu học trên địa bàn cấp huyện dạy tiếng Anh chính khóa.

          Phòng GDĐT cần tổ chức phiên họp với Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn để thống nhất lộ trình triển khai dạy học tiếng Anh, ngay cuối tuần lễ này hoặc chậm nhất là đầu tuần sau.

          Căn cứ vào danh sách trường tiểu học dạy tiếng Anh chính khóa hàng năm, Sở sẽ trang bị sách, tranh ảnh, phần mềm… thích hợp cho giáo viên và thư viện các trường tiểu học.

 

                                                                                          PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC

                                                                                                             28.11.2012
            Mẫu thống kê số liệu: Tải

Phụ lục

 

SỐ LIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC DẠY TIẾNG ANH 4 TIẾT / TUẦN

Năm học 2012-2013

TT

Đơn vị

Số trường tiểu học

Dạy tiếng Anh

chương trình mới

Được trang bị PHBM tiếng Anh

1

Long Xuyên

Lê Lợi
Châu Văn Liêm

Châu Văn Liêm

2

Châu Thành

A Bình Hòa

A An Châu

3

Châu Phú

A Vĩnh Thạnh Trung

A Vĩnh Thạnh Trung

4

Châu Đốc

Nguyễn Huệ
Vĩnh Tế

Nguyễn Huệ

5

An Phú

A An Phú
B Khánh An

A An Phú

6

Tân Châu

A Long Thạnh

A Long Thạnh

7

Phú Tân

B Phú Mỹ

B Phú Mỹ

8

Chợ Mới

A Chợ Mới
B Chợ Mới

A Chợ Mới

9

Tri Tôn

B Lương Phi

B Lương Phi

10

Tịnh Biên

A Chi Lăng
A Nhà Bàng
A Tịnh Biên

A Chi Lăng

11

Thoại Sơn

B Vĩnh Khánh
A Núi Sập

B Vĩnh Khánh

Cộng

18

11

Comments