THÔNG TIN NHANH‎ > ‎Tiếng Anh‎ > ‎

-Đánh giá, xếp loại môn Tiếng Anh chính khóa

đăng 20:10, 4 thg 3, 2013 bởi Quang Minh Nguyễn   [ đã cập nhật 07:01, 11 thg 12, 2013 ]
       Bắt đầu từ năm học 2012-2013, An Giang thực hiện dạy Tiếng Anh chính khóa 4 tiết/tuần (bắt buộc) từ lớp 3. Theo đăng ký của các Phòng GDĐT dựa trên điều kiện về CSVC, giáo viên..., có 18 trường tham gia. Khi tham gia học chương trình Tiếng Anh mới này, học sinh được đánh giá, xếp loại, xét lên lớp như các môn Toán, Tiếng Việt... (Tuy nhiên, trong những năm đầu áp dụng chương trình, An Giang chưa đưa môn Tiếng Anh vào xét lên lớp và thi đua cho học sinh).

Tải danh sách (danh mục văn bản) này tại đây.

                    


TT

 

SỐ HIỆU VÀ TRÍCH YẾU

 

 

GHI CHÚ

1


1400/QĐ-TTg ký ngày 30/9/2008  V/v phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” của Thủ tướng Chính phủ (Tải)


 2. a) Triển khai thực hiện chương trình giáo dục 10 năm, bắt đầu từ lớp 3 môn ngoại ngữ  bắt buộc ở các cấp học phổ thông.

 

2


1634/QĐ-UBND ký ngày 15/9/2011 – Ban hành Kế hoạch Dạy và học Tiếng Anh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2020 của UBND tỉnh An Giang (Xem)


 4. Về quản lý:

 - Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học Tiếng Anh phù hợp với khả năng, điều kiện của từng trường…

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Giao cho Phòng GD và ĐT …

- Căn cứ vào kế hoạch cùa UBND tỉnh, từng địa phương xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện CSVC, chất lượng đội ngũ để đảm bảo khi triển khai dạy học môn Tiếng Anh bắt buộc sẽ đáp ứng được yêu cầu của Bộ GD và ĐT.

 

3

 

25/HD-SGDĐT ký ngày 13/8/2012Hướng dẫn nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2012-2013 của Sở GDĐT (Tải)

 

1.3- Triển khai kế hoạch dạy học Tiếng Anh lớp 3 chính khóa theo chương trình mới (4 tiết/tuần)

4
32/2009/TT-BGDĐT ký ngày 27/10/2009 – Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

của Bộ GDĐT (Tải - Xem)

 

Điều 7. Đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét.

Điều 11. Xét lên lớp

- 4. HLM.N của các môn tự chọn không tham gia xét lên lớp.

* Lưu ý, cần phân biệt giữa môn học tự chọn và chính khóa (bắt buộc).

 

5

 

1403/SGDĐT-GDTH  ngày 22/10/2012 Hướng dẫn tạm thời về đánh giá điểm hàng tháng và định kỳ môn Tiếng Anh lớp 3 chính khóa năm học 2012-2013 của Sở GDĐT (Tải)

 

- KTTX: 2 lần/tháng và được ghi vào sổ điểm 2 cột điểm.

- KT định kỳ: 2 lần (giữa và cuối kỳ)

6

 

8225/BGDĐT-GDTH ký ngày 30/11/2011 Hướng dẫn kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 HKI năm học 2012-2013 của Bộ GDĐT (Tải)

 

 2.2 Thống kê và xếp loại theo tổng điểm

 … xếp loại HS theo TT 32/TT-BGDĐT

 

7

25/BC-SGDĐT ký ngày 09/01/2013 Báo cáo sơ kết HKI của Sở GDĐT An Giang của Sở GDĐT (Tải - Xem)

 Tiếng Anh: Việc dạy Tiếng Anh chính khóa được thực hiện ở 18 trường tiểu học với 75 lớp và 2559 học sinh lớp 3. (trang 10)

83032/BGDĐT-GDTH
 ký ngày 09/5/2013 Hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 năm học 2012-2013 của Bộ GDĐT (Tải)
 2.2 Thống kê và xếp loại theo tổng điểm

Cộng điểm của 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết (làm tròn số tổng điểm)xếp loại HS như đối với môn tự chọn theo Thông tư 32/TT-BGDĐT.

* Lưu ý: Phần thi nói phải đảm bảo 4 kỹ năng: Listen and repeat (0.25 đ)Point, ask and answer (0.25 đ)Listen and comment (0.25 đ)Interview  (0.25 đ)


          Danh sách 18 trường tham gia dạy Tiếng Anh chính khóa (bắt buộc) 4 tiết/tuần theo CV đăng ký Số: 1010/SGDĐT-GDTH, ngày  02  tháng  8  năm  2012.

TT

Đơn vị

Số

trường

Dạy Tiếng Anh  CT mới

Phòng học
tiếng Anh

1

Long Xuyên

28

Lê Lợi
Châu Văn Liêm

Châu Văn Liêm

2

Châu Thành

34

A Bình Hòa

A Bình Hòa

3

Châu Phú

43

A Vĩnh Thạnh Trung

A Vĩnh Thạnh Trung

4

Châu Đốc

18

Nguyễn Huệ
Vĩnh Tế

Nguyễn Huệ

5

An Phú

35

A An Phú
B Khánh An

A An Phú

6

Tân Châu

32

A Long Thạnh

A Long Thạnh

7

Phú Tân

40

B Phú Mỹ

B Phú Mỹ

8

Chợ Mới

59

A Chợ Mới
B Chợ Mới

A Chợ Mới

9

Tri Tôn

33

B Lương Phi

B Lương Phi

10

Tịnh Biên

33

A Chi Lăng
A Nhà Bàng
A Tịnh Biên

A Chi Lăng

11

Thoại Sơn

33

B Vĩnh Khánh
A Núi Sập

B Vĩnh Khánh

Cộng

 

388

18

11- Đề thi, CD, tài liệu bồi dưỡng, hình ảnh nhân vật, sách... Tiếng Anh chính khóa (Xem)
- Ý kiến của thầy Nguyễn Song Hùng - BGDĐT về đề thi Tiếng Anh lớp 3 chính khóa (Xem)

Comments