Kết quả thi HS giỏi, các kỳ thi khác

Trang: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 

KẾT QUẢ CHÍNH THỨC THI HS GIỎI TIỂU HỌC CẤP TỈNH

BẢNG ĐIỂM THI HỌC SINH GIỎI CẤP TIỂU HỌC TỈNH AN GIANG
NĂM HỌC 2010-2011
 

 

ĐIỂM CHUẨN

 

 

1. Cấp tỉnh :

 

Học sinh đạt giải cấp tỉnh khi tổng số điểm 2 bài thi Tiếng Việt và Toán từ 20 điểm trở lên và không có bài thi nào dưới điểm 9.

 

§   Giải nhất      :  từ 32 điểm trở lên

§   Giải nhì        :  từ 28 điểm đến 31,75 điểm

§   Giải ba         :  từ 24 điểm đến 27,75 điểm

§   Giải khuyến khích :  từ 20 điểm đến 23,75 điểm

 

(Có 1.238  học sinh đạt giải cấp tỉnh. Sở sẽ cấp giấy khen đối với học sinh đạt giải  cấp tỉnh theo danh sách đính kèm.)

 

2. Cấp huyện :

Học sinh đạt giải cấp huyện khi tổng số điểm 2 bài thi Tiếng Việt và Toán từ 18 điểm trở lên và không có bài thi nào dưới điểm 8.

 

§   Giải nhất      :  từ 28 điểm trở lên

§   Giải nhì        :  từ 24 điểm đến 27,75 điểm

§   Giải ba         :  từ 20 điểm đến 23,75 điểm

§   Giải khuyến khích :  từ 18 điểm đến 19,75 điểm

 

         (Có 1.622  học sinh đạt giải cấp huyện. Sở uỷ nhiệm cho Trưởng phòng GDĐT cấp giấy chứng nhận đối với học sinh đạt giải cấp huyện theo danh sách đính kèm.)

 

Link xem bảng điểm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

 

 

 

 
Comments